اطلاعیه: میزگرد توانا امشب

Share Button


آموزشکده توانا [May 8, 2020 7:02:04 AM]  2.7K

[Photo]

برنامه‌ی زنده در اینستاگرام و فیسبوک توانا؛

موضوع: کارگران، کودکان کار و کرونا

با حضور:
حبیب تبریزیان: تحلیلگر مسائل کارگری، سیاسی و اقتصادی
حسین رییسی: حقوقدان و استاد دانشگاه کالرتون اتاوا در کانادا

جمعه ۱۹ اردیبهشت، ساعت ۲۲ به وقت تهران

#کارگران#کودکان_کار#کرونا

@Tavaana_TavaanaTech

No Comments