سید حسن حزب الله نمی خواهد جام زهر را بنوشد

Share Button

یکی از علل اصلی بحران اقتصادی لبنان، ناشی از کاهش  ورود ارز خارجی به کشور است که به نایابی دلار آمریکا در بازار ارزی منجر شده است که این امر به نوبه خود موجب پیدایش بازار سیاه ارزی شده و نرخ پول ملی را به زیر نرخ برابری ثابتِ اعلام شده بانک مرکزی کشانده است.

رویترز: ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹

حزب الله میگوید سلاح خود را به سوی داخل برنمیگرداند!

بنا به گفته امروز ۳ منبع مطلع، گفتگوی سیاسی دیروز برای حصول توافق روی تشکیل دولت که فوریت یافته است، همچنان در بن بست قرار دارد و علت هم عدم تمایل گروه قدرتمند شیعه، حزب الله است که امروز تلویحاً گفت که امتیاز نخواهد داد!

بن بست آخرین تلاشها برای عبور از بحران سیاسی که گریبان اقتصاد کشور را عمیقاً  گرفته است و همزمانی اعتراض ها علیه طبقه سیاسی حاکم و شیوع وسیع فساد با آن که از بحران دوران جنگ داخلی  1975 ـ ۹۰ تا امروز بی سابقه است، فشار روی اقتصاد کشور را افزایش میدهد.

از هفته قبل بانکهای خصوصی لبنان سعی دارند با خودداری از حواله ارزی به خارج و سختگیری روی برداشت از حساب های ارزی مانع  فرار سرمایه از کشور شوند، هرچند بانک مرکزی رسماً در این زمینه دستورالعملی به آنها ابلاغ نکرده است.

یکی از علل اصلی بحران اقتصادی لبنان، ناشی از کاهش  ورود ارز خارجی به کشور است که به نایابی دلار آمریکا در بازار ارزی منجر شده است که این امر به نوبه موجب پیدایش بازار سیاه ارزی شده و نرخ پول ملی را به زیر نرخ برابری ثابتِ اعلام شده بانک مرکزی کشانده است.

 یک منبع آگاه به مسئله گفت که جلسه  روز گذشته، شنبه بین نخست وزیر موقت، سعد حریری و نمایندگان ارشد حزب الله و متحد آن، سازمان اَمل برای برداشتن موانع از سر راه تشکیل دولت جدید، بی نتیجه بوده است.

یک منبع آشنا به مواضع حریری میگوید که بحران عمیق میشود و منبع دیگری که با نظرات حزب الله و جنبش امل آشناست میگوید: ـ هیچ چیزی تغییر نکرده است. و تا آنجا که میتوان دید جاده بسته است. منبع سومی میگوید: ـ وضعیت همچنان قفل شده است.

کامنت: 

در اطراف ظهر امروز که گزارش نحار نت لبنان را با عنوان: «امکان حل مسالمت آمیز بحران در لبنان» خواندم که در آن از امکان توافق سخن رفته بود هم خوشحال شدم. سریع شروع به ترجمه و درج آن در کانال سیمرغ  کردم و قدری هم در بدبینی خود نسبت به سرسختی حزب الله قدری شک کردم. 

کامنت خوشبینانه من بر آن گزارش نحار نت، ناشی از این تردید در قضاوت سابقم بود هرچند اکثر گزاره های آن کامنت هم همچنان معتبر هستند.

گزارش رویترز از سرسختی و تسلیم ناپذیری حزب الله و جنبش اَمل حتی در اینجا که پای نجات مملکت از مهلکه حتمی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی در میان است،  یک بار دیگر به ما نشان میدهد: که دکان داران دین و فرقه گرایی دینی که از دین و مذهب و حتی مبتذل ترین خرافه های دینی برای خود، بسیار فراتر از دکان، بلکه مجتمع های بسیار بزرگ سیاسی، اقتصادی و دیگر موسسات کاملاً انتفاعی ساخته اند، فقط اگر در زیر چوبه اعدام قرارگیرند و طناب دار گردن آن را لمس کند، ممکن است از این امتیاز و این تجارت واقعاً خدادادی بی حساب و کتاب و باد آورده  دست بردارند. 

برای سید حسن نصرالله که مانند مقام عظمای ما از روضه خوانی به یک صاحب قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی تبدیل شده است، پذیرش یک کابینه غیر فرقه ایی و دینی یعنی بستن درب این مجتمع تجارتی دین بنیاد است. و اگر او به خاطر اقدامات تروریستی اش، کارش به پای چوبه دار نرسد باید از نوع به همان روضه خوانی تبدیل شود که قبلاً بوده است و این مجازاتی نیست که این سید داوطلبانه به پذیرد.  

سید حسن حزب الله، جام زهرِ تن در دادن به شکل گیری یک دولت غیر فرقه ای در لبنان را، خود نخواهد نوشید ولی وقتی دیو بحران کنونی اقتصادی درب خانه خود او و حزبش را بکوبد، اگر  او خود نخواهد با دست خویش، این جام تلخ را سر کشد، همان جوانانی که تا روزهای قبل فدائی اش بوده اند، محتویات آن جام را تا آخرین قطره اش به او اماله خواهند کرد.                                                                                                 

توجه!

میتوانید اخبار و گزارشهای کوتاه را در کانال تلگرامی «سیمرغ ایران» بخوانید!

@CimorghIran

            

No Comments