یک هشدار امنیتی به فعالین سیاسی مخالف رژیم

Share Button

در روزهای های اخیر، جریانی با نام: «تفاهم نامه پیشنهادی برای اجماع مخالفین جمهوری اسلامی» در شبکه های مجازی ظهور کرده است که انصافاً بهترین برنامه و راهبردی است که ظرف این ۴۰ سال از میان اپوزیسیون به  عرصه شبکه های مجازی راه یافته است. و از برنامه راهبردی بسیار مطلوب آن گذشته بهترین آرمی راهم که می تواند آرم و پرچم*** اپوزیسیون واقعی ایران باشد را برگزیده است که هم پرچم ملی شیر خورشید دارد که نماد وحدت ملی و هویت تاریخی ماست و هم تنوع سیاسی و دموگرافیک و قومی میهن ما را در آن نمادینه ساخته است

 

رژیم و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی گوناگون آن به موازات سرکوب فیزیکی مخالفین خود؛ گذشته از بازداشت، شکنجه، حبسهای بلند مدت و اعدام و.. یک جنگ پنهانی: ـ امنیتی، اطلاعاتی، دیس اینفُرماتیو(گمراه سازی)  را هم علیه مخالفین خود طی دوران فرمانروایی حکومت لومپن/آخوندی این ۴۰ ساله که من آن را لومپن کراتیک می نامم، راه اندازی کرده است که شوربختانه، هیچ یک از جریانهای اُپوزیسیون، نه توجهی به آن داشته اند، نه ماهیت و اشکال این جنگ پیچیده را درک کرده اند و  نه حتی زحمتی برای شناخت و افشاء آن بکار برده اند.

رخنه گری در جریانهای اپوزیسیون، قدیمی ترین و پایه ای ترین رویکرد این جنگ امنیتی، جاسوسی و اطلاعاتی میباشد. ولی مهمتر از خود  رخنه گری شناختن اهداف متنوع آنست.

در پایان جنگ جهانی دوم  با پیروزی شوروی بر هیتلر و آزاد سازی سه کشور کوچک منطقه بالتیک از قید نازیسم، ده ها هزار نفر از مخالفین رژیم استالینی از این ممالک (استونی، لیتوانی و لتونی) به اروپا فرار میکنند و همگی برای خود برنامه ادامه مبارزه با رژیم کمونیستی استالین را داشته اند.

ک گ ب سازمان مخوف اطلاعاتی شوروی، با نفوذ در این گروه های مهاجر صدها تن از آنان را با فریب اینکه یک جنگ پارتیزانی گسترش یابنده علیه رژیم استالین در داخل کشور راه افتاده است و اخبار حمله و هجوم های این گروههای پارتیزانی وسیعاً در رسانه های روسی نیز درج می شده و برای موثق نشان داده شدن آن عملیات حتی صحنه سازی و عملیات نمایشی فریب آمیز هم از سوی ک گ ب صورت میگرفته است،  بدام خود می کشید.

ک گ ب نه تنها موفق به تسخیر کامل درونی این گروه های اپوزیسیونی گردیده بلکه سرویسهای اطلاعاتی غربی را  هم توسط این شاخکهای فرامرزی خود به دام خود می اندازد.

سرویسهای جاسوسی غرب که تشنه یافتن یک جای پای مقاومتی و اپوزیسیون سازی در شوروی می گشته اند توسط همین اپوزیسیون تسخیر شده  به دام ک گ ب می افتند.

ام آی ۶(انگلیس)  یکی از این سرویسهای جاسوسی بود که با این گروه( در اصل یعنی ک گ ب) تماس میگیرد و به این گروه های مسلح ضد رژیم استالین پیشنهاد کمک میدهد. از هوا وسایل و تجهیزات جنگی و مخابراتی و پول نقد با چتر برای این جنگجویان پرتاب می شده و چون این گروه های پارتیزانی نیاز به آدمهای مبارز و آگاه داشته اند درخواست نفرات هم میکنند که صدها نفر از مهاجرینی که تجربه جنگی جنگ دوم جهانی را داشته اند، از مرزهای زمینی یا با چتر از هواپیما به این سه کشور و به اصطلاح مناطق تحت کنترل پارتیزان ها (استالینی) فرستاده میشوند که به مجرد رسیدن به منطقه  دستگیر وبا تهدیدِ مرگ یا همکاری روبرو میشوند که بسیاری از آنها قبل از آنکه از ترس وا دهند، وقتی به قضیه پی می برند از یاس وا می دهند، و تسلیم شده بلافاصله به همکاری می پردازند. و با دادن پیام های مخابراتی به لندن و پاریس و.. تمام داده های (دیس اینفُرماتیو) این گروه ها را تایید و در همان مسیر به بخشی از نمایش گمراه سازی(دیس اینفُرماسیون) رژیم استالین تبدیل میشوند.

ک گ ب، به این تله گذاری و دام اندازی اکتفاء نمی کند با رخنه در بین این گروهای مهاجر خارج ازکشور، اولاً از طریق آنها تمام اطلاعات ساختگی ک گ ب ساخته را، به عنوان اطلاعات طبقه بندی شده دست اول از سرزمین مادری به، از جمله، ام آی ۶، می دهند. و فیدبک صحنه سازی های ک گ ب هم، که به خوبی دستچین شده  و تنظیم شده بودند صحت این اطلاعات را تایید میکنند.

نتیجه اینکه برای مدت چند سال ک گ ب، هم مخالفین را سرکوب و قلع و قمع میکند و هم ام آی ۶ را می دوشد، و هم خوراک سمی شبه اطلاعاتی را به خورد آن می دهد که، ام آی ۶ هم به نوبه خود، شرکای آمریکایی و فرانسوی خود را از این اطلاعات ذیقیمت (قلابی)بی نصیب نه گذارده و آنها را هم در جریان قرار میدهد.

نفوذی های ک گ ب از اینها هم فراتر رفته به اختلافات درونی این گروه های اپوزیسیون چنان دامن میزند که آنها چشم دیدن یکدیگر را نداشتند و در این راه ک گ ب به زندگی داخلی افراد آنها هم رخنه کرده زن این را با آن، و مال آن یک را به دیگری وصل میکند و خیانت های زناشویی را هم دامن می زند، یکی را الکلی کرده و  دیگری را به قمار می کشاند و او را وامدار میکند تا آنها را به خدمت خود بگیرد و سرانجام از تمام آن جمعیتی که روزی شجاعانه (ولو به نا حق) در کنار ارتش نازی علیه کمونیسم استالینی جنگیده بود جز مشتی افراد فاسد و شبه جنایتکار و افسرده و الکلی باقی نمی ماند.

اگر خواننده این سطور علاقه بیشتری به مطلب دارد لینک مطلب و کتاب مربوطه در زیر گذارده می شود.

رژیم کنونی حاکم بر میهن ما، از نخستین روز استقرارش، آخرین دستاوردهای جاسوسی، اطلاعاتی و امنیتی ک گ ب را در کنار تجربه ساواک علیه مخالفین خود بکار گرفت و انصافاً اگر در این جنگ پنهان زیرزمینی روی دست ک گ ب نزده است، هیچ دست کمی هم از آن ندارد.

هدف از این مقدمه

در روزهای های اخیر، جریانی با نام: «تفاهم نامه پیشنهادی برای اجماع مخالفین جمهوری اسلامی» در شبکه های مجازی ظهور کرده است که انصافاً بهترین برنامه و راهبردی است که ظرف این ۴۰ سال از میان اپوزیسیون به  عرصه شبکه های مجازی راه یافته است. و از برنامه راهبردی بسیار مطلوب آن گذشته بهترین آرمی راهم که می تواند آرم و پرچم** اپوزیسیون واقعی ایران باشد را برگزیده است که هم پرچم ملی شیر خورشید را دارد که نماد وحدت ملی و هویت تاریخی ماست و هم تنوع سیاسی و دموگرافیک و قومی میهن ما را در آن نمادینه ساخته است

و هشدار من دقیقاً در اینجاست!  

مخاطب من در این یادداشت هشدارآمیز در درجه نخست آنهائی نیستند که مرا(نویسنده این سطور را) نمی شناسند یا با قلم و طرز تفکر سیاسی و منش شخصی من آشنایی ندارند. مخاطب من آنهایی هستند که حتی اگر از من خوششان هم نمی آید میدانند که اهل یاوه گویی و هذیان گویی سیاسی نیستم .

من به این دوستان یا آشنایان یا مبارزان ضد رژیم میگویم این پروژه  فوق العاده قشنگ اگر کار مشترک (اف اس ب)*** سازمان جانشین  ک گ ب(روسیه) و دستگاه های اطلاعاتی رژیم  نباشد دستپخت کدبانو گرانه دستگاه های اطلاعاتی خود رژیم است . و من در  صحت این ادعای خود تردید ندارم. ولی از این حکم به هیچ وجه نباید و نمی توان برای متهم کردن افرادی که به  این جریان پیوسته اند استفاده کرد و انگشت روی همه افراد این لیست گذارد شاید خود من در شرایطی می توانستم یکی از آنها باشم که به عشق مبارزه  با رژیم به آنها پیوسته باشم. اما با این وجود برخی از آنها مشخصا نفوذی های چند چهره اطلاعاتی رژیم می باشند.

برای من نوشتن چنین هشدار نامه ای آسان نبود چون ممکن است به چالشگری شخصی بیانجامد که من از آن گریزانم. ولی برحسب احساس وظیفه به همه دوستان و آشنایانی که مرا می شناسند و به قضاوت من اطمینان دارند توصیه می کنم این جریان را به عنوان یک پروژه  خطرناک رژیم افشاء کنند و به اپوزیسیون صادق هم خاضعانه توصیه میکنم، برنامه اعلام شده این گروه رژیم ساخته را مصادره و آن را با کمترین تغییراتی به پلاتفرم و راهبرد سیاسی خود تبدیل کند و با این کار از زحمت خود و همگان بکاهد. چون راه ما از اتحاد میگذرد و نباید اجازه دهیم در این راه درست قربانی راهزنی سیاسی/ امنیتی رژیم شویم.

 

*

The Red Webb

Tom Bower

 

**

b:

:point_left: برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
https://goo.gl/WVHmJz

Telegraph
ایران ما، در اندوه و ماتم نشسته است، او نیازمند یاری تک‌تک ماست. آسیب‌ها چنان پیکر او را خراشیده است که اگر به یاری‌اش نشتابیم برای همیشه از دست خواهد…

۱
[۲:۰۹:۳۰ PM]

***
Mafa State

FSB سازمان اطلاعات و جاسوسی داخلی است که جای ک گ ب را گرفته است. لوک هاردینگ، گزارشگر نشریه گاردین کتابی در باره این سازمان نوشته است به نام « Mafia State». لوک هاردینگ در معرفی این سازمان مخوف از جمله می نویسد؛ که ک گ ب اقلاً این مزیت را داشت که تحت نظر یک دستگاه بوروکراتیک حزبی و دفتر سیاسی آن بود ولی این سازمان جدیدFSB، مستقیما و انحصاراً زیر نظر خود پوتین است که قریب ۷۰% کادرهای بالای حکومتی را از میان آنها برگزیده است. لوک هاردینگ با توضیحات و اسناد بیشتری نشان میدهد که دولت پوتین یک دولت تماماً مافیایی است.

**********************************

توجه!

ر کانال تلگرامی سیمرغ به ما بپیوندید و همراه ما تلاش کنید تا بانگ اطلاع رسانی ما دامنه وسیع تری بیابد. تا صدا و پیام ما به تعداد هر چه بیشتری از هم میهنانمان برسد.

هدفی جز اطلاع رسانی به قصد افشای رژیم و طرفند ها و بدکرداری های آن نداریم!

پاینده ایران

CimorghIran@

تماس با کانال

cimorghiran@gmail.com

No Comments