حقیقت تلخ در جام شیرین ظنز! از میان میلهای رسیده!

Share Button

از یارو میپرسن ۲۲ بهمن چه روزیه؟ میگه روزی که جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد.

++++++++++++
جهان سوم
جائیست که اگر روزه خودت رو بخوری اخراج میشی ولی اگر رای مردم روبخوری
رئیس جمهور, اگر زنا کنی سنگسار میشی ولی اگر تجاوز کنی سردار, چک برگشتی
داشته باشی میشی کلاهبردار ولی پول نفت و ببخشی به فلسطینیها میشی رهبر, با
بد بختی مدرک بگیری میشی راننده تاکسی ولی جعل کنی میشی وزیرکشور,شکایت
کنی کشته میشی و بکشی درجه میگیری,مال حلال بخوری میشی گداحرام بخوری میشی
وزیر

+++++++++++++++
در پی ناله ها و شکایات مردم به خدا در رابطه با وضع کنونی ایران خدا اعلام کرد : به من گیر ندین منم مثل شما منتظر ظهور امام زمانم
++++++++++++
عجب حکایتی شده! دیگه نمی تونیم یه کاری کنیم بچه هامون دو زار حساب ببرن!
قدیما مادرها برمی گشتن می گفتن: نکن! می گم لولو بیاد بخورتتا!
حالا اینو بگی بچه هه برمی گرده میگه: مامان، تو هوای خودت رو داشته باش! ب
++++++++++++++

اوایل انقلاب گفتند بچه بیاورید تا لشکر امام زمان را کامل کنیم و اینگونه بود که ما فرت و فرت بدنیا آمدیم؛ اما زهی خیال باطل! لشکر امام زمان که هیچ، دار و دسته لیان شامپو هم نشدیم! مع الوصف ما که با آن هدف متعالی بعمل آمدیم این شدیم! باید گریست بحال بچه هایی که برای یک میلیون تومان…ناقابل! تولید میشوند

++++++++++++

از لقمان پرسیدند: ادب از که آموختی؟گفت: ولم کنین بابا، من الآن چند ماه که دیگه نماز جمعه نمی‌رم!!!!

+++++++++++++++++++

عجیب ترین کشور دنیا ایرانه به این دلیل که:
یران تنها کشوری است که در دانشگاه آن
نماز می خوانند و در مصلی آن کتاب می فروشند .
ایران تنها
کشوری است که در آن سیاستمداران کار اقتصادی می کنند، شرکتهای اقتصادی کار
سیاسی می کنند و نیروهای نظامی کار تولیدی می کنند.
از هر ۱۰۰۰ مفسد اقتصادی یکی و از هر ۱۰۰۰ فعال سیاسی ۹۹۹ نفر در زندان داریم
در همه جای دنیا آثار باستانی را از زیر آب در میاروند، در ایران می برند زیر آب!؟
+++++++++++++
در پی اعلام آمادگی رئیس جمهور محبوبمان برای مناظره با اوباما، احمدی نژاد از همه

هموطنان غیور خواست، هرگونه عکسی که از همسر اوباما دارند در اختیار او بگذارند!

+++++++++++++++++

قابل توجه بسیجی هایی که ساعت ۸:۱۵ افطار میکنند : یادش بخیر زمان خاتمی ساعت ۵
افطار میکردیم…!!!

+++++++++++++++ \
آب را گل نکنید…وگرنه خدا با اون گِله یه احمدی نژاد‌ ِ دیگه می سازه ها!!

++++++++++++++++
طرف میره خرشو بفروشه وسط راه خوابش میبره وقتی بیدار میشه میبینه خره داره پول میشمره

++++++++++++++++
حجاب
همچون صدفی است که انسان را از گشت ارشاد مصون می دارد!

++++++++++++++
انگلیس جزیره ای در نزدیکی قاره ی
آفریقا نیست، امّا ایران آفریقایی در مرکز خاورمیانه ی ثروثمند است.

++++++

سازمان هوا شناسی اعلام کرد علت گرد و غبار های اخیرکشف شد :
احمدی نژاد کت خود را تکان داد !
در ضمن تهدید کرد اگر مردم باز به خیابانها بیایند
جوراب خود را در سد کرج می اندازد

از یارو میپرسن ۲۲ بهمن چه روزیه؟ میگه روزی که جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد

++++++++++++
جهان سوم
جائیست که اگر روزه خودت رو بخوری اخراج میشی ولی اگر رای مردم روبخوری
رئیس جمهور, اگر زنا کنی سنگسار میشی ولی اگر تجاوز کنی سردار, چک برگشتی
داشته باشی میشی کلاهبردار ولی پول نفت و ببخشی به فلسطینیها میشی رهبر, با
بد بختی مدرک بگیری میشی راننده تاکسی ولی جعل کنی میشی وزیرکشور,شکایت
کنی کشته میشی و بکشی درجه میگیری,مال حلال بخوری میشی گداحرام بخوری میشی
وزیر

+++++++++++++++
در پی ناله ها و شکایات مردم به خدا در رابطه با وضع کنونی ایران خدا اعلام کرد : به من گیر ندین منم مثل شما منتظر ظهور امام زمانم
++++++++++++
عجب حکایتی شده! دیگه نمی تونیم یه کاری کنیم بچه هامون دو زار حساب ببرن!
قدیما مادرها برمی گشتن می گفتن: نکن! می گم لولو بیاد بخورتتا!
حالا اینو بگی بچه هه برمی گرده میگه: مامان، تو هوای خودت رو داشته باش! ب
++++++++++++++

اوایل انقلاب گفتند بچه بیاورید تا لشکر امام زمان را کامل کنیم و اینگونه بود که ما فرت و فرت بدنیا آمدیم؛ اما زهی خیال باطل! لشکر امام زمان که هیچ، دار و دسته لیان شامپو هم نشدیم! مع الوصف ما که با آن هدف متعالی بعمل آمدیم این شدیم! باید گریست بحال بچه هایی که برای یک میلیون تومان…ناقابل! تولید میشوند

++++++++++++

از لقمان پرسیدند: ادب از که آموختی؟گفت: ولم کنین بابا، من الآن چند ماه که دیگه نماز جمعه نمی‌رم!!!!

+++++++++++++++++++

عجیب ترین کشور دنیا ایرانه به این دلیل که:
یران تنها کشوری است که در دانشگاه آن
نماز می خوانند و در مصلی آن کتاب می فروشند .
ایران تنها
کشوری است که در آن سیاستمداران کار اقتصادی می کنند، شرکتهای اقتصادی کار
سیاسی می کنند و نیروهای نظامی کار تولیدی می کنند.
از هر ۱۰۰۰ مفسد اقتصادی یکی و از هر ۱۰۰۰ فعال سیاسی ۹۹۹ نفر در زندان داریم
در همه جای دنیا آثار باستانی را از زیر آب در میاروند، در ایران می برند زیر آب!؟
+++++++++++++
در پی اعلام آمادگی رئیس جمهور محبوبمان برای مناظره با اوباما، احمدی نژاد از همه

هموطنان غیور خواست، هرگونه عکسی که از همسر اوباما دارند در اختیار او بگذارند!

+++++++++++++++++

قابل توجه بسیجی هایی که ساعت ۸:۱۵ افطار میکنند : یادش بخیر زمان خاتمی ساعت ۵
افطار میکردیم…!!!

+++++++++++++++ \
آب را گل نکنید…وگرنه خدا با اون گِله یه احمدی نژاد‌ ِ دیگه می سازه ها!!

++++++++++++++++
طرف میره خرشو بفروشه وسط راه خوابش میبره وقتی بیدار میشه میبینه خره داره پول میشمره

++++++++++++++++
حجاب
همچون صدفی است که انسان را از گشت ارشاد مصون می دارد!

++++++++++++++
انگلیس جزیره ای در نزدیکی قاره ی
آفریقا نیست، امّا ایران آفریقایی در مرکز خاورمیانه ی ثروثمند است.

++++++

سازمان هوا شناسی اعلام کرد علت گرد و غبار های اخیرکشف شد :
احمدی نژاد کت خود را تکان داد !
در ضمن تهدید کرد اگر مردم باز به خیابانها بیایند
جوراب خود را در سد کرج می اندازد

No Comments