درپشت پرده ی معیار دوگانه برای صلح و کمک های انسان دوستانه!

Share Button

به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست(کلیپ زیر) هزاران نفر در تل اویو بر علیه محاصره واشغال غزه راهپیمایی اعتراضی کردند.
پرسش ان است که: در دیگر کشور های اسلامی و از جمله در غزه و جنوب لبنان، ایران و سوریه و… چه امکانی برای فعالین صلح و حقوق بشر هست تا تمایل خود را به صلح نشان دهند؟
در غزه چقدر امکان هست تا بر علیه موشک پراکنی به خانه های شهروندان عادی اسرائیل، که ممکن است بسیاری از آنها، خود ، جزء مخالفین زور گوئی دولت خود باشند، وجود دارد؟
آیا مردم چچن ، مسلمانان چین و برمه و فیلیپین و مسلمانان دگر اندیش خود کشور ما، امکانات بیشتری از مردم غزه که خود به حماس و سیاست های آن رآی دادند و با این گزینش راه رویارویی را برگزیدند، از نظر سیاسی ، اقتصادی و .. دارند؟
نام سیاست بازی را حقوق بشر نهادن و بر کاروان جلو دار ناوگان تسلیحاتی نام ناوگان صلح نهادن و پرده بر روی مقاصد سیاسی پشت این برنامه کشیدن ، نه کمکی به صلح و حقوق بشر میکند و نه کمکی به حل سیاسی و دیپلماتیک منطقه.
این بازیهای سیاسی اراده تروریسم حماس و حزب الله  را تقویت و آب به آسیاب افراطیون راست اسرائیل میریزد.
ح ـ تبریزیان

• JPost.com
• Israel
TA protesters: Gov’t drowning the public
By BEN HARMTAN
06/06/2010 05:13

Thousands rally against occupation, Gaza blockade.
Talkbacks
Photo by: Ben HartmanThe protesters began their demonstration by marching from Rabin Square to the Tel Aviv Museum, where speeches were delivered.

RELATED:
Israel may allow future aid ships into Gaza after inspection
Obama: Use flotilla to resolve conflict

The demonstration, which was held under the slogan “The government is drowning us all,” was originally planned solely to protest the occupation, but following last Monday’s deadly raid on a Turkish vessel trying to run the Gaza blockade, the rally also addressed the government’s policies in regard to the Gaza Strip and the operation that left nine foreigners dead and several IDF soldiers wounded.

Dozens of counter-protesters periodically attempted to disrupt the demonstration, and at one point a smoke grenade was thrown at the rally. The main rally was held at the museum, while counter-protesters gathered in an adjacent patch of sidewalk, sang the praises of the Israel Navy commandos and “Hatikva.”

At the end of the demonstration, Gush Shalom founder Uri Avnery, 86, said that he and his wife were attacked by about a dozen people taking part in the counter-protest. They were lightly injured but did not require medical treatment.

As busloads of left-wing activists drove past at the end of the evening, counter-protesters chanted “traitors,” “terror supporters,” and “go to Gaza” behind a wall of border policemen and YASAM riot police.

No Comments