پرسشی از شاهزاده رضا پهلوی؟

Share Button

به عنوان مقدمه، اختصاراً عرض کنم که، شواهد زیادی وجود دارد که رژیم هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی آماده شده است تا عقب نشینی کند. 

این آمادگی برای عقب نشینی را باید با نوشیدن جام زهر آتش بس توسط رهبر انقلاب، خمینی مقایسه کرد. 

نه خمینی و نه خامنه ای نمی خواهند در برابر طوفان بحران آنقدر ایستادگی کنند تا در هم بشکنند. برای آنها حفظ فرمانروایی بر سرزمین مفتوحه شان یعنی ایران ما، خط قرمز واقعی است. 

 در سیاست داخلی، مثلاً  آن حجابی که اینها چنان سخت گیر بودند که به یک تار موی بیرون افتاده زنان هم گیر می دادند، حالا، نیمه محجبه های جلف بزک کرده را مانند حزب الله لبنان جلودار راهپیمایی خیابانی خود میکنند. 

برای آنها مسئله حجاب ابزاری بود تا مخالفین نظام را از موافقین و بی تفاوتها جدا کنند، اولی ها را سرکوب و بقیه را جذب کنند. در زمینه الکل، بحث آزاد کردن آن از مدتها پیش در محافل حاکمه در میان است.

ولی این نرمش های جهادی تاکتیکی، با انتصاب سردار قالیباف به ریاست مجلس و رئیسی به ریاست قوه قضائیه میرود تا به یک عقب نشینی بسیار حساب شده استراتژیک  اعتلا یابد. 

رژیم پس از سرکوب های شدید اعتراضات سال ۸۸ و دی و بهمن ماه سال گذشته دریافته است که دیگر سرکوب پاسخ نمی دهد، کادر اطلاعاتی، قضایی و چماقداران رژیم از پس اعتراضات وسعت یابنده مردم بر نمی آیند. بنابراین برآنست تا از حوادث پیش رو جلوگیری کند و با پاسخ دادن به مطالبات درجه دوم مردم به یک  چنین عقب نشینی هایی دست زند تا بخشی از مردم را بسوی نظام جلب و بخشی را منفعل و اپوزیسیون برانداز را منفرد سازد.

تنها در سیاست داخلی نیست که رژیم چنین پروژه ای دارد. موج نیرومند اعتراضات مردمی در لبنان و عراق و بیزار شدن بیشتر مردم منطقه از سیاست های مداخله گرانه رژیم و حداقل، عدم موفقیت حوثیها در یمن و فروکش کردن تهدیدات حماس در اثر فرسودگی مالی، اجتماعی و سیاسی، ته کشیدن ذخایر مالی و ارزی رژیم در این ماجراجویی های پرهزینه، شکست سیاست تاثیرگذاری اساسی روی انتخاب نخست وزیر جدید در عراق و نهایتا انزوای منطقه ای رژیم،  موجب گشته است تا خود را برای عقب کشیدن از سوریه و عراق آماده سازد.

نشانه های بسیاری وجود دارد که رژیم حتی خود را برای مذاکره با آمریکا آماده ساخته است. نشریه عراقی شفق نیوز به نقل از وال استریت ژورنال، از تماس های پنهانی تازه رژیم با آمریکا خبر میدهد. و تنها این نشریه نیست که به این تماسها اشاره کرده است بلکه در ماههای اخیر تعداد دیگری رسانه های بزرگ دنیا به این گونه تماسهای پنهانی بین رژیم خامنه ای و دولت ترامپ اشاره داشته اند.

در یک کلام رژیم دریافته است که گفتمان انقلابیگری شیعه که برای چند دهه بخشی از شیعیان منطقه را افسون کرده و برای رژیم نیروی انسانی تروریستی تدارک دیده بود،  دیگر رنگ باخته است. یک مؤسسه نظرسنجی عراقی در نظر سنجی نتیجه گرفته بود که میزان طرفداری عراقی ها از رژیم ایران از قریب ۶۰%  در ده سال پیش به ۲۵ یا ۲۰% تقلیل یافته است و مهم اینکه این نظر سنجی در ۸ ماه قبل(اکتبر سال ۱۹) و قبل از برخاستن جنبش اعتراضی  مخالف مداخلات رژیم خامنه ای انجام شده بوده است.

تعلل نسبی رژیم برای اجرایی کردن این عقب نشینی های مورد پیش بینی در فوق را باید به این تعبیر کرد که رژیم در انتظار انتخابات آینده آمریکا است و امیدش به این است که با تغییر رئیس جمهور آمریکا و با بزرگ کردن اغراق آمیز اهمیت آن، آن را  دلیل چرخش رویکرد استراتژیک خود نشان دهد و نه ناکامی های خود. ولی اگر ترامپ مجدداً انتخاب شود، رژیم همان رویکرد تسلیم آمیز را نسبت به او نشان خواهد داد ولی با نوشیدن جام تحقیر!

بهر روی، حالا سردار قالیباف به ریاست مجلس و آیت الله اسیر کُش، ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه بر گمارده شده اند. آنها آمده انده تا آغاز گر فصل جدیدی در نظام جمهوری اسلامی باشند. به احتمال بسیار قوی قالیباف رئیس جمهور آینده و رئیسی ولی فقیه آینده خواهند بود. آنها آمده اند تا پروسترویاکای اسلامی را پیاده کنند و اصلاحاتی را به اجرا بگذارند، که دیگران فقط ادعایش را کرده بودند. 

آنها آمده اند، تا فرش را از زیر پای اپوزیسیون برانداز بکشند و با اجرای سیاست  ابتکاری پاسخگویی به بیشترین مطالبات مردم، انرژی جنبش آفرین شعارهایش را از آن گرفته و خلع شعارش کنند.

واقع بین باشیم! بسیاری از مطالبات مردم فاقد عمق آرمانی و ایدئولوژیک است و برآوردن آنها از رژیم ساخته است.

جناب شاهزاده رضا پهلوی! نگارنده ادعا ندارد که همه این سناریو احتمال وقوع  بالایی دارد ولی میهن پرستان ایرانی اعم از طرفداران نظام پادشاهی یا جمهوری که به شما به عنوان رهبر جنبش ملی می نگرند باید بدانند؛ از نظر شما به عنوان استراتژ و رهبر جنبش ملی، این جنبش چه پاتک یا گزینه استراتژیکی باید برگزیند تا میهن کهن تاریخ خود را برای همیشه به این رژیم «اوباش کراتیک» واگذار نکند؟

مخاطب اصلی این پرسش راهبُردی شخص شاهزاده رضا پهلوی است ولی هواداران وی نیز باید برای خود «مسئله» را حلاجی کنند تا به یک غافلگیری تاریخی سرنوشت ساز دچار نشوند.

حبیب تبریزیان

گوتنبرگ (سوئد) 

10 خرداد ۱۳۹۹  (30 ژوئن ۲۰۱۲۰ )

No Comments