قیافه شناسی سیاسی یک نظام

Share Button


قاضی تحانی القبالی، معاون دادگاه عالی قانون اساسی مصر
فرازهایی از مصاحبه او با الشرق الاوسط را ترجمه و در ذیل همین پست درج میکنم و از پیش دقت در آنها را توصیه میکنم.
بعنوان کامنتی بر نتیجه نهایی انتخابات مصر بگویم، محمد مورسی رئیس جمهور برگزیده شده مصر باید از جمله در برابر این دادگاه و از جمله با حضور این خانم سوگند ریاست جمهوری یادکند. این دادگاه همان دادگاهی است که پارلمان مصر را که اسلامیست ها قبضه کرده بودند منحل اعلام کرد. سوگند در برابر این دادگاه در درجه اول یعنی پذیرش انحلال پارلمان یعنی تن در دادن به سازوکارهای قانونی و موازین حقوقی دولتمداری مدرن حاکم بر دستگاه حاکمه مصر

محمد مورسی و اخوان المسلمین در تله ایی دو مرحله ایی افتاده اند که یا باید واقعاً تمامی رژیم را مثل نمونه انقلاب ایران براندازند، که نمیتوانند و از قدرتشان خارج است و یا باید در میدان موازین حقوقی آن به فعالیت سیاسی ادامه دهند که در اینصورت اخوان المسلمین دیگر آن اخوان المسلمین نیست. اگر اخوان میتوانست، باید مثل امام خودمان میگفت: «من دولت تعین میکنم» که کرد! گفت: «من تو دهن این دولت میزنم» که زد. اگر انقلاب اسلامی ایران هم میخواست در چهار جوب نظام حقوقی رژیم شاه به قدرت برسد باید دست از اسلامیت و انقلابیگری خود بر میداشت و تابع سازو کار های دموکراتیک میشدامریکه با سرشت انقلاب اسلامی و دوصد بار با روحیه خمینی ناسازگار بود.
تله دومی که اخوان بدام آن افتاده است پذیرش بازی در میدان رقابت سیاسی است. اخوان جمعیت رأی دهنده به خود را با افسون دینی دنبال خود کشیده است که از انسجام درونی اجتماعی بر خوردار نیست و دیر پا نمی باشد. در یک رقابت دموکراتیک همبستگی
این جریان دوام نخواهد داشت و کشیده شدنش به صحنه قدرت هم، تناقضات و رقابت های درونی آنرا تشدید خواهد کرد.
***************
الشرق الاوسط

[الشرق الاوسط] ائتلاف سیاسی تحت رهبری اخوان المسلمین ، اعلام کرده اند که حاضر نیستند ـ مورسی رهبر آنان ـ در برابر دیوان عالی قانون اساسی مصر که بموجب متمم قانون اساسی مراسم سوگند باید در برابر آن انجام شود، ادای سوگند کند.
[ال ـ گبالی] این بخشی تخطی ناپذیر از یک حکومتی است که بر حاکمیت قانون مبتنی است. ما هرگز ندیده ائیم که یک کاندید ریاست جمهوری، که در انتخابات و در پروتوی قانون اساسی ویژه ای شرکت میکند، ارگانی را که میخواهد در برابر آن سوکند یاد کند خود از پیش از طرف خود برگزیند. این یکی، بر حسب قاونین جاری فعلی برای ما دیگر تازه است!


[الشرق الاوسط] چه خواهد شد اگر آنچنانکه برخی ابراز کرده اند، رئیس جمهور آینده، در میدان التحریر سوگند خود را ادا کند؟
[ ال ـ گبالی] این یک تصور فلکلوریک (عامه گرا) است. مردم مصر میدانند که آنها یک حکومت دارند و این حکومت باید مورد احترام واقع شود در غیر اینصورت ما با یک مورد اتهامی در حد خیانت روبرو هستیم.
….
….
[ الشرق الاوسط] را جع به میادین مصر که از جمعیت میلیونی معترض به اعلامیه متمم قانون اساسی و انحلال پارلمان لبریزگشته اند، چه میگوئید؟
[ ال ـ گبالی] در درجه اول من فکر نمیکنم خیابانها و میادین مصر آنچنان که شما میگوئید از جمعیت اعتراضی لبریز شده باشد. میدان التحریر، در خلال انقلاب مصر، بعنوان وجدان مردم مصر عمل کرد، ولی امروز دیگر آنجا تبلور کثرت گرایی سیاسی است و اگر آنها که در میدان التحریر هستند آنرا ترک کنند، جای آنها را دیگرانی خواهند گرفت که نظرات دیگری دارند. بنا بر این میدان التحریر، دیگر انعکاس نظر مردم مصر و مطالبات آنها نیست.
…..
…..
[الشرق الاوسط] اخوان المسلمین گفته است که اگر کاندیدایش، محمد مورسی، برنده اعلام نشود، انقلاب دومی اتقاق خواهد افتاد. تا چه حد این امر محتمل است؟
[ال ـ گبالی] هر انقلاب جدیدی که توسط اخوان المسلمین رخ دهد، انقلاب مردم مصر نیست، بلکه آن برای ربودن قدرت و تصرف حکومت است. آن؛ یک چنین حرکتی، انقلاب مردمی مانند انقلاب ۲۵ ژانویه نمی باشد، انقلابی که در پی استقرار یک دولت دموکراتیک، بر اساس قانون اساسی و قانونگرایی و در پی آزادی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی بود. و اما در رابطه با اخوان المسلمین، آنها میخواهند بر علیه انقلاب ضد انقلاب کنند تا بتوانند رویاهای خودشان را [ رویای بنیانگزار اخوان المسلمین، حسن ال بنا] را تحقق بخشند.
پایان گزیده مصاحبه
…………………
یک توضیح و یک خبر افزوده:
توضیح: مفهوم دولت، رژیم، و حکومت داری بار حقوق سیاسی مشابهی نیستند. مفهوم رژیم به دارو دسته ای که حکومت میکنند اطلاق میشود و یک مفهوم اپیستمیک(مفهوم تعریف شده علمی) نیست بلکه یک مفهوم نرماتیو ( محاوره ایی و متعارف شده) است. اما کلمه دولت که ترجمه فارسی (گاورمنت) است به معنی کابینه است دولتی که با رأی مجلس و یا حتی سلطان می آید و میرود.
اما مفهموم حکومت شامل کل ساختار حقیقی و حقوقی ناظر و حاکم بر نظام سیاسی است که شامل ارتش،پلیس، دستگاه قضایی، بوروکراسی، و مقررات و قوانین جاری ناظر بر روابط بین این قوا و.. می باشد. اغلب در نوشتار های ژورنالیستی این سه مفاهیم با هم یکی گرفته میشوند. بنا براین یک دولت و یک رژیم میروند ولی یک حکومت به این آسانی نمیرود مگر با انقلابی زیر و زبر کننده مثل انقلاب ایران.
و اما آخرین خبر راینکه محمد مورسی پس از انتشار خبر رئیس جمهور شدنش بلافاصله اعلام کرد که از رهبری اخوان المسلمین کناره گیری میکند. ممکن است این خبر برای گروهی ساده اندیش خوشحال کننده باشد ولی این یک طرفند است برای اینکه اخوان المسلمین هم حمایت دو فاکتوی رئیس جمهور را داشته باشد و هم آزادی عمل برای در هم ریختن نظام با حرکتهای خیابانی و نظام شکننده را بدون اینکه حرکتهای غیر قانونی آن دامن پاک رئیس جمهور را آلوده کند. خیرات شاطر آنرا میچرخاند و مورسی این یک را.

No Comments