عراق جای ایران را در تولید نفت در اوپک میگیرد.

Share Button

در کشور همسایه عراق؛ ایران، در همین دوره، میزان تولید ۷۰۰٫۰۰۰ بشکه کاسته شده و به ۲٫۸ میلون بشکه در روز رسیده است.

داگنز نرینگز لیو ـ نروژ
۱۴ اوت ۲۵ مرداد
تولید نفت عراق در این ماه رکورد جدیدی ازخود بجا گذاشته و با سقف ۳٫۲ میلیون بشکه نفت تولید روزانه به سطح بالاتری میرسد که این کشور را به دومین تولید کننده در اوپک تبدیل میکند.
عربستان سعودی در حال حاضر تنها کشور اوپک است که نفت بیشتری از عراق تولید میکند ولی عراق برای اولین بار طی ۲۰ سال گذشته است که به چنین سطحی از تولید میرسد.
حسین شهرستانی معاون وزیر انرژی عراق میگوید که تولید عراق حالا دیگر از کشور ایران و امارات متحده و کویت پیشی گرفته است.
مداخله نظامی آمریکا د رعراق و جنگ داخلی متعاقب آن موجب تخریب بخش بزرگی از زیر ساختارهای تأسیسات نفتی گردید.
در سالهای اخیر، مقامات بغداد با علم به اینکه بخش عمده درآمد و بودجه دولت از نفت تأمین میشود تلاش بسیاری کرده اند تا تولید نفت را از نو روی پای خود بیاورند که به افزایش چشم گیر تولید منجر گردیده است.
برابر داده های آماری اوپک، متوسط تولید ژولای( ماه گذشته ـ تیر) عراق، به سطح ۳٫۱ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سطح تولید در آغاز سال، ۴۰۰٫۰۰۰ بشکه افزایش تولید را نشان میدهد.[ یعنی بیش از ۱۳% در عرض ۷ ماه و معنی این جز این نیست که بخشی از بازار از دست رفته ایران را گرفته است ـ ح ت.]*
در کشور همسایه ایران، در همین دوره، میزان تولید ۷۰۰٫۰۰۰ بشکه کاسته شده و به ۲٫۸ میلون بشکه در روز رسیده است.
انتظار میرود که تفاوت تولید بین این دو کشور در سالهای آینده باز هم بیشتر شود. عراق میدانهای نفتی خود را بروی تعداد بسیاری ازکمپانیهای بزرگ نفتی دنیا گشوده است و هدف ۳٫۵ میلیون بشکه تولید روزانه را برای سال جاری در برابر خود نهاده است که مقامات بغداد، از این میزان تولید انتظار دارند که بتوانند میزان ۲٫۶ میلیون بشکه آنرا روزانه صادر کنند.
عراق د رحال حاضر نشان داده است که ۱۴۳٫۱ میلیون بشکه ذخایر شناخته شده نفتی و مقادیر عظیمی گاز طبیعی را دارد.
پابان گزارش
……………………
کامنت من:
اولاً «داگنز نرینگ لیو» یک روزنامه اقتصادی و غیر سیاسی در نروژاست که به اینگونه قضایا فقط نگاه اقتصادی دارد و با توجه به خود نروژ که یک کشور صادر کننده بزرگ نفتی در اروپاست، تحلیل و گزارشهای آن کارشناسانه و قابل اعتماد.
دوماً حدود دو ماه پیش همزمان با اجرای تحریمات اتحادیه اروپا علیه ایران که همه مقامات ایران سعی میکردند با شانه بالا انداختن اهمیت آنها را ناچیز جلوه داده و ادعا کنند که میتوانند آنها را دور بزنند و با هزینه های صدها میلیون دلاری ده ها واحد از ناوگان نفتی ایران را تند تند تجدید رنگ آمیزی و تعوض پرچم و تغیر ثبت کنند، روزنامه های بزرگ دنیا از جمله گاردین و وال استریت ژورنال، نوشتند مشکل برای ایران تنها این نیست که تولید و صادرات نفت آن کاهش می یابد و مشتری های بزرگی را که به زحمت بدست آورده است از دست میدهد بلکه مشکل بزرگتر اینست که مقدار زیادی از نفت استخراجی ایران از چاه های قدیمی بدست می آید که در کنار نفت استخراجی، گاز مورد مصرف و صادراتی هم استخراج میگردد که با توقف تولید نفت این چاه هااستخراج گاز هم متوقف میشود و با بسته شدن لاجرم آنها، بعید است ایران بتوان به آسانی آنها را از نو به بهره برداری برساند.
من در همان موقع این گزارشها را ترجمه و در یاداشتهای آن موقع خود در این سایت گذاردم. وقت یافتن لینکهای آنها را ندارم . کاربرانی که علاقمندند، با قدری نگاه میتوانند آنها را در لیست یادشتهای فوریه تا ژوئن پیدا کنند.
………….
توجه!
اگر وقت دارید به این لینک هم نگاهی بیاندازید!
http://iranesabz.se/?p=6941

No Comments