نفت به کانال ۲۷ دلار وارد شد! دلار چه میشود؟

Share Button

با توجه به محدودیت های متعدد ایران در صدور نفتش و همزمان کاهش صادرات کالاهای غیر نفتیش، حداکثر و در خوشبینانه ترین برآوردها، در آمد ارزی کشور نباید بیش از  ۲۰ میلیارد دلار در شرایط کنونی باشد. این یعنی نصف شدن کُل درآمد ارزی کشور پیش از اشاعه ویروس کرونا و سقوط بهای نفت و نتیجتاً یعنی، متراکم شدن ابرهای تیره بحران کمبود کالاهای اساسی که میتواند تا مرز قحطی پیش رود و شیرازه امور را کاملا از هم بپاشد.

لحظلتی پیش بهای هر بشکه نفت خام برنت که نزدیک به نفت خلیج فارس است وارد کانال ۲۷ دلار گردید. سقوط بهای نفت جهانی با جنین سرعتی احتمال سقوط آنرا در آینده نه چندان دور، حتی به زیر ۲۰ دلار منتفی نمی کند. 

تازه باید در نظر گرفت که قرار گرفتن بهای هربشکه نفت در جنین سطحی، خود مدیون اضافه خرید مازاد بر نیاز در اثر ارزانی نفت است. بسیاری مشتریان نفت میخواهند تا هرچه سریعتر با نفت ارزان انبارهای خود را لبریز کنند. این امر به تقاضای مازاد بر مصرف دامن میزند و وقتی این انبارها و شناورهای روی دریاها پر شوند و دیگر ظرفیت خالی بیشتری وجود نداشته باشد، هیچ معلوم نیست این سقوط قیمت در کجا متوقف شود. ولی قدر مسلم این است که حد اقل برای یک دوره ۶ ماهه حتی یکساله بسیار بعید است به سطح  30 دلار برسد. 

مسئله تنها اضافه عرضه به بازار نیست که قیمت را پایین می کِشد بلکه، بخش عمده حمل و نقل جهانی به خاطر کرونا خوابیده است. هنوز داده آماری دقیقی از میزان کاهش حمل و نقل و ترافیک در دنیا داده نشده است ولی باید روی کاهش مصرفی حدود چندین میلیون حساب کرد زیرا تحرک در همه زمینه تقریباً متوقف شده است. بیشتر پروازهای بین المللی و ملی لغو شده اند. بطور نمونه ۹۰ % پروازهای SAS کنسل شده است و وضع لوفت هانزا، فرانس پرس و کی ال ام بهتر نیست. 

اگر سقوط قیمت نفت که برای ممالک نفت خیز فاجعه بار است، برای ممالک اروپایی و حتی آمریکا و چین و هند اثری معکوس دارد و صدها میلیارد دلار از هزینه انرژی آنها میکاهد. 

در آمریکا تولید کنندگان نفت شل با دولت ترامپ تماس گرفته و خواهان این شده اند که دولت فقط آنها را بخرد و انبارهای خود را پر کند و یا اینکه به آنها کمک مالی بدهد. 

هم اکنون صفر شدن نرخ بهره بانکی فدرال رزرو(بهره پایه) بخشی از زیان کمپانیهای نفت شل را جبران کرده است و برای ترامپ مشکل نیست تا با چند ده میلیارد دلار از محل بودجه جدیداً مقرر شده ۷۵۰ میلیارد دلاری بمارزه با ویروس کرونا، مانع از کاهش فعالیت تولیدی این شرکتها شود. 

تا جایی که به دولت عربستان و امارات مربوط میشود، آنها نه تنها ذخایر ارزی چند صد میلیارد دلاری دارند بلکه قادرند با جایگزین کردن نیروهای کار خارجی با بومی که هزینه ارزی زیادی برای آنها دارد، کاری که عربستان با سرعت در راه آنست، از هزینه های ارزی خود بکاهند.

روسیه، ایران، ونزوئلا و عراق بزرگترین بازندگان این جنگ قیمت و سقوط عمدی بهای نفت هستند. 

با توجه به محدودیت های متعدد ایران در صدور نفتش و همزمان کاهش صادرات کالاهای غیر نفتیش، حداکثر و در خوشبینانه ترین برآوردها، در آمد ارزی کشور نباید بیش از  20 میلیارد دلار در شرایط کنونی باشد. این یعنی نصف شدن کُل درآمد ارزی کشور پیش از اشاعه ویروس کرونا و سقوط بهای نفت و نتیجتاً یعنی، متراکم شدن ابرهای تیره بحران کمبود کالاهای اساسی که میتواند تا مرز قحطی پیش رود و شیرازه امور را کاملا از هم بپاشد.

اینها محاسباتی است که هر آدم غیر حرفه ای هم میتواند پیش خود بکند. رژیم باید از دروغ گفتن به مردم و سیاه کرده آنها دست بردارد. این دروغگوییها و فیلم بازی کردنها مانع از گسیختن شیرازه امرو نمیشود بلکه اگر راهی برای پیش گیری از فروپاشی اقتصادی باشد، کمک گرفتن از مردم و راست گفت به آنها است. مردم باید از عمق فاجعه مطلع شوند تا با هماهنگی ملی چون تن واحد با آن روبرو شوند.

با این محاسبات ساده معلوم نیست چرا دولت و بانک مرکزی همچنان در داده های آماری و بانکی خود از دلار ۱۵۰۰۰ تومنی سخن میگویند. اگر ظرف این مدت درآمد ارزی نصف شده است، حتی بدون در نظر گرفتن ضریب تاثیر هم افزاینده روانی، منطق پولی و ارزی به ما میگوید در شرایط کنونی، حد اقل قیمت دلار باید در اطراف ۳۰٫۰۰۰ تومان باشد.

عبدالناصرهمتی رئیس بانک مرکزی امروز گفت که، بهای دلار ۱۵% بیش از قیمت واقعی است. به این میگویند دست کم گرفتن شعور مردم. ایشان باید برای این ادعای خود دلیلی ذکر کند! آیا درآمد ارزی ایران این روزها بالا رفته است؟ آیا دولت گنجی کشف کرده است؟ آیا میزان صادرات نفت ما و قیمت آن اختصاصاً برای ما در دنیا بالا رفته است!

معلوم نیست اینها با این سیاه بازیها تا چه مدت میخواهد در گوش مردمی که از وحشت فروپاشی اقتصادی خواب از چشمشان رفته است لالایی خواب کننده بخوانند؟ اینها فقط با امید های واهی خود، مردم را در غفلت نسبت به فاجعه نگاه میدارند که نتیجه سورپرایط شدن آنهاست.     

No Comments