دردسر سازی نیویورک تایمز برای یکی از بزرگترین مقامات قضایی مصر

Share Button

لحظه ایی نباید در این نکته دوچار توهم شد که هنگامیکه اخوان از تجدید نظر در قرار داد کمپ دیوید سخن میگوید هدفش اینست تا با حاکم کردن جو اسرائیل ستیزی رقیبان داخلی خود را قلع و قمع کند. کوبیدن بر طبل مبارزه با اسرائیل هدفش نه جنگ با اسرائیل بلکه فضا آفریبنی برای کوبیدن همان سکولاریستهایی چپ و راستی است که حاضر نخواهند بود ونشوند پرچم سیاسی مستقل خود را زمین گذارده و به سیاق ما ایرانیان فریاد زنند:« ما همه پیرو توایم خمینی! گوش بفرمان تو ایم خمینی) پشت سر خمینی نماز اطاعت و عبودیت بگذارند. مبارزه با اسرائیل و آمریکا بهانه است، هدف برانگیختن احساسات سطحی مردم است تا در سایه آن قدرت انحاصری شده ودگر اندیشان سرکوب شوند

خانم طحانه گبانی رئیس دادگاه قانون اساسی مصر که در جریان انتخابات اخیر و هجوم اسلامیستها برای تسخیر تمام و کمال ساختار قدرت جلو آنها ایستاد و به شورای نظامی حاکم محمل های قانونی لازم را داد تا جلوی سیطره انحصاری اسلامیستها را بگیرد؛ حالا بخاطر اینکه در آن موقع بطور خصوصی به نظامیان « شورای عالی حاکم نظامی » توصیه کرده بوده است که تا هنگام تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک قدرت را به اسلامیستها واگذار نکنند، به مخمسه افتاده است. خبر نگار نیویو رک تایمز برای اینکه یک «تک خال » ژورنالیستی بزند و پاداشتی بگیرد، این صحبت او را با شورای رسانه ایی کرده است. او حال باید جواب گوی این حرکت غیر قانونی خود باشد که عملاً در صورت اثبات اعتبار قضائی او را سلب میکند. دادستان در این زمینه دستور تحقیقات قتنونی را داده است.
اگر خانم گبانی بعداها به سرنوشت دکتر فرخ رو پارسا دوچار نشود خوب است. جامعه سنتی و بیمار مذهبی مصر، میتواند در اعدام چنهین کسی هورا و هلهله بکشد چون شکل و شمایل او از جنس جامعه سنتی و عقب مانده مصر نیست. البته اگر اسلامیستهای مصری موفق شوند همانقدر مستقر شوند که خمینی در ایران موفق شد، جامعه عقب مانده مصر یک جشن بزرگ آدم کشی و «بسم القاسم الجبارین» خواهد داشت و ضیافت مرگ و اعدامخواهی طولانی تر از اعدام چند نفر خواهد شد. ولی مسلط شدن آنها بعید است و من خود میدانم که احتمال اجرای این سناریو در شرایط فعلی تقریباً غیر ممکن است ولی هدفم از باز گویی این سناریو، وانمایی آن پتانسیلی از خشونتگرایی است که در جنبش اسلامگرای مصر وجود دارد.
در هر حال این خانم کسی است که پارلمان عقیم شده ۷ ماه قبل را که اسلامگرایان با تقلب در آن اکثریتی ۷۰% ی را کسب کرده بودند منحل کرد و از بعد آن، مجلس بازنگری قانون اساسی را هم که آن پارلمان منحله تشکیل داده بود منحل کرد. و مورسی را وادار کرد تا به سالن «دیوان عالی قانون اساسی » آمده در آنجا سوگند ریاست جمهوری یاد کند. مرسی را واداشت تا انحلال پارلمان اسلامی را و متم قانونی صادره از سوی شورای نظامی را که به آن شورا قدرتی در حد ریاست جمهور میداد را برسمیت بشناسد. در یک کلام تا آنجا که به چار چوب حقوقی قدرت ریاست جمهوری مربوط میشد، پر و بال رئیس جمهور (مرُسی) را چید و او را تا سطح تدارکچی تقلیل داد. اما مُرسی با ضد حمله متقابل و کودتای سیاسی اخیر در ساختار قدرت، دست به تعرض متقابل زده و برای خود اتوریته عزل و نسب فرماندهی ارتش را بعنوان قدرتمندترین بخش دستگاه اجرایی و ساختار حقیقی قدرت ، بر رقیبان خود فرادستی روانی کسب کرده است. همین امروز؛ منعم ابولفتوح رهبر سابق اخوان با ابراز شعفی ناگفتنی ناشی از عزل طنطاوی و عنان و پیش دستی گرفتن مُرسی بر گاردهای قدیم قدرت، گفت: قدم بعدی مُرسی باز نگری در قرار داد کمپ دیوید است. نباید برای لحظه ایی در این نکته دوچار توهم شد که هنگامیکه اخوان از تجدید نظر در قرار داد کمپ دیوید سخن میگوید هدفش اینست تا با حاکم کردن جو اسرائیل ستیزی رقیبان داخلی خود را قلع و قمع کند. کوبیدن بر طبل مبارزه با اسرائیل هدفش نه جنگ با اسرائیل بلکه فضا آفریبنی برای کوبیدن همان سکولاریستهایی چپ و راستی است که حاضر نخواهند بود ونشوند پرچم سیاسی مستقل خود را زمین گذارده و به سیاق ما ایرانیان فریاد زنند:« ما همه پیرو توایم خمینی! گوش بفرمان تو ایم خمینی) پشت سر خمینی نماز اطاعت و عبودیت بگذارند. مبارزه با اسرائیل و آمریکا بهانه است، هدف برانگیختن احساسات سطحی مردم است تا در سایه آن قدرت انحاصری شده ودگر اندیشان سرکوب شوند. شاید سکولار های مصری زود تر از ما ایرانیان بخود آیند و بدانند که به اسلامگرایان نمیتوان اطمینان کرد!
………..
توجه!
برای تعقیب ماجرا به یاداشت بعدی لینک زیر مراجعه نمائید!

http://iranesabz.se/?p=6957
یا
صفحه اصلی
www.iranesabz.se

story about Egypt’s judge advising generals as ‘accurate’

العربیه انگلیسی

Tuesday, 14 August 2012

Tahani el-Gebali (R), Egypt’s deputy president of the Supreme Constitutional Court, allegedly told New York Times’ Cairo bureau chief David Kirkpatrick that she advised the military general to stop Islamists from reaching power. (Al Arabiya
A senior New York Times editor on Monday made it clear to Al Arabiya that the American newspaper is standing by a story which suggests that a top Egyptian judge said that she urged army generals to block the Muslim Brotherhood movement from reaching power.
The story (published on July 3, 2012) was based on an interview conducted by the NY Times Cairo bureau chief, David Kirkpatrick, with Tahani el-Gebal, Egypt’s deputy president of the Supreme Constitutional Court.
Egypt’s state prosecutor Abdul Majid Mahmoud on Monday ordered an investigation of el-Gebali based on the NY Times story which suggests that she advised military generals not to transfer powers to civilians before a new constitution is formed.
However, several Egyptian media reports had suggested Judge Gebali claimed the interview with the NY Times “never took place” and that she intended to sue the U.S. paper.
She also reported claimed her comments to Kirkpatrick only bore her response to a U.S. Secretary of State Hillary Clinton’s statement in which she accused the Egyptian justice as politicized.
Michael Slackman, the New York Times’ Deputy Foreign Editor, however, told Al Arabiya English over the phone that “all the information in the story occurred during an interview between David Kirkpatrick and the judge and his story accurately reflects the interview that he did.”
“All of the information about the interview is reflected in the story, which is both accurate and bare,” Slackman added.
According to the Times report, Gebali said Egypt’s former ruling generals wanted to wait until they knew “who they were handing power to and on what basis.
Judge Gebali also was quoted as saying that she was in contact with the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) since May 2011 when liberal and secular powers took to the street of Cairo to demand an end to the military rule. The Muslim Brotherhood movement at the time refused to take part in the demonstrations.

“This changed the vision of the military council,” she was quoted by the Times as saying. “It had thought that the only popular power in the street was the Muslim Brotherhood.”

Gebali reportedly added that she started to help the military council draft a set of binding constitutional rules that would protect it from the oversight of a civilian government.
She also reportedly urged the SCAF to dissolve the democratically-elected parliament, which was dominated by Islamists.
“I knew the elections would bring a majority from the movements of political Islam,” Judge Gebali reportedly told the Times.
“Democracy isn’t only about casting votes; it’s about building a democratic infrastructure. We put the cart in front of the horse,” she was quoted as saying.
Former member of the Egyptian Parliament, Mohamed el-Omda, who had lodged a complaint against Gebali to the state prosecutor, also demanded the questioning of New York Time’s Cairo Bureau Chief Kirkpatrick.
Al Arabiya English tried to obtain a comment from Kirkpatrick, but he deferred all questions relating to the matter to the New York-based Slackman, who is also the paper’s former Cairo Bureau

Link
http://english.alarabiya.net/articles/2012/08/14/232113.html

No Comments