آمریکا ۱۵۰ میلیون دلار از موجودی حزب الله را بلوکه کرد

Share Button

 

او افزود، تلاش بی وقفه ما در کشف شبکه های جنایی نشان میدهد که سیستم بانکی امریکا مورد سوء استفاده پولشوئی برای در آمد های ناشی از عملیات قاچاق مواد مخدر از غرب آفریقا تا خود لبنان قرار میگرفته است.

 

نهار نت ۲۱ اوت

سه شنبه ۲ شهریور
مقامات ایالات متحده اعلام کردند که مبلغ ۱۵۰ میلیوین دلار را که گفته میشود به حزب الله تعلق دارد و منشاء آن «قاچاق مواد مخدر» و سایر عملیات غیر قانونی است را ضبط کرده اند.
بنا به اظهار معاون دادستان ایالات متحده، میشل لئونارت، این پولها در حسابی در یک بانک آمریکایی که از سوی یک بانک کانادایی ـ لبنانی برای نقل و انتقال پول انجام میشد وجود داشته است.
طی یک بیانیه رسمی، لئونارت گفت:« همچنانکه ما سال پیش اعلام کردیم این بانک لبنانی ـ آمریکایی یک نقش کلیدی در عملیات پولشویی حساب های بانکی متعلق به سازمانهایی را داشت که به حزب الله تعلق دارند.»
او افزود، تلاش بی وقفه ما در کشف شبکه های جنایی نشان میدهد که سیستم بانکی امریکا مورد سوء استفاده پولشوئی برای در آمد های ناشی از عملیات قاچاق مواد مخدر از غرب آفریقا تا خود لبنان قرار میگرفته است.
او ادامه میدهد:« سازمان مبارزه با مواد مخدره آمریکا با همکاری باسازمانهای مشابه دیگر کشورها، این شبکه های بین المللی و پی بنای مالی آنها را که ارتباط بین فعالیتهای قاچاقچی گری مواد مخدره و فعالیتهای تروریستی آنها آشکار شده است را زیر ضربه گرفته است.
پابان گزارش خبری نهار نت لبنان
……………………………………………………..
کامنت من:
۱ ـ اولین سئوال خود آن پوستری است که حزبالله برای تبلیغات خود از آن و مشابه آن استفاده میکند یعنی تابلو کردن دختران جوان بی حجاب در حالیکه در پشت سر چهره اصلی پوستر زنان تیپیک محجبه اسلامی ایستاده اند. سئوال، تنها این نیست که چنین چهره ایی در پوستر حرب الله چه میکند بلکه در اینست که عکس حسن نصرالله و عماد مغینه، سر تروریست معروف ترورشده حزب الله نه در درست آن زنان حزب اللهی بلکه در دست یک زن جوانی بی حجابی است که قیافه آن به هر تیپی شبیه است جز به تیپ حزب اللهی بودن. در اینکه این یک ریاکاری عوامفریبانه است تردیدی نیست ولی خلاصه کردن معنای این پوستر در ریاکاری محض نیز جز ساده لوحی نیست. این حرکتی بود که در یکی از راهپیمایی های سازمان داده شده حکومتی سال قبل در تهران هم مشاهده شد. این گویای اینست که رژیم برای حفظ قدرت در آینده آماده شده است تن به تغیرات و عقب نشینی های صوری بدهد چه در لبنان و چه در تهران بدهد تا جروهای جوان را بخود جذب کند.
۲ ـ قریب ۳۰ سال از تشکیل حزب الله لبنان میگذرد. طی این مدت این تشکیلات موفق شده است ارتشی ده هزار نفری؛ رسمی و نیمه رسمی با فعالیت های برون مرزی و فرا منطقه ایی که هزینه آن سالیانه بالغ برمیلیاردها دلار میشود را ایجاد کند. حزب الله در سال ۲۰۰۶ وارد جنگی ۳۳ روزه با اسرائیل شد که هر روز ادامه آن ده میلیون دلار هزینه داشت. جنگی که تأمین مستمری آسیب دیدگان آن، حتی از پس خود دولت لبنان هم که دارای درآمد مالیاتی و گمرکی و سایر درآمد های دولتی است برآمدنی نبوده و نیست.
در اینکه بخش عمده ایی از همه این هزینه ها فقط و فقط از کیسه ایران تأمین شده است نیز تردیدی نیست. ولی از دو سال قبل کاشف بعمل آمد که حزب الله علاوه بر دریافت کمکهای میلیارد دلاری از ایران، در قاچاق مواد مخدره د رارتباط با کارتلهای کوکائین آمریکای جنوبی نیز شرکت مستقیم دارد.
حال با فروپاشی و سقوط حکومت اسد در سوریه و وارفتن تشکیلات حزب الله در لبنان، هم بعلت شکست سیاسی و هم ته کشیدن منابع مالی اش، کلاف فعالیتهای قاچاقچی گری مواد مخدره آن بیشتر و بیشتر گشوده خواهد شد. احتمال اینکه در این میان و در آینده پای ایران و سپاه پاسداران نیز بمیان کشیده شود چندان دور از انتظار نیست. زیرا قریب ۵ ـ ۶ سال قبل یکی از روحانیون دولتی در یک سخنرانی تهدید کرد که: « ما اروپا و آمریکا را در مواد مخدر غرق میکنیم.» من این سخنرانی را آرشیو کرده بودم ولی متأسفانه کامپیوتری که این آرشیو در آن بود کاملا از کار افتاد و نام آن روحانی را هم بیاد ندارم.

No Comments