فرمانده ارتش اسرائیل از امکان برخورد نظامی با ایران میگوید

Share Button

ژنرال کوچاوی که در کنفراسی به مناسبت بزرگداشت فرمانده سابق نیروهای مسلح اسرائیل سخن میراند، گفت:« امکان این وجود دارد که ما به یک رویا رویی محدود نظامی با ایران کشیده شویم که برای آن آمادگی داریم.

 جروزالم پست: 

رئیس ستاد ارتش اسرائیل ژنرال کوچاوی گفت: نیروهای دفاعی اسرائیل خود را برای مقابله با ایران آماده میسازند.

ژنرال کوچاوی برای نخستین بار اظهار میدارد که اسرائیل نیروهای ایران در عراق را آماج حمله قرار داده است. 

ژنرال اویو کوچاوی روز ۴ شنبه هشدار داد که نیروهای دفاعی اسرائیل، در جریان ادامه مقابله های  خود با تخلفات ایران، خود را برای رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می کنند.

ژنرال کوچاوی که در کنفراسی به مناسبت بزرگداشت فرمانده سابق نیروهای مسلح اسرائیل سخن میراند، گفت:« امکان این وجود دارد که ما به یک رویا رویی محدود نظامی با ایران کشیده شویم که برای آن آمادگی داریم.

کامنت:  

وقتی فرمانده نیروهای مسلح اسرائیل از رویارویی محدود با نیروهای ایران سخن میگوید به معنای این است که نیروهایش که یک طرفه قضیه هستند، با اعتماد به نفس از محدود بودن رویارویی نظامی حرف میزند. یعنی به جای طرف مقابل هم از پیش تعین میکند که رویارویی محدود خواهد بود. به زبان ساده این یعنی نیروی ایران در همان برخورد اول کارشان تمام است. والی چطور ممکنست ژنرالی سابقه دار از وارد شدن به جنگی سخن براند که از پیش آنرا محدود میداند!؟  

البته منهم که ژنرال که هیچ سرجوخه هم نیستم میدانم هرگونه درگیری نظامی ایران با اسرائیل محدود و کوتاه مدت خواهد بود و در عین حال میدانم که هیچ یک از سرداران سپاه کشته که هیچ زخمی هم نخواهند شد ولی به احتمال قوی تعدادی از سپاهیان ساده از پشت تیرخواهند خورد و کشته ای که سینه اش آماج قرار گرفته باشد وجود نخواهد داشت البته به شرط اینکه رویارویی زمینی و درگیری پیاده نظامی باشد.

 توجه!

شما میتوانید اخبار و گزارشهای سیاسی روز را در کانال تلگرامی «سیمرغ ایران» ببینید!

@CimorghIran


No Comments