ارتش سودان شهر هیگلیک را پس گرفت

Share Button


نهار نت لبنان
جمعه ۲۰ آوریل اول اردیبهشت
سودان میگوید که هر نفتی هگلیک را از تصرف نیروهای جنوب آزاد کرده است.
عبدلرحمان محمد حسین، وزیر دفاع سودان گفت: ” واحد های ما توانستند شهر هگلیک را با زور، در ساعت ۲:۲۰ بعد نیمه شب جمعه روز آزاد کنند.” او افزود: ” واحدا های نظامی اش، با احتیاط زیاد، پیش روی کردند زیرا نمی خواستند به آنچه از تأسیسات و زیر ساختار های شهر باقی مانده است بیش از این صدمه وارد شود.”
او گفت: “نیروهای دشمن تلفات و صدمات زیادی متحمل شده اند و تجیهیزات زیادی را از دست داده اند.”
توضیح اینکه، خود عبدلرحمان محمد حسین از طرف دادگاه بین المللی بخاطر جنایات جنگی تحت تعقیب است.
این درحالیست که تلویزیون دولتی جنوب سودان قبلاً گفته بود که بنا به فرمان«سالوا کی ایر» رئیس جمهور سودان جنوبی نظامیان سودان جنوبی، این شهر را قبلاً تخلیه کرده بوده اند.
کامنت من:
عبدالرحمان محمدحسین دروغ میگوید یا طبق توافقهای پشت پرده ارتش جنوب، نبروهایش را بیرون برده و این ها آنجا را گرفته اند، و یا اینکه عقب نشینی ارتش سودان جنوبی * کاملاً تاکتیکی است و باز خواهد گشت و ضمن پس گیری مجدد شهر، سپاهیان عمر البشیر را نیز به اسارت خواهد گرفت اگر البته فرار نکنند. دلیل من برای این ادعا اینست که اگر ارتش سودان هیگلیک را بزور گرفته بود و تلفاتی به ارتش جنوب وارد کرده و یا تجهیزاتی از آن به غنیمت گرفته بود، غیر ممکن بود تا در اطراف این پیروزی جنجال تبلیغاتی و نمایشات تلویزیونی بپا نکند. ارتش سودان فرسوده، روحیه باخته و فاقد اراده رزمی است و هرچند بلحاظ سازو بر جنگی از ارتش جنوب برتر است ولی فساد سیسم اراده ایی برای جنگیدن در آن باقی نگذاشته است مگر اینکه طرف آن، مردم بی دفاع باشند.
من فکر میکنم روزهای عمر البشیر نیز به شماره افتاده است و همین درگیری جنوب میتواند آغازی برای پایان کار این واپسین هیولای آدمخوار شمال آفریقا باشد.
پی نوشت:
لشرق الاوسط امروز جمعه ۲۰ آوریل مینویسد:

فیلیپ اگوئر سنخگوی دولت سودان جنوبی عمر البشیر را متهم کرد که از نیروهای سپاه پاسداران ایران علیه جنوب سودان استفاده میکند.

No Comments