تحریم نفتی، تأخیر پرداخت حقوق سپاه و گزارش گاردین

Share Button

بعنوان مقدمه ایی بر یاداشت فردا یا پس فردا در باره: تحریم نفتی، بحران ارزی و عاقبت بحران!
ح ت
……………
گاردین امروز:
«..کم کم دیگر جایی برای آنچه نافروش مانده است نیست. تانکرهای ایران تبدیل به انبار نفتی شده و پراز نفت فروش نرفته هستند و بعد از این ایران مجبور است پمپها را بخواباند. این کار چاههای نفت را از کار می اندازد. این خبر خیلی بدی است. بعقیده یک کارشناس غربی راه اندازی و از نو قابل بهره برداری کردن این چها ها آسان نخواهد بود. »

همین روزنامه در ادامه:
[ این هفته مسئولین سپاه پاسداران خبر از تأخیر پرداخت حقوق پرسنل سپاه دادند. اعلام کردند:« ما بمحض در یافت پول حقوق ها را پرداخت خواهیم کرد» یک مقام مسئول به نشریه (صبح صاددق) سپاه گفت که:« دولت مسئول تأخیر پرداخت است.»]
این شخص خاطر نشان کرد که تأخیرات فقط به سپاه مربوط نمیشود:« دولت و مجلس، باید توجه بیشتری به این مسئله بکنند. متأسفانه این تأخیر فقط به سپاه مربوط نمیشود و دامنگیر سایر سازمانها هم شده است»
پایان نقل قول از گاردین
…….
کامنت من:
مسئله تبدیل شدن ناوگان نفتی ایران به بشکه های چند صد هزار تنی ذخیره سازی، خود فی نفسه، یعنی روزانه ده ها میلیون دلار ضرر چون این نفتکشها ها با هزینه و قیمتهای چند میلیاردی تهیه شده و با هزینه، پرسنلی، تعمیر و نگهداری میشوند و هر ساعت توقف آنها سر به ده ها هزار دلار میزند.
و اما ازاین گذشته؛ خودِ انتشار این خبر، باقی مانده خریداران نفتی را وا میدارد که نرخ خرید خود و شرایط پرداخت را به ایران دیکته کنند. این خریدار امر و نهی کننده میتواند بورکینا فاسوی چند صد هزار نفری باشد یا بنگلادش ۱۵۰ میلیونی و یا چین.
ولی از نقل ایندو خبر فوق بگذریم یک ماه نیم پیش وال استریت ژورنال با استناد به یکی از کارشناسان برجسته اوپک نوشت که بیش از نیمی از ناوگان نفتی ایران تبدیل به انبار های ذخیره شده اند و با پر شدن۴۰% بقیه آن ایران باید درب چهاهای نفتی بسیاری را ببندد. چاه هایی که همراه نفت گاز هم از آنها استخراج میشود و با بسته شدن آنها ایران با کمبود گاز هم مواجه خواهد شد.

No Comments