هشدار امنیتی دوم به فعالین سیاسی مخالف رژیم!

Share Button

آقای طبرزدی! آیا رژیم خیلی دموکرات و اپوزیسیون نواز بوده یا شده است و ما کودن های سیاسی نمی دانستیم یا شما  بخشی از پروژه سیاه بازی دستگاه های اطلاعاتی رژیم برای فریب دادن اپوزیسیون و مردم هستید!؟

قریب ده روز پیش یادداشتی در رابطه با ظهور یک جریان مشکوک سیاسی بنام “ایران یاران” نوشتم که بنظرم  بطور قطع دست پخت دستگاههای اطلاعاتی رژیم بود هر چند ممکن است چند ساده لوح یا جاه طلب سیاسی هم در میان این جمعیت وجود داشته باشد که مسئله ای تعین کننده نیست.

ده روز از نگارش آن یادداشت نگذشته است که جریان مشکوک دیگری با شعار های بسیار مد روز، از قبیل دموکراسی، حقوق بشر، تمرکز زدایی و.. ، ظهور کرده است و این بار چهره بیرونی آن حشمت الله طبرزدی است که طی یک گفتار ویدئوئی اندیشه ها و پروژه خود را برای متحد کردن اپوزیسیون با بینندگان و مخاطبین این گفتار ویدئویی در میان میگذارد. من در اینجا قصد ندارم  فعلاً به تناقضات گفتاری این پروژه مشعشع در حرف و روی کاغذ و ماهیت اطلاعاتی ساخته و ضد اپوزیسیونی آن بپردازم چون پرداختن به آنها وقت و تمرکز فکری بیشتری می طلبد که من فعلاً بدلیل اشتغالات دیگر فاقد آنها هستم ولی بطور قطع در هفته آینده مفضلاً بدان خواهم پرداخت. و از این رو ترجیح میدهم در حال حاضر وارد بحث و تحلیل موضوعی و ماهوی گفتار ایشان نشوم.

اما چون مسئله از نگاه من، که طی بیش از ۵۰ سال فعالیت سیاسی که بخش زیادی از آن در جنگ و گریز سازمانی با دستگاههای اطلاعاتی رژیم شاه و این رژیم گذشته است، افشای تله های امنیتی و سیاسی برای مبارزان سیاسی، یک مسئله مهم، حیاتی و عاجل امنیتی می باشد. ولی تحلیل ماهیت امنیتی/ سیاسی چنین تله هایی را باید با حوصله انجام داد.

بنا بر این با تقَّدُم دادن به فوریت مسئله از آقای حشمت الله طبر زدی چند سئوال ساده میپرسم:

آقای طبرزدی!

شما مدت طولانی در این رژیم گاه ادواری، در زندان این رژیم بوده اید. ولی تا آنجا که میدانم  شما هرگز برای یک مدت طولانی با دیگر زندانیان هم بند نبوده اید و دائماً از این بند به آن بند نقل و انتقال داده شده اید که این شائبه و شُبهه را ایجاد میکند که شما در این فواصل، نه در زندان و بازداشتگاه بلکه آزاد بوده اید.

شما در تمام طول زندان دائماً اعلامیه بیرون میدادید و با شدید ترین لحن سیاسی تعجب برانگیز، زیرا که برای یک مخالف درون مرزی کشور صدورچنین اعلامیه هایی بسیار خطرناک بوده است، ولی شما رژیم و شخص خامنه ائی را مورد حمله قرار میداده اید. این در حالی است که در همین دوران، بسیاری از معترضین به رژیم، برای جرایمی بسیار کمتر از رفتار چالشگرانه و سرنگونی طلب شما، و تک تک آن اعلامه های تند و تیز تان، زیر شکنجه کشته شده یا ترور شده اند. شما در شرایطی اعلامیه های سانسور نشده ضد رژیم را از زندان به بیرون انتشار می دادید که در همان زمان کسی مانند احمد زید آبادی، روزنامه نگار اصلاح طلب، با اینکه مستقیماً حرفی علیه رهبر نزده بود، ۵

سال زندان و بعد از سپری شدن زندان  به جنوب کشور تبعید میشود. عبدالله مؤمنی(اصلاح طلب)، دبیر دفتر تحکیم وحدت، به دلیل حمایت از موسوی و کروبی به همین اتهام به زندان طویل المدت محکوم میشود بدون اینکه بتواند با خانواده خود راحت مکاتبه کند تا چه رسد که از زندان علیه رهبر عظما اعلامیه بدهد!

سعید حجاریان معلول، به خاطر حمایت از موسوی به زندان می افتد و روی همان صندلی علیلها  مجبور به مصاحبه تلویزیونی با زبان الکن و من من کنان و نهایتا وادار به ندامت میشود. آیا او خیلی ضعیف بود یا شماخیلی تهمتن!؟

این فهرست را میتوان ادامه داد.

به میر حسین موسوی و همسرش، دکتر زهرا رهنورد میرسم. چگونه است که او که نخست وزیر دوران جنگ بوده است و ابداً قصد عبور از نظام را هم  نداشته و ندارد، در شبکه آهنین امنیتی و منطقه امنیتی نرده کشی شده محصور میشود و تا همین چند ماه پیش، پس از ۹ سال حصر، باید در حضور ماموران امنیتی زیر دوربین مدار بسته تلویزیونی  با دخترانش ملاقات میکرد و رژیم برای انتقام کشی از او حتی برادرزاده اش را هم ترور می کند ولی شما در همین شرایط و زمان در امنیت کامل، از زندان بیانیه های پر طمطراق ضد رژیم و ضد خامنه ای میدادید؟

جناب طبرزدی: حتماً شنیده اید که دستگاه امنیتی رژیم با رهبران اعتراضات فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت تپه چه کرد!  رژیم اینها را برای اجبار به اظهار پشیمانی به صلابه کشید با اینکه پشت سر اینها، هزاران کارگر واحدهای صنعتی، دهها نهاد مدنی، شخصیت های اجتماعی و حتی برخی نمایندگان مجلس و امام جماعات منطقه و مردم شهرهای شوش و اهواز بودند، و بیش از اینها، اعتراضات نهادهای بین المللی و رسانه های پوشش دهنده بین المللی اعتراضات علیه رژیم وجود داشت . در حالیکه در پشت سر  شما، هنگامی که اعلامیه میدادید هیچ کس، هیچ رسانه جهانی و هیچ نهاد مدنی یا حرفه ای و حتی همان دفتر تحکیم وحدت که شما روزی عضو آن بودید نبود تا رژیم را در برخورد با شما به ملاحظه و احتیاط وا دارد.

شما در گفتار ویدئویی خود خطاب به اپوزیسیون برانداز ادعا میکنید که با «آق رضا» ۳ ساعت صحبت راجع به براندازی رژیم داشته اید و میگوئید که از او خواسته اید که این جلسات ادامه یابد تا به توافق برسید. پرسش این است  که همین حد آزادی عمل شما در برابر رژیم دال بر دموکرات و مدارا گر بودن این رژیم نیست!؟

آقای طبرزدی! آیا رژیم خیلی دموکرات و اپوزیسیون نواز بوده یا شده است و ما کودن های سیاسی نمی دانستیم یا شما  بخشی از پروژه سیاه بازی دستگاه های اطلاعاتی رژیم برای فریب دادن اپوزیسیون و مردم هستید!؟

از آنها که با محتوای مطلب موافق نیستند انتظاری نیست. ولی از خوانندگانی که موضوع و مسئله را جدی میگیرند انتظار میرود تا بر حسب وظیفه اخلاقی خود آنرا هرچه وسیعتر باز نشر و تکثیر کنند. مسئله، مسئله یک تله بزرگ سیاسی و امنیتی است!

حبیب تبریزیان

No Comments