رژیم خامنه اى منطقه را به میدان مسابقه نظامى کشانده است

Share Button

رژیم خامنه ایی و سپاه پاسداران آن، بهترین بهانه را برای مسابقه نظامی کنونی و حضور دائمی ناوگانهای خارجی در خلیج فارس ایجاد کردند، کمپانیهای اسلحه سازی آمریکا، انگلیس و فرانسه باید مدیون رونق کارشان از خامنه ای باشند. این خیانتی بزرگ در کنار دیگر خیانتهای رژیم به میهن ما می با شد.

CNBC

01/02/2019

صاحبنظران امور نظامی در آمریکا می گویند؛ گمانه زنی ها پیرامون پایگاه موشکی بالستیک سعودی، فاصله گرفتن آن کشور از واشنگتن را نشان میدهد.
آنطور که تصاویر ماهواره ای نشان میدهند، این تصاویر حاکی از آنند که در اعماق صحاری عربستان، ریاض بر سرمایه گذاری روی ظرفیتِ توانایی های نظامی اش با هدف استقلال از واشنگتن افزوده است.
آنها بر این اعتقادند که، این نشانه ها دال بر این می باشند که در سعودی تمایل فزاینده ای وجود دارد تا این کشوردیگر بدون مشورت با تامین کننده عمده نیازهایی تسلیحاتی خود، موضعی تهاجمی تر اتخاذ کند. بدون اینکه گوش به آمریکا فرا دهد.
میشل روبین،کارمند سابق پنتاگون و کارشناس امور ممالک عرب در انستیتوی سرمایه گذاری آمریکا به CNBC گفت که یک مسابقه تسلیحاتی جریان دارد. تغییر رویکردهای سیاسی واشنگتن تاثیر خود را ریاض به جای نهاده است و مقامات سعودی دیگر خود را به رعایت نجواهای کاخ سفید ملزم نمی دانند.
کامنت:
تا قبل از روی کار آمدن رِژیم آخوندی در ایران، خلیج فارس عمدتاً میدانگاه ناوهای ایران بود. تلاش اعراب در زمان شاه، برای اینکه نام خلیج فارس را به خلیج عربی، و اروندرود را (که مجدداً در این رژیم شط العرب شده است) شط العرب بنامند، کمترین موفقیتی نه در منطقه و نه در جهان یافت.
در دوران رژیم شاه، ایران بهترین روابط را هم با عربستان و هم دیگر دول عربی حاشیه خلیج فارس داشت و پادشاهی سعودی و شاه از بنیانگذاران اوپک بودند و ارتش ایران به سلطان قابوس، پادشاه عمان و مسقط در فرو نشاند شورش داخلی در ظفار کمک کرد بدون اینکه با کمترین اعتراضی از جانب این ممالک ابزار گردد.
با استقرار رژیم اسلامی، در اثر سیاست صدور انقلاب در سالهای اولیه انقلاب که تا امروز که این سیاست به صدور تروریسم عریان تبدیل گردیده است، روابط با این همسایگان که تا آن روز به ایران به عنوان حامیان خود می نگریستند، بسیار حسنه و دوستانه بود و اثری هم از ناوگانهای دولتهای بزرگ در خلیج فارس خبری نبود.
سیاست صدور تروریسم و تهدیدات موشکی و هسته ای رژیم اسلامی، تمام منطقه را وارد یک دور مسابقه تسلیحاتی و خصومت منطقه ای کرد که هم صد ها میلیارد دلار بر هزینه های نظامی ممالک منطقه افزوده است و هم خلیج فارس را به حیاط خلوت ناوها و رزمناوهای آمریکا و انگلیس تبدیل کرده است.
این سیاست نظامیگرانه ضد ملی رژیم سبب شده است که حتی روسیه از پایگاههای هوایی ما، دریای خزر و آسمان ما برای حمله به اپوزیسیون ضد رژیم بشار اسد بارها استفاده کند.
نه حضور آمریکا در دوران شاه در خلیج فارس در آن دوران تصور پذیر بود و نه تصور اینکه روسیه بتواند مملکت ما را به سکوی نظامی خود تبدیل کند و بحر خزر را دریای روسی کند .
حال عربستان پاسخ جاه طلبی های رژیم را به صورتی که در گزارش فوق آمده است میدهد. عربستان برای موشکی و اتمی شدن هم منابع مالی بیشتر و هم نیروی تحصیلکرده بیشتری با کیفتهای تحصیلی بسیار بهتر از ایران دارد. و مجبور نیست به خاطر تحریمهای تحمیل شده به ایران، تجهیزات لازم را چند برابر قیمت از بازار سیاه دنیا تهیه کند.
رژیم خامنه ایی و سپاه پاسداران آن بهترین بهانه را برای مسابقه نظامی کنونی و حضور دائمی ناوگانهای خارجی در خلیج فارس ایجاد کردند، کمپانیهای اسلحه سازی آمریکا، انگلیس و فرانسه باید مدیون رونق کارشان از خامنه ای باشند.
این خیانتی بزرگ در کنار دیگر خیانتهای رژیم به میهن ما می با شد.

***********************************

توجه!

در کانال تلگرامی سیمرغ به ما بپیوندید و همراه ما تلاش کنید تا بانگ اطلاع رسانی ما دامنه وسیع تری بیابد. تا صدا و پیام ما به تعداد هر چه بیشتری از هم میهنانمان برسد.

هدفی جز اطلاع رسانی به قصد افشای رژیم و طرفند ها و بدکرداری های آن نداریم!

پاینده ایران

CimorghIran@

تماس با کانال

cimorghiran@gmail.com

 

No Comments