نگاهی به اوضاع منطقه ۱۲ : سوریه

Share Button

نگاهی به اوضاع منطقه۱۲:
۱ ـ سوریه
اگر در چند جمله بتوان وضعیت سوریه را توضیح داد اینست:
سرنوشت جنگ کنونی بین رژیم اسد و مخالفین را در نهایت قدرت آتش نیروی نظامی طرفین تعین خواهد کرد. در یکطرف ارتش سوریه با پشتیبانی کامل روسیه و ایران و در طرف دیگر مخالفین اسد با برخورداری از حمایت مردمی، غرب و اکثر قریب به اتفاق کشورهای عربی.
و، سرنوشت قدرت آتش ارتش هریک از طرفین را نتیجه جنگ دیپلماتیکی که جریان دارد تعین خواهد کرد.
هم دمشق و هم مخالفینش بر حسب ظاهر طرح عنان را پذیرفته اند. اما از همان نخستین لحظات پذیرش طرح، نظامیان سوری سخترین آتشباریهای خود را علیه مخالفین به اجرا گذاشته و ظرف دو روز تا موعد آتش بس کامل، رکورد کشتار از خود بجای نهادند. رژیم اسد ضمن پذیرفتن طرح ۶ ماده ایی عنان از همان لحظه نخست آنرا، با اما و اگرهای خود مشروط ساخت و با تروریست خواندن مخالفین و میلیونها سوری همچنان به گلوله باران آنها ادامه داد. در صورتیکه این تروریستها بزعم دمشق، همان مخالفینی بودند و هستند که رژیم اسد بایستی با انها به سازش و مصالحه برسد. در اینجا قضیه کمیکو تراژیک میشود زیرا رژیم اسد میخواهد و باید طبق طرح عنان با تروریستهای بر خاک افتاده وارد مذاکره شده و تقسیم قدرت کند!
از آنسو، دولت روسیه ضمنِ به! به! و چه! چه! برای طرح عنان، با استفاده از کهنه کمونیستها، ناصریستها، برخی جریانهای اهلی شده مسیحی و کرد سوری و یا عوامل امنیتی، اطلاعاتی سوری، با هیاهوی رسانه ایی که( البته نگرفت) از جعبه مارگیری ک. گ . ب اپوزیسیون میسازد و آنرا به مسکو فرا خوانده بعنوان اپوزیسیون اسد مخاطب قرار میدهد، انگار نه انگار اپوزیسیونی بنام «شورای ملی سوریه یا ارتش آزاد سوریه» وجود دارد که طرف خطاب طرح ۶ ماده ایی کوفی عنان و شورای امنیت است. یک چنین شوی مبتذلی در این میانه واقعاً تأسف بار است و از خرفتی مقامات مسکو حکایت میکند.
نه روسیه، نه ایران و نه حزب الله لبنان، هیچ یک، حتی برای لحظه ایی طرح کوفی عنان را جدی نگرفته اند بلکه به آن بصورت نمایشی نگریسته اند که با اجرای آن میتوان مخالفین را هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی خلع سلاح کرد، بنحوی که قدرت عمل مخالفین از جمله «ارتش آزاد سوریه» در این بازی دیپلماتیک چنان زمینگیر شود که به اسد فرصت دهد اپوزیسوین را مأ یوس و از هم بپاشاند و در اردوی مخاف شکاف ایجاد کند.
ولی نه بشار اسد، نه روسیه، نه سپاه قدس و رهبری ایران، نمیدانند که جبهه گیری سیاسی امروز سوریه که ده ها میلیون انسان را با خواست های مشخص به عرصه پیکار کشانده است را با این شعبده بازیهای شبه خیابانی و معرکه گیریهای مبتذل نمیوان تغیر جهت داد.
رسانه های منطقه از ورود صلحبانان سازمان ملل که قرار است تعداشان به ۳۰۰ برسد و از امضای پروتکل عملیاتی آنان توسط نماینده دولت سوریه «فیصل المقداد»خبر میدهند. دولت سوریه از پیش گفته است که این صلحبانان باید تحت نظر نیروهای امنیتی رژیم عمل کنند والی امنیت آنها تضمین نخواهد شد.
اگر رژیم سوریه به این صلحبانان آزادی عمل دهد و همه مواد ۶ گانه طرح عنان را رعایت کند، موج طوفانی اعتراضات توده ایی رژیم اسد را چون خس و خاشاکی خواهد روفت و اگر نخواهد به این صلحبانان آزادی عمل دهد ، هر بامبولی هم که درآورد، این جنگ دیپلماتیک را نیز خواهد باخت. و در این تردید نباید داشت. …………….
Balatarin Protocol for U.N. Observer Mission Signedto Syria
إقرأ هذا الخبر بالعربیة

by Naharnet Newsdesk 7 hours ago

Syria on Thursday signed a preliminary accord outlining a protocol for a U.N mission to monitor a fragile week-old ceasefire in the strife-torn country, the two sides announced.
Deputy Foreign Minister Faisal al-Meqdad signed the deal with a member of a U.N. advance team, the ministry said in a statement.
“This agreement comes within the framework of Syrian efforts aimed at making the Annan plan succeed and to facilitate the U.N. observer mission while respecting Syria’s sovereignty,” the statement said.
A spokesman for U.N.-Arab League envoy Kofi Annan, who drafted the six-point ceasefire accord, confirmed in Geneva that an agreement had been concluded between the two parties.
“This agreement outlines the functions of the observers as they fulfill their mandate in Syria and the tasks and responsibilities of the Syrian government in this regard,” Ahmed Fawzi said in a statement.
“An effective observer team on the ground is vital if the lives of ordinary Syrian families are to slowly return to normal.”
He added that discussions were under way with members of the Syrian opposition to ensure they also comply with the ceasefire.
“The hard part lies ahead, a truly Syrian-led and -owned political dialogue to address the legitimate concerns and aspirations of the Syrian people,” Fawzi said.
The protocol will pave the way for some 300 U.N. observers to fan across the country to monitor a week-old truce aimed at ending 13 months of violence in Syria that the United Nations says has killed well over 9,000 people.  

No Comments