کاهش چشمگیر خرید نفت هند از ایران

Share Button

حالا پانیک و هراس نافروش ماندن نفت، گریبان مقامات حاکمه ایران را گرفته است که این پانیک و وحشت زدگی، در واکنشها و تهدیدات و سخنرانیهای انتحاری اخیر مقامات ایران، از پرتاپ موشکی تا تهدید به از سر گیری غنی سازی ۲۰ درصدى و بستن آبراه هرمز ، صدور تروریسم، غرق کردن ممالک غربى در مواد مخدر و روانه سازى موج پناهندگان به غرب خود را نشان داده است.

FILE PHOTO: Malta-flagged Iranian crude oil supertanker "Delvar" is seen anchored off Singapore March 1, 2012. . REUTERS/Tim Chong/File Photo

رویترز
ایران به رده ششم فروشندگان نفت هند سقوط کرد

بنا به گزارش روئیترز واردات ماهانه نفت هند از ایران، به نازلترین سطح در ماه گذشته،نوامبر، سقوط کرد. علت این سقوط تحریم است .
هند سقف خرید ماهانه خود ازایران را ۱٫۲۵ میلیون تن یعنی معادل ۳۰۰ هزار بشکه در روز تعین کرده است.
واردات هند از ایران برای ماه نوامبر فقط ۲۷۶ هزار بشکه بوده است که زیر سقف تعین شده مى باشد و ۴۱% از واردات ماه پیش، اکتبر کمتر است.

پایان خلاصه گزارش روئیترز

*******
کامنت:
رسانه های حکومتی عادت ندارند این گونه اخبار را منتشر کنند ولی وقتی هند پس از شور و مشورت های غیر آشکار با مقامات آمریکایی و قبل از آنها با مقامات عربستان در ماه هاى گذشته اعلام کرد که به خرید نفت خود از ایران، پس از موعد برقراری تحریم هاادامه میدهد، همه رسانه های حکومتی ایران و دولتمردان مربوطه، به وجد آمدند و هلهله سر دادند که ایران نفت خود را علیرغم تحریمهای آمریکا به هند و….، خواهد فروخت بدون اینکه از چند و چون این خریدها چیزی بگویند.
نکته دیگری که بلندگوهای رژیم در آن فضای واکنشى به آن توجه نکردند یا سعی کردند در حاشیه برود، این بود که بهاى همین میزانِ کاهش یافته صادرات نفت و از نظر زمانی مدت محدود هم نه به ارزهای قوی بلکه به روپیه هندی پرداخت خواهد شد.
حال که پس از دو سه ماه کم کم عرض و عمق آن «تحریم شکنی های»ادعائی و زود هنگام روشن شده است.

حالا پانیک و هراس نافروش ماندن نفت، گریبان مقامات حاکمه ایران را گرفته است که این پانیک و وحشت زدگی، در واکنشها و تهدیدات و سخنرانیهای انتحاری اخیر مقامات ایران، از پرتاپ موشکی تا تهدید به از سر گیری غنی سازی ۲۰ درصدى و بستن آبراه هرمز ، صدور تروریسم، غرق کردن ممالک غربى در مواد مخدر و روانه سازى موج پناهندگان به غرب خود را نشان داده است.
تنها نکته ای که به این کامنت میتوانم اضافه کنم اینست که اگر غرب و به ویژه آمریکا در برابر: کره شمالى، هیتلر، صدام حسین، اتحاد شوروى، القاعده و طالبان عقب نشست در مقابل ایران آخوندى/ولایی هم عقب مى نشیند.
شور بختانه این فقط مردم ایران هستند که هزینه اشتباه محاسبه هاى بزرگ رژیم را خواهند پرداخت.

برگرفته از کانال تلگرامی

CimorghIran@

Exclusive: Iran falls to sixth biggest oil supplier to India in November, from fourth in October?

No Comments