خُمس و ذکاة و نذورات تروریستی و امامزاده های تروریسم

Share Button

و آن چنانکه گزارشگر«بغداد پست» نوشته است، منبع خمس سیاسی رژیم ایران فقط به بحرین کوچک (و من اضافه می کنم) خود ایران محدود نمیشود. کافیست در نظر بگیریم که قریب ۴۰۰ میلیون شیعه مذهب، از پاکستان و هند گرفته تا آمریکا، اروپا و استرالیا و.. در دنیا وجود دارد که بخش کوچکی از آنها هم که خمس پرداز باشند برای رژیم «سیدعلی» خامنه ای کافیست. 

وقتی قریب ۴ سال پیش دادستانی بحرین برای آیت الله شیخ عیسی قاسم، به خاطر پول شویی و فعالیت های ضد دولتی او برایش  کیفر خواست صادر کرد و دولت بحرین به خاطر همان فعالیتها تابعیت بحرینی او را سلب کرد، رسانه ای دولتی ایران، هتک حرمت مرجعیتی او را، و رسانه های دنیا، نقض حقوق شهروندی او را چنان انعکاسی دادند که کسی متوجه جنبه پنهان ومهم تر این محاکمه و سلب تابعیت او نشد. از جمله خود نویسنده این سطور. 

این جنبه مهم در دو کلمه بی اهمیتی که روئیترز در گزارش آن زمان خود پیرامون قضیه در لابلای سطور نهاده بود قرار داشت: «خُمس و مالیات اسلامی!» که بعداً روشن شد مصرف تروریستی داشته است. بگذریم از اینکه خ،مس باید به سیدها پراخت شود نه شیخ های عمامه سفید! که در این مورد بوده است.

میزان خُمس جمع آوری شده توسط این شیخ، برابر گزارش رویترز و کیفر خواست دادستانی، معادل ۸۰ میلیون دلار بود. نحوه گزارش به گونه ای بود که ذهن خواننده یا شنونده روی جنبه سوء استفاده مالی قضیه معطوف می گردید و نه جنبه تأمین مالی تروریسم.

۵ روز پیش «بغداد پست» گزارشی درج کرد دایر به اینکه جمهوری اسلامی چگونه علیرغم تحریمها، هزینه فعالیت های تروریستی خود را تأمین میکند؟

این نشریه عراقی مینویسد:« ایران علیرغم تحریمهای بین المللی علیه آن، همچنان به تأمین مالی فعالیت های تروریستی و حمایت از شبه نظامیان خود در مناطق مورد مناقشه ادامه میدهد.  این ادامه تأمین مالی تروریسم، سئوالات چندی را در باره منبع تأمین این هزینه ها مطرح کرده است از جمله اینکه آیا این منابع مشمول تحریم هستند یا نه؟

کارشناسان آشنا به مسئله تأیید میکنند که «خُمس سیاسی» نوعی مکانیسم تأمین مالی است که در اسلام شیعی و سُنی مرسوم است. [فکر نمی کنم در مذهب اهل تسنن خمس وجود داشته باشد. ح ت)

گزارشگر ادامه میدهد: ـ این موضوعی بدیهی است که باید به این مکانیسم تامین مالی تروریسم که بطور نمونه حزب الله از آن در سراسر ممالک عربی وسیعاً استفاده میکند، پرداخته شود. 

«خمس» به تنها منبعی تبدیل شده است که خارج از چارچوب تمام تحریمهایی قراردارد که از طریق آن میلیاردها دلار جمع آوری و نقل وانتقال میشود و هیچ ارگانی هم از ترس متهم شدن به تبعیض و فرقه گرایی  نمیتواند آنرا در سیستم تحریمها منظور کند. 

این مکانیسم یک واقعیت جدید سیاسی ایجاد کرده است که با انقلاب اسلامی ایران به وجود آمد و نهادینه گشت. این موثرترین سوء استفاده از یک رسم مذهبی یعنی«خُمس» میباشد که حالا دیگردر خدمت تروریسم قرار گرفته است.  

 بر طبق منابع معتبر بانکی در بحرین، از مجموع مبلغی که در چارچوب این مکانیسم جمع آوری و بطور خصوصی یا رسمی ماهیانه به حسابهایی مأموران مورد وثوق ایران در قم یا نجف واریز میشود، فقط ۱۰% آن، پرداختهای شیعیان خود بحرین است و بقیه آن از دیگر ممالک عربی و اسلامی فراهم میشوند.

وقتی میزان جمع آوری «خُمس» در کشور کوچک بحرین سر به میلیونها دلار میزند، آسان است تا میزان خمسی که از دیگر ممالک اسلامی و عربی جمع میشود را برآورد کنیم.

نویسنده گزارش بغداد پست که نام خود را با( ع د) در ذیل گزارش نهاده است ظاهراً در آلمان زندگی میکند چون در پایان گزارش خود از دولت آلمان میخواهد که روی «خمس» نظارت قانونی اعمال کند، هم روی منابع تأمین آن و هم موارد و اهداف مصرفی آن، درست مانند منابع مالی کلیساها در آلمان که تحت نظارت مالیاتی و دولتی هستند.

وقتی این مطلب را در بغداد پست خواندم، اول از همه به یاد بازدید ۳ روز پیش علی لاریجانی در رأس یک هیئت پارلمانی از لبنان افتادم که او دراین بازدید، از قول حسن روحانی، به میشل اون، رئیس جمهور آن کشور وعده کمک اقتصادی ایران به لبنان، برای رفع بحران پرداختی خارجی اش داد***. در اینجا لازم به یادآوری است که لبنان، به نسبت تولید ناخالص ملی خود با ۹۰ میلیارد دلار بدهی، بزرگترین بدهکار در جهان است و در ماه آینده(مارس) باید ۱٫۲ میلیارد یک قسط بدهی خود را بپردازد که ندارد. 

از اظهار آمادگی رئیس جمهور ایران برای کمک اقتصادی به لبنان، احساسی فراتر از حیرت به من دست داد زیرا در ماه های اخیر، کسر بودجه نجومی ۱۵۰٫۰۰۰ میلیارد تومانی دولت برای سال مالی آینده، ترجیح بند ؟بیشتر تحلیل های اقتصادی در داخل مملکت شده است که همه مسئولین رده بالای مملکت را به چه کنم؟ ـ چه کنم انداخته است و خود شیخ حسن هم بارها و بارها از دشواری غیر قابل تحمل وضع اقتصادی کشور خبرداد. همین دیروز هم بیژن زنگنه وزیر نفت کشور گفت:«ما برای توسعه منابع نفتی خود پول نداریم. با سیلی صورت خود را سرخ نگاه میداریم».

تناقض بین افلاس اقتصادی مملکت و اظهار آمادگی شیخ حسن برای کمک اقتصادی به لبنان و این گزارش «بغداد پست» و گزارش مشابهی در الشرق الاوسط، رویترز و عرب نیوز، افکار مرا به عرصه هایی دیگری در همین زمینه کشاند که اگر اهمیتشان از«خمس سیاسی» بیشتر نباشد کمتر نیست که شایان توجه ویژه می باشند.

وقتی یکی دوسال پیش خبر راه اندازی «امام زاده های سیار»، سوار بر تریلی در رسانه ها انعکاس یافت که مضحک می نمایاند و هنگامی که خبر درست شدن ۷۰٫۰۰۰ امامزاده جدید در کشور، ظرف این ۴ دهه رسانه ای گردید، تنها نکته ای که به نظرم نرسید این بود که رژیم از این طریق، مالیاتی مذهبی از مردم میگیرد که با آن فعالیت های تروریستی خود را خارج از هرگونه ممیزی و حسابرسی تامین میکند و بخشی از بذل و بخششهای هزینه های خارجی خود به گروههای تروریستی وابسته به خویش، مازاد بر کمکهای رسمی دولت، را نیز از آن محل انجام میدهد. 

تنها این امامزاده های جدید نیستند که سالانه هزاران هزار میلیارد تومان خارج از هر حسابرسی و کنترلی به کیسه«دولت پنهان» حاکم بر میهن ما می ریزند بلکه امامان و امامزاده های قدیمی مانند امام رضا، حضرت معصومه، شاه چراغ، شاه عبد العظمیم، امامزاده داود و سرانجام مزار خود امام راحل، برای رژیم گنجی تمام نشدنی هستند که بر حسب اراده رهبر، هر طور بخواهد آنرا مصرف میکند. 

درآمد این امامزاده ها فقط منحصر به نذورات نقدی مردم ساده لوح مذهبی نیست بلکه این مقدسینِ در خدمت تروریسمُ در آمده، هزاران واحد مستقلاتیِ موقوفه ای دارند که اگر مجموع درآمد آنها از درآمد نفتی و مالیاتی دولت بیشتر نباشد به هیچوجه کمتر نیست.  

و آن چنانکه گزارشگر«بغدادپست» نوشته است، منبع خمس سیاسی رژیم ایران فقط به بحرین کوچک (و من اضافه می کنم) خود ایران محدود نمیشود. کافیست در نظر بگیریم که قریب ۴۰۰ میلیون شیعه مذهب، از پاکستان و هند گرفته تا آمریکا، اروپا و استرالیا و.. در دنیا وجود دارد که بخش کوچکی از آنها هم که خمس پرداز باشند برای رژیم «سیدعلی» خامنه ای کافیست تا هزینه شبکه تروریسم فرامرزی خود را تامین کند. «خمس پردازان» بدون اینکه خود بدانندِ مانند آن پیرزن باورمندی که، در آخرعمر، النگو یا چند اسکناس خود را به ضریح فلان امام یا امامزاده می اندازد، نمی دانند که آن خمس و ذکات و این صدقات و نذورات سیاسی شده، در عراق، لبنان و یمن و.. ، صرف گسترش تروریسم و آدم کُشی میگردند.

مسئله فوق مسئله ای بسیار جدی است! جا دارد که رسانه های مخالف  یا منتقد رژیم به طور جدی به آن بپردازند و یک کمپین وسیع ملی و بین المللی در این زمینه راه اندازی کنند تا با اطلاع رسانی در این زمینه، حداقل به آن بخش از مردمی که نمیدانند خمس و ذکات و نذرورات آنها صرف آدم کُشی و تروریسم در منطقه، و تقویت استبداد آخوندی در داخل ایران میشود، از این کار خود داری کنند که نه تنها  صوابی در آن نیست بلکه جز کمک به ظلم و فساد چیز دیگری نیست!

از همه آنهایی که این یادداشت را می خوانند انتظار میرود، اگرهم نمی خواهند آنرا مستقیم فوروارد کنند، اقلاً محتوا  و پیام آنرا به هر ترتیب، حتی با بازنویسی و تحت عنوان دیگری انعکاس دهند.

وظیفه اخلاقی و ملی ماست تا با خُمس، ذکات و نذورات و صدقات ترویستی و تروریست پرور؛ امامان و امامزاده های درخدمت تروریسم مبارزه کنیم! وظیفه ماست تا به مردم بگوئِیم اگر نمی دانند نذورات، صدقات و خمس و ذکات آنها به دست چه کسی و به چه مصرفی میرسد کار آنها عین گناه است و نه صواب!         

…..

*

رویترز

The move sparked a strongly worded statement from senior Shi’ite clerics, including Qassim, against any attempt to meddle with the collection of a Muslim tax called Khums, which is a pillar of Shi’ite 

Islam.

**

بغداد بست

ولذلک یجب إخضاع “الخُمس” وتحدید حجمه، وأوجه إنفاقه ودورته الخارجیة قبل الداخلیة، لأنه أداة تمویل کبرى تجد طریقها مبهمة العمق والتوظیف. ففی تاریخنا الحدیث جداً، کانت البحرین أحد مسارح ذلک التوظیف فی دعم الأعمال الإرهابیة على أراضیها والعابرة لحدودها فی أکثر من حالة.

ترجمه: بنا براین باید «خمس»، میزان آن، موارد مصرف آنرا و چرخه جمع آوری داخلی آنرا تحت کنترل درآید زیرااین یک منبع مالی عمده ای است که عمق و کارکرد آن بسیار غیر شفاف است. بطور نمونه د رهمین مورد اخیر در تاریخ بحرین، این مسئله به صحنه ای برای عضو گیری و اعمال تروریستی و حمایت از تروریسم تبدیل شد که تنها نمونه هم نیست که سر و ته آن به خارج از مرز میرسد(اشاره به ج ا ا ـ ح ت) 

***

نهار نت (لبنان)

لاریجانی به میشل میگوید که ایران حاضر است به لبنان کمک اقتصادی بکند. 

Larijani Tells Aoun Iran Ready to Help Lebanon Economically

****

الشرق الاوسط

دادستان بحرین مقامات بانک ایران را به خاطر پولشویی تحت پیگرد قرار دادند. 

Bahrain Prosecutes Iranian Bank Officials for Money Laundering

*****

عرب نیوز

بحرین یک بانک دولتی ایران را به پولشویی در سطحی وسیع متهم کرد

Bahrain brings charges in vast money laundering case linked to Iranian state-owned banks

No Comments