.رهبر ایران اعتراضات عراق و لبنان را تهدیدی علیه خود می بیند.

Share Button

رژیم خامنه ای در برابر این حوادث و حواشی آن از ترس زمینگیر و فلج خواهد شد بدون اینکه بتواند حرکتی بکند. ولی فقط در داخل کشور میتواند فضا را بسته تر کرده، بر دامنه اعدامها و مجازاتها بیفزاید و اعتراضات مردم را با خشونت بیشتری سرکوب کند تا نسیم بهارِ لبنان  و عراق به ایران نرسد.

نیویورک تایمز امروز گزارشی تحلیلی از بحران عراق و لبنان دارد که خواندنی است. ضمن ترجمه چند پاراگراف از آن، کامنت خود را هم در زیر آن درج میکنم.

.رهبر ایران اعتراضات عراق و لبنان را تهدیدی علیه خود می بین

اعتراضات وسیع ضد دولتی در عراق و لبنان که رنگ و بوی ضد ایرانی دارند، به ناگهان منافع ایران را در معرض تهدید قرار داده اند.

ساختار هرم قدرت در ایران، اغلب علیه ایالات متحده، اسرائیل و عربستان میباشد که آنها را تهدیداتی مستقیم علیه امنیت  و نفوذ منطقه ای خود میداند. ولی اخیراً مقامات تهران، توجه خود را به سوی دو منبع نگرانگی جدید: عراق و لبنان معطوف کرده اند.

تظاهرات عظیم ضد دولتی در هر دو کشور، که رنگ وبوی خصومت با ایران و آزردگی از آنرا دارد، به ناگاه منافع ایران را در معرض خطر قرار داده است. این اعتراضات همچنین این احتمال را بوجود آورده اند که به منبع الهامی برای  برخاستن خود مردم ایران تبدیل شوند. 

اگر تظاهرات کنندگان عراقی و لبنانی موفق شوند دولت هایشان را ساقط  و احزاب و نهادهای سیاسی حکومتی را که پیوند های بسیار عمیقی با رهبران ایران دارند را  تضعیف کنند، ایران با از دست دادن چند دهه سرمایه گذاری مالی، سیاسی و نظامی خود در منطقه که آن را به یکی از بزرگترین قدرتهای  خاورمیانه تبدیل کرده است روبرو می سازند. 

روز ۴ شنبه رهبر عظمای ایران، آیت الله خامنه ای که از سوی برخی شیعیان عراق و لبنان مورد احترام است، علیه اعتراض کنندگان تندخویانه سخن گفت ـ  او نشانه خطری را که در آنها پنهان است می بیند. ایران همچنین چندین گذرگاه مرزی را با عراق را هم به روی مسافران و هم محموله های تجارتی بست 

نیویورک تایمز در پایان گزارش تحلیلی خود از زبان سید نادر هاشمی،  مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه، در دانشگاه «دنور» نتیجه میگیرد:« خامنه ای که این همه در منطقه  سرمایه گذاری مالی و انسانی کرده است اجازه نخواهد داد که اعتراضات عراق و لبنان به این آسانی منافع منطقه ای ایران را به خطر بیاندازند.”

کامنت:

واقعیت این است که برخلاف نظر تحلیلگر فوق و نتیجه گیری پایانی نیویورک تایمز به نقل از آقای هاشمی، «ایران اسلامی»هرگز به یک قدرت بزرگ منطقه تبدیل نشد تا چه رسد بزرگترین آن. من از سالها پیش نوشتم که این دست درازی منطقه ای ایران که اصطلاحاً 

(overstretching) نامیده می شود، فاقد عمق استراتژیک بوده است و نه تنها به معنی نظامی کلمه، بلکه به معنای اقتصادی، تکنولوژیک، سیاسی و حتی ایدئولوِژی دینی شیعی کلمه هم. 

غول جمهوری اسلامی مانند غول داعش و القاعده، اولاً در اثر رفتار غیر متعارف سیاسی، دخالت های بسیار پرهزینه و درعین حال بی نتیجه نظامی ایران در منطقه، توسط رسانه های جهان بادکنکی غول شده است و تا حدود زیادی هم حساب شده و مانوپولاتیو. 

بزرگنمایی قدرت  ایران اسلامی در عرصه دنیای رسانه ایی، به قدرتهای بزرگ اروپایی و آمریکا بهانه داد تا در آبهای منطقه حضور دائمی پیدا کنند و در ممالکی مانند قطر، امارات و عربستان رسماً پایگاه نظامی مستقر کنند و از همه بالاتر به دول عربی منطقه  بهانه داد تا با اسرائیل نزدیک شوند امری که این کشور خواب آن را هم به این آسانی نمی توانست ببیند.

برخلاف نظر آقای هاشمی یا نیویورک تایمز، توان واکنشی رژیم خامنه ایی در برخورد با بحران جاری در عراق و لبنان را، نه  بازوهای(نحیفِ) دراز شده نظامی، سیاسی و اقتصادی آن در منطقه overstretching بلکه روانشناسی سیاسی و جنگی تعین میکند. 

رژیم خامنه ایی به شدت از وقایع عراق و لبنان ترسیده است و این ترس را میتوان در سایت های پادگانی رژیم دید. در این سایتها دیگر از عربده جویی موشکی و تهدید به نابودی اسرائیل و هدف گیری نیروهای آمریکا در منطقه خبری نیست. به همه اینها وضع شدیداً بحرانی اقتصادی رژیم را نیز باید در نظر گرفت. تهدیدات خامنه ای نه از روی اعتماد به نفس بلکه فرار به جلو و از روی وحشت است.

رژیم خامنه ای در برابر این حوادث و حواشی آن از ترس زمینگیر و فلج خواهد شد بدون اینکه بتواند حرکتی بکند. ولی فقط در داخل کشور میتواند فضا را بسته تر کرده، بر دامنه اعدامها و مجازاتها بیفزاید و اعتراضات مردم را با خشونت بیشتری سرکوب کند تا نسیم بهارِ لبنان  و عراق به ایران نرسد.

حبیب تبریزیان

گزارش گر رویترز نتیجه میگیرد: ـ بازنده این بحران حزب الله و متحدین او و برنده آن سعد حریری است! 

توجه! در کانال سیمرغ ایران

میتوانید اخبار گزارشها ی کوتاه روزانه را ببینید!

CimrghIran@

No Comments