میزان بدهی ناخالص دولت ترکیه از مرز ۲۱۸ میلیارد دلار گذشت.

Share Button

آنکارا ـ خبرگزاری آناتولی

برابر مقامات رسمی رسمی کشور در ۲۰ فوریه (۳ روز پیش)، میزان بدهی ناخالص دولت مرکزی ترکیه در پایان ژانویه به ۱٫۳۳ تریلیون لیره ترک، معادل ۲۱۸ میلیارد دلار رسید

طبق اعلام وزارت دارایی و خزانه داری، این رقم به میزان ۲۱٫۷% نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.

بدهی ناخالص شامل عمده ترین اقلام بدهی بخش دولتی، موسسات زیرمجموعه دولت، بانک مرکزی، شرکت های خصوصی، و خانوارها میباشد.

 این وزارتخانه می گوید؛ بیش از نیمی از این بدهی به پول ملی(لیره ترک) و ۴۹٫۵ درصد آن به ارزهای خارجی میباشد. 

 در اطلاعیه اضافه میشود؛ از مجموعه این بدهی قریب ۵۷% آن به طلبکاران داخلی و بقیه به طلبکاران خارجی تعلق دارد. بنا بر همین اطلاعیه،  در برابر این بدهی و بازپرداختی های آن، دریافتی ها ۱۷٫۸ میلیارد(لیره)، معادل ۲٫۹ میلیارد دلار در پایان ژانویه میباشد.

 نرخ برابری دلار با لیره ترکیه، یک دلار  در برابر ۶٫۰۹ لیره میباشد که در ماه مشابه سال قبل ۵٫۲۹ لیره در مقابل یک دلار بوده است. 

کامنت: 

قریب ۶ سال پیش که سرکشی اتومانی سلطان رجب اول شروع نشده بود، هر دلار آمریکا، تقریباً معادل ۱٫۶۰ لیره یعنی ¼ نرخ کنونی بود. ارقام فوق به ما میگویند که لیره ظرف فقط همین سال گذشته حدود ۲۰%  ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است. سال قبل اردوغان از مردم خواست تا به خاطر دین و مذهب و مملکت دلارهای خودشان را از داخل متکاها درآورده به بانکها بسپارند. 

دولت اردوغان، با پایین نگه داشتن دستوری و مصنوعی نرخ تسهیلات بانکی، رونقی مصنوعی را در بازار ایجاد کرده است که نتیجه آن تراکم فشارهای تورمی است که دیر یا زود فنر آن، زیر فشار  آزاد خواهد شد. در بررسی و نگاه به ارقام فوق منحنی رشد بدهی و کاهش نرخ ارزش لیره مهمتر از میزان مطلق ارقام میباشد.

No Comments