درغگویی و فریبکاری رژیم از اتمی شدن آن خطرناک تر است

Share Button

هیچ یک از مقامات ایران نمیتوانند کتمان کنند که آگاهانه در این زمینه پنهان کاری کرده اند  و فراتر از آن، آگاهانه دروغ گویی کرده اند مانند اینکه موتور هواپیما گرم شده بوده و دچار آتش سوزی شده، اضافه بار داشته، نقص فنی داشته و… . به اینها جز دروغگویهای آگاهانه  و دریده وار، عنوان دیگری نمیتواند داد چون در همان دقیقه اول حادثه، مقامات رژیم باید در جریان این اتفاق قرار میداشته و میگرفته اند و اگر انکار کنند به ریش دنیا خندیده اند!

 بخشی از گزارش آژانس خبری آسوشیتد پرس در باره سرنگونی هواپیمای اوکرائین که به مرگ ۲۲۷ نفر، بیشتر آنها دانشجویان ایرانی در کانادا منجر گردید:

«در حالیکه شبه نظامیان سپاه پاسداران مسئولیت ماجرا را می پذیرد، یکی از فرماندهان آن ادعا میکند که اوهشدار داده بود که فضای پرواز ایران به خاطر ترس از انتقامجویی آمریکا در پاسخ به حمله موشکی ایران به قرارگاه های نظامی آمریکا در عراق، بسته شود. 

همین سردارسپاه از سوی دیگر میگوید:«او به مافوق های خود بلافاصله بعد از حادثه اطلاع داده بوده که نیروهایش در همان روز چهار شنبه یک هواپیما را سرنگون کرده اند. 

با این وجود، بازرسان ایرانی این سانحه، مقامات رسمی و دیپلماتهای ایران همگی برای چند روز پس از پرتاب موشکی که هواپیمای بوئینگ۷۳۷ را ساقط کرد آنرا انکار کردند. این هواپیما در خدمت سرویس هواپیمایی اوکرائین بود و پیش از سقوط از فرودگاه امام خمینی برخاسته بود.

کامنت: 

خوش بختانه، دو زاری برخی رسانه های دنیا  افتاده است و علاوه بر نفس سرنگونی تراژیک این هواپیما، به مچ گیری و شارلات بازی رژیم نیز پرداخته اند. 

به نظر من افشای میزان دریدگی و وقاحت رژیم در دروغگویی در این مورد مشخص، از اصل تراژدی این سانحه مهمتر است که من در یادداشت قبلی خود به عنوان:« پرده دروغ بر یک جنایت بزرگ» آنرا توضیح داده ام. 

قضیه این تراتژدی گذرا است ولی دروغگوئی رژیم خامنه ای به مردم خود و دنیا، ماشینی گمراه کننده است که دائم در کار است و مدام فاجعه می آفریند: از کشتن و شکنجه اسیران زندانی در زندانها، اعتراف گیری های نمایشی از آنها، ترور و سربه نیست کردنها مخالفین، تحت فشار گذاردن خانواده ها و بستگان زندانیان سیاسی تا دروغ در اطراف فعالیت های هسته ای خود و انکار صدور تروریسم به ممالک منطقه و دنیا.

رژیم جمهوری اسلامی، جهان و جهانیان را ابلهانی فرض کرده است که به راحتی، چشم در چشم آنان می توان دروغ گفت و به ریش آنان خندید. دولتها و ملل دنیا باید بدانند که این رژیم ابداْ از هیچ نظر قابل اطمیان نیست!

دولتهای زیربط و خانواده های قربانیان این حادثه حق دارند که هم غرامت مالی بگیرند و هم مجازات کیفری برای مسئولین این جنایتی که سعی میشود غیر عمدی نشان داده شود را خواستار شوند. 

ولی مهمتر از این درخواست غرامت و مجازات، این است که رژیم ایران به خاطر تلاش خود برای فریب افکار عمومی دنیا در چنین رخداد فاجعه آمیزی، در مجامع دنیا مورد بازخواست حقوقی قرار گیرد. 

هیچ یک از مقامات ایران نمیتوانند کتمان کنند که آگاهانه در این زمینه پنهان کاری کرده اند  و فراتر از آن، آگاهانه دروغ گویی کرده اند مانند اینکه موتور هواپیما گرم شده بوده و دچار آتش سوزی شده، اضافه بار داشته، نقص فنی داشته و… . به اینها جز دروغگویهای آگاهانه  و دریده وار، عنوان دیگری نمیتواند داد چون در همان دقیقه اول حادثه، مقامات رژیم باید در جریان این اتفاق قرار میداشته و میگرفته اند و اگر انکار کنند به ریش دنیا خندیده اند! 

بعد اخلاقی و امنیتی این قضیه به مراتب از بعد موردی آن مهمتر است! نگذاریم این فاجعه به محاق فرو رود!

No Comments