پته ی دروغ سازی و شارلاتانیسم حاج قاسم شیاد به روی آب افتاد

Share Button

جنبش مردمی اعتراضی عراق به پیش خواهد رفت و با روشن شدن این سیاه بازی رسوای حاج قاسم شیاد باید در انتظار ریزش های جدی در صفوف احزاب حاکمه باشیم. تا همینجا رئیس جمهور، برهم صالح، با فاصله گرفتن از این خال بازیهای سرکوب گرانه، درکنار مردم قرار گرفته است و بیانیه آمریکا را هم نباید فقط یک پیام دیپلماتیک گرفت. آمریکا هنوز در عراق چند هزار نیروی «داعش کوب» دارد که با این موضع گیریهای اخیر به نفع جنبش مردم، به راحتی میتواند در این بحران و در آینده نقش آفرینی کند بدون اینکه در خیابانهای عراق با شعار «مرگ بر مداخله گر» از سوی مردم روبرو شود.

پس این  که دیروز همه رسانه های در تله دیس اینفُرماسیون(فریبکاری) افتاده، خبر سرهم بندی یک اِجماع سیاسی برای حمایت از نخست وزیر، المهدی و سرکوب اعتراضات را، از جمله با شرکت پسر آیت الله سیستانی و بلوک سائرون (مُقتدا صدر) در آن اجماع، توسط حاج قاسم سلیمانی را وسیعاً منعکس کردند، دفتر آیت الله العظمی حاج علی سیستانی، بلافاصله خبر شرکت پسر آیت الله در این اجماع و تایید آن تصمیبات را تکذیب کرد.

من همان دیروز اخبار آن جلسه و تصمیمات آن را با عنوان: «توطئه سرکوب جنبش اعتراضی با کمک حاج قاسم سلیمانی» را با توضیحات خود درج کردم .حالا امروز نوبت بلوک سائرون بود که نحوه یا محتوای خبر دیروز را تکذیب کند. ولی وقاحت این شارلان مداح حد ندارد و با این تکذیب ها کاهش یا پایان نمی گیرد.

خبر درج شده در سایت رسانه ای «بغداد بست»

بغداد بست 

11 نوامبر ۲۰۱۹

بنام خدا!

بلوک پارلمانی ائتلاف/سائرون، همچنان، خواست استیضاح نخست وزیر، عادل عبدل ال ـ مهدی، بر طبق موازین قانون اساسی و در چارچوب آن و مقررات مرسوم در مجلس نمایندگان را پیگیری میکند. 

نماینده مجلس حمدالله ال ـ  رکابی، سخنگوی بلوک سائرون در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد:« در مطابقت با اعلامیه ائتلاف سائرون، به طور روشن، اعلام میشود که تقاضای استیضاح نخست وزیر مطابق با قانون اساسی، و در چارچوب  موازین قانونی و مقررات مرسوم در مجلس نمایندگان، پیگیری میشود. 

رکابی افزود:مواضع ما مبتنی بر همسویی با منافع مردم و مطالبات مشروع آنها و جنبش اعتراضی میباشد. و ما هرگز روی مصالح ملی و موازین حقوق بشر مصالحه نمی کنیم!

ضمنا در خبری دیگر از «بغداد پست» که دیروز یکشنبه انتشار یافت؛ ایالات متحده در یک بیانیه مراتب نگرانی خود را نسبت به اوضاع کنونی عراق ابراز داشت. در این بیانیه به دولت عراق تأکید شده است که انتخابات زودرس، برای متوقف کردن خشونتها علیه معترضین در عراق را به اجرا بگذارد. 

در بیانیه گفته میشود که ایالات متحده از  نماینده سازمان ملل در فراخواندن دولت عراق  به پایان دادن خشونتها علیه تظاهرات کنندگان و انجام وعده های رئیس جمهور صالح، پشتیبانی میکند. 

کامنت:

«همانطور که در بالا نوشتم، بسیاری خبر گزاری منطقه و دنیا دیروز ، خبر تشکیل جلسه «همه» احزاب پارلمانی عراق را تحت نظارت یا ریاست حاج قاسم سلیمانی، و تصمیمات مهم آن دایر بر خاتمه دادن ضربتی به اعتراضات را درج کردند. در همین رابطه، نخست وزیر ابله عراق، عبدل مهدی که مُّدَبری حاج قاسم را جدی گرفته بود، در یک سخنرانی کوتاه تلویزیونی قدرتمدارانه گفت؛ که تصیمیاتی برای انجام اصلاحاتگرفته شده و پیام اعتراضات خیابانی نیز گرفته شده است و هنگام آن رسیده که وضع به حال عادی برگردد و تظاهرات جمع شود

دیروز که تکذیبیه دفتر آیت الله علی سیستانی را دیدم برایم کافی نبود تا از زیر تاثیر بمباران پخش خبر سرکوب تظاهرات و، وجود اراده واحد و قاطع همگانی همه نیروهای سیاسی عراق بر تحقق آن بدون تاثیر گرفتگی خارج شوم. هرچند تردید کمی در موضوع داشتم ولی کافی نبود تا وضعیت دقیقاً درک کنم.

امروز که اطلاعیه قاطع و صریح سخنگوی ائتلاف سائرون را دایر بر پشتیبانی بی تزلزل آن از منافع ملی و مطلبات جنبش اعتراضی و ایستادگی آن بر مطالبه عزل نخست وزیر را دیدم، برای مدتی حیرت کردم! چگونه ممکنست شیادی، صحنه سیاسی یک کشور ۴۵ میلیونی را این چنین به صحنه سیاه بازی و خال بازی رسوا شونده ای تبدیل کند!

اولین واکنش فکری ام این بود که صفت شیاد را بر نام حاج قاسم اضافه کنم. و بعد بگویم اشتباه این شیاد و همپالکی هایش در ایران، در اینست که الگوی روشهای سرکوب در ایران را میخواهند در عراق و لبنان هم پیاده کنند که نتیجه معکوس میگیرند.

آنها از درک وضعیت سیاسی و اجتماعی عراق عاجزند و نمی دانند که اگر در ایران با اینگونه روشها موفق میشوند علتش به ترتیب در این است که :

۱ ـ علیرغم تنوع ظاهری نیروهای سیاسی در ایران، نظر ساختار قدرت، مخصوصاً در مورد مسائل استراتژیک، همگون میباشد.

۲

ـ در ایران تمام نیروهای نظامی تفنگ به دست و چماقداران ذخیره نظام یکپارچه پشت سر نظامی که از قِبل آن مفتخوری میکنند می کنند ایستاده اند.

۳ ـ تمام دستگاه روحانیت به تابعیت رژیم درآمده است و نه تنها هیچ اپوزیسیون فعال و سازمان یافته ای در کشور در مقابل رژیم وجود ندارد، حتی مرجع معتبری هم که جلوی سید علی خامنه ای بایستند در کشور وجود ندارد..

۳ ـ دستگاه قضایی؛ ایدئولوژیک، فرقه ای و سیاسی شده است و مطیع فرمان و اشارات رهبری و درستگاه های امنیتی هستند.

۴ ـ دستگاه های گوناگون امنیتی، هرکه را بخواهند می گیرند شکنجه و زندان میکنند بدون اینکه یک اعتراض جدی و تاثیر گذار در برابر آن برخیزد.

بر فهرست این تفاوت های سیاسی /اجتماعی ایران و عراق میتوان افزود. ولی فکر کنم اینها کافی باشند.

جنبش مردمی اعتراضی عراق به پیش خواهد رفت و با روشن شدن این سیاه بازی رسوای حاج قاسم شیاد باید در انتظار ریزش های جدی در صفوف احزاب حاکمه باشیم. تا همینجا رئیس جمهور، برهم صالح، با فاصله گرفتن از این خال بازیهای سرکوب گرانه، درکنار مردم قرار گرفته است و بیانیه آمریکا را هم نباید فقط یک پیام دیپلماتیک گرفت. آمریکا هنوز در عراق چند هزار نیروی «داعش کوب» دارد که با این موضع گیریهای اخیر به نفع جنبش مردم، به راحتی میتواند در این بحران و در آینده نقش آفرینی کند بدون اینکه در خیابانهای عراق با شعار «مرگ بر مداخله گر» از سوی مردم روبرو شود.

در پایان این جنبش پرو شور، بیشک مردم عراق نگاهی دیگری به آمریکا مداخله گر خواهد داشت.

توجه!

میتوانید اخبار و گزارشهای کوتاه را در کانال تلگرامی «سیمرغ ایران» بخوانید!

@CimorghIran

No Comments