گزارشی کوتاه از صحنه جنگ در حلب:

Share Button

روزنامه دیلی تلگراف لندن، امروز در یک گزارش مفصل نوشت که رئیس جمهور سوریه، دیگر رئیس جمهور نیست بلکه فقط شهردار شهر دمشق و پلیس راه بین شهر حلب و دمشق است، چون بقیه کشور در کنترل مخالفین قرار دارد.

با جمعبندی گزارشهای رسانه های مختلف دنیا وضعیت جنگی در حلب بشرح زیر است:
ظرف ۵ ـ ۶ روز گذشته که من اکثر اخبار جنگ را کنترول کرده ام، قابل توجه ترین نکته این بوده است که بدون استثناء تعداد تلفات نیروهای دولتی نسبت به ارتش آزاد سوریه حد اقل ۳۰% بیشتر بوده است. روحیه رزمی جنگجویان در حلب بنظر عالی میرسد. دیروز در جریان تسخیر یک پایگاه زرهی آنها ۴ تانک را سالم به تصرف درآوردند که دو تای آنرا بلافصله مورد استفاده قرار دادند. برغم اینکه از هوا و زمین زیر بمباران قرار دارند، در داخل حلب از مناطق تحت تصرف خود در غرب و حنوب غربی حلب و منطقه صلاح الدین که زیر ضربه توپخانه ارتش و هلی کوپتر های توپدار قرار دارد، در نزدیکی ساختمان اطلاعات نیروی هواهی، یک قرار گاه پلیس را پس از ۹ ساعت مبادله آتش به تصرف در آورده و مقر حزب بعث را محاصره کرده اند. اکثر خبر گزاریها گزارش میدهند که؛ در حالیکه ارتش بشار اسد در حلب سرگرم پیکار با جنگجویان ارتش آزاد سوریه است ، این ارتش تقریباً در حال مسلط شدن به تمام شهر های کوچک و مناطق روستایی سوریه است که این امر قابل پیش بینی بود و منهم قبلاً به آن اشاره کرده ام.
در یک اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا گفت آن کشور مایل به از هم پاشیدن ارتش سوریه نیست و نبایستی تجربه عراق در آنجا تکرار شود.
ارتش آزاد سوریه ظرف یکهفته گذشته صدها تن از افراد شبیحه و نفرات ارتشی را به اسارت گرفته است که مصاحبه های جمعی آنها، در کلیپ های متفاوت ویدئویی نشان داده شده است.
روزنامه دیلی تلگراف لندن، امروز در یک گزارش مفصل نوشت که رئیس جمهور سوریه، دیگر رئیس جمهور نیست بلکه فقط شهردار دو شهر دمشق و حلب است و پلیس راه بین این شهر، چون بقیه کشور در کنترل مخالفین قرار دارد.
در همین حال علی اکبر صالحی در یک مکالمه تلفنی با کارل بیلت وزیر خارجه سوئد، در پاسخ به ابراز نگرانی او ازوضعیت مردم غیر نظامی در حلب گفت که اوضاع در حال تحت کنترول در آمدن و آرام شدن است. در همین حال پانتا وزیر دفاع آمریکا که در حال حاضر از تونس برای کمک به آن کشور «اسلامی شده» در مبارزه علیه تروریسم، آمده است به خبر نگاران گفت که بشار اسد با حمله به حلب آخرین میخ را به تابوت خود کوبید.
از سوی دیگر درکشور همسایه سوریه؛ عراق، نوری المالکی دستور داد سه هنگ نظامی به منطقه مرزی با سوریه عزیمت و در در انجا مستقر شود ولی نیروی ۸۰۰۰ نفری آن توسط ارتش اقلیم کردستان در مرزبامنطقه خود مختار بدستور دولت محلی کرد متوقف شد و دولت خودمختار کردستان گفت اجازه عبور به آن داده نخواهد شد. ظاهراً قضیه تا آنجا پیش رفته است که دو طرف در برابر هم آرایش جنگی بخود گرفته اند.
در چنین شرایطی دولت ایران نه هیچ اقدامی برای بیرون کشیدن ابوابجمعی دیپلماتیک خود از آن کشور جنگ زده انجام داده و نه سرمایه های چند میلیاردی ایران را از آن کشور خارج کرده است و نه حتی ترتیبی برای خروج شهروندان عادی ایرانی مقیم آنکشور اتخاز کرده است. این درحالیست که چند ناو روسی در پایگاه دریایی روسیه در سواحل سوریه آماده است تا سریعاً روسهای مقیم سوریه را از آن کشور خارج کند. دیروز سایت فارس نیوز یا تابناک نوشت؛ سه ناو چینی هم عازم سوریه شده است ولی این خبر را با لحنی نوشته بود که گویا این ۳ ناو برای کمک به اسد به آنجا میروند در حالیکه آنها میروند تا چینی ها را از آنجا خارج کنند.
رهبری ایران که سیاست گذار رابطه با سوریه است آگاهانه حاضر است ایرانیان مقیم آن کشور را به کشتن دهد برای اینکه نمیخواهد با خارج کردن آنها، به تضعیف روحیه حکومت اسد کمک کند. مردمی که در سوریه علیه رژیم اسد به پا خواسته اند به ایرانیان آنچا همانند اتباع دیگر کشورها نگاه نمی کنند بلکه بدانها بعنوان جنایتکاران جنگی که دستشان به خون مردم سوریه آلوده است مینگرند و این نکته در بیانیه ایی که دو روز پیش اخوان المسلمین سوریه صادر کرد و من آنرا در همین سایت درج کردم بوضوح گفته شده است.

No Comments