نگاهی به رویداهای منطقه ـ ۶

Share Button

مضحک در این میانه اینست که وزارت خارجه ما، که از نشست خفت آمیز «شورای آشتی سوریه» که با هزینه زیاد در ماه گذشته برگزار کرد عبرت نگرفته و در صدد تدارک نشست دیگری مرکب از «معارضین!؟» و نمایندگان دولت سوریه است. دولت ایران بجای ترتیب این نشست ها باید فکر تهیه یک ویلای بزرگ حفاظت شده برای بشار اسد و خانوده اش باشد نه نشست گذاری برای میانجی گری در معرکه ایی که در آن، خود بعنوان یک طرف دعوا و سرکوب در مظان اتهام است.

محمود عباس کنفرانس تهران را بایکوت میکند!
سایت نهارنت لبنان گزارش میدهد که محمودعباس تهدید کرده است که در صورت شرکت رهبر حماس در اجلاس تهران، آن اجلاس را بایکوت خواهد کرد.
وزیر خارجه دولت خود گردان فلسطین در رام الله، ریاض المالکی، دیروز اعلام کرد:« که اگر اسماعیل هنیه در اجلاس غیر متعهد ها در تهران شرکت کند پرزیدنت محمد عاس در آن شرکت نخواهد کرد.»
یک مقام سازمان حماس دیروز شنبه اعلام کرد که، بنا به دعوت محود احمدی نژاد اسماعیل هنیه در کنفرانس تهران شرکت خواهد کرد.
دربیانیه حماس گفته نشده است که چه وقت هنیه غزه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
از سوی دیگر در ایران، سخنگوی وزارت خارجه، رامین مهمانپرست اعلام کرد که اسماعیل هنیه جزء« مهمانان ویژه» تهران کنفرانس خواهد بود.
در بیانیه دولت ساحل غربی که هیئت اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین به این مناسبت آنرا صادر کرده است گفته میشود:« در هنگامیکه (وزیر خارجه اسرائیل، اویگور لیبرمن) سیاستی تهاجمی اتخاذ کرده است، دعوت از هنیه برای شرکت در اجلاس تهران معنایی دیگری جز پیوستن دولت ایران به کّر خصومت آمیز اسرائیل علیه فلسطین ندارد.»
لیبرمن چند روز پیش گفته بود: « محمود عباس ترور سیاسی » علیه اسرائیل را به جریان انداخته است که از تهدیدات حماس برای اسرائیل خطرناکتراست. لیبرمن از جامعه جهانی خواست که با فشار برای برگزاری انتخابات در فلسطین اشغالی، به جایگزینی شخص دیگری بجای عباس کمک کنند.
سازمان الفتح در بیانیه خود در رابطه با دعوت از هنیه میگوید:« ایران سالهاست که برای ایجاد افتراق در جنبش فلسطین، از حماس حمایت کرده و سعی دارد به آن مشروعیت و رسمیت دهد.»
پایان خلاصه گزارش خبری النهار در رابطه با بیانیه الفتح
…………………..
کامنت من:
حرکت ایران در دعوت همزمان از محمود عباس در مقام رئیس جمهور دولت خود گردان و همزمان دعوت از هنیه بعنوان رهبر حماس در ساده ترین معنای خود یعنی: ایران وجود دو دولت و دو حکومت را در فلسطین به رسمیت میشناسد. این رفتار نه تنها الفتح را بحق واداشته است تا رسماً چنین بیانیه تندی را علیه ایران صادر کند بلکه با تند ترین لحنی ایران را به تفرقه افکنی و همسویی با لیبرمن وزیر خارجه تند روی اسرائیل متهم کند.
دولتمردان ایران در رفتار دیپلماتیک خود سعی دارند همان دوز و کلک هایی را که از محیط های آخوندی و حوزوی در داخل ایران پیاده کرده اند به نظام روابط بین المللی نیز تعمیم داده و حتی تحمیل کنند.
برای اینکه رفتار دولت ایران را در این دعوت موازی درک کنیم باید در نظر مجسم کنیم که مثلاً در یک اجلاس جهانی در یک کشور؛ همزمان هم از احمدی نژاد و هم از موسوی یا خاتمی برای شرکت در آن اجلاس دعوت شود. چنین رفتاری صرفنظر از انگیزه های آن یک بدعت گذاری در نظام دیپلماتیک جهانی و به سخره گرفت رسوم جا افتداده آنست از اینکه اسماعیل هنیه بعنوان میهمان ویژه خوانده شده و این یک دهن کجی به همه شرکت کنندگان است میگذریم. یعنی شما کسی را به خانه ات دعوت کنی تا به او(محمود عباس را) دهن کجی کنی و دیگران هم به این دهن کجی واکنشی نشان ندهند! بی شک این رفتار ایران سایر دولتهای عرب را هم که رابطه رسمی با دولت رسمی ساحل غربی دارند برآشفته خواهد کرد زیرا این نشست با این ترکیب برای آنها هم مسئله ساز خواهد بود.
معنای دیگر این حرکت بمعنای دیپلماتیک اینست که دولت ایران، نه تنها خود حماس را بعنوان نماینده فلسطین به رسمیت میشناسد بلکه بر آنست تا با تحمیل او در این نشست به دیگر شرکت کنندگان از فراز همه مقررات دیپلماتیک پریده برای حماس مشروعیت رسمی و بین المللی دست و پاکند.
در حاشیه باید گفت هدف دیگر ایران از دعوت از هنیه اینست تا بلکه او را از محور عربستان، اپوزیسون سوریه و ترکیه که پس از قیام مردم سوریه بدان پیوسته است، جدا کرده و به محور «مقاومت» برگرداند. که این تلاش هم تلاشی عبث است زیرا حماس نه از روسی سنتیمنتالیسم سیاسی بلکه از روی مصالح عملی و پراگماتیکال سیاسی خود راهش را از سوریه، ایران و حزب الله جدا کرده است. حرکت ایران غیر مستیقیم دیکته کردن یک خط به رهبر جدید مصر محمد مُرسی نیز هست.
من در یاداشتی به ۳ افتضاح دیپلماتیک پیش رو برای رژیم پرداخته بودم که دو تای آن با افتضاح به پایان رسید. اولی آن نشست شورای مشورتی برای آشتی در سوریه بود و دومی نشست مکه. ان یادشتها در همین سایت موجود هستند. سومین افتضاح نشست غیر متعهد ها در تهران خواهد بود که اولین کلیک آنرا ترکیه زد که اعلام کرد حتی در سطح وزیر خارجه هم در این اجلاس شرکت نخواهد کرد، دومین کلیک را پادشاهی عربستان زد که اعلام کرد پسر ملک عبدالله شرکت میکند و تازه باید اینرا هم منتظر شد و دید در حالی که درنشست مکه هم رئیس جمهور و هم وزیرذ خارجه ایران شرکت کرده بودند. کلیک سوم را محمد مُرسی زد که از قبل اعلام کرد شرکت او در کنفرانس تهران به معنای ایجاد رابطه دیپلماتیک با ایران نیست. و اینک بیانیه الفح چهارمین کلیک را نیز می بینیم و این قطعاً آخرین نیست.
سوریه:
حریت ترکیه دیروز نوشت که مسئله «ایجاد منطقه حفاظت شده» در حاشیه جغرافیایی سوریه کلیک خورده است. این روزنامه می نویسد که در ۱۱ اوت یعنی حدود ۱۵ روز پیش هیلاری کلینتون در ملاقاتی با وزیر خارجه ترکیه با او برای اقدام جدی در مورد سوریه به توافق رسیده است. متعاقب این ملاقات، نشست مهم دیگری در تاریخ ۲۳ اوت یعنی دو روز قبل با شرکت: دیپلماتها، مقامات اطلاعاتی و امنیتی و نظامی؛ آمریکا، ترکیه و فرانسه در آنکار برگزار شده است که دستور جلسه آن تدارک برای سوریه پس از اسد و ایجاد منطقه حفاظت شده در سوریه برای حمایت از پناهندگان آنجاست. این روزنامه مینویسد منطقه حفاظت کردستان عراق نیز با همین روش و بدون نیاز به مجوز شورای امنیت تأسیس شد.
این روزنامه از قول وزیر خارجه ترکیه میگوید که تعداد مهاجرین سوری به ۸۰ هزار در ترکیه رسیده است و ترکیه حد اکثر ظرفیت پذیرایی از ۱۰۰ هزار نفر را دارد و بیش از این را قادر نیست بپذیرد لذا این امر خود نیز دلیلی بر لزوم ایجاد منطقه حفاظت شده درداخل خاک سوریه است.
پایان خلاصه ترجمه حریت
……………..
کامنت من:
توافق فرانسه، ترکیه و آمریکا برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شرق سوریه و در مجاورت ترکیه، از اهمیت فوق العاده ایی بیش آغاز شمارش معکوس برای سقوط رژیم سوریه برخوردار است. در سوریه امروز برخلاف لیبی زمان قیام ضد قذافی، ارتش آزاد سوریه از میزان زیادی توان سازمانگری و انسجام و دیسیپلین نظامی برخوردار است زیرا این ارتش را بطور عمده نظامیان بریده از رژیم که در میام آنها ده ها ژنرال بلند پایه ازهز سه نیرو وجود دارد. طی یکسال پیکار، این ارتش تا حدود زیادی تصفیه گردیده است و بلافاصله پس از تغیر رژیم قادر است تا حدود زیادی وظیفه استقرار امنیت در کشور را بعهده بگیرد.
این احتمال که بلافاصله پس از ایجاد منطقه پرواز ممنوع، دولتی موقت که در مردم سوریه اعتماد ایجاد کند و بتواند به اقلیت های مسیحی و خود علویها احساس امنیت داده، تشکیل شود بسیار است. ایجاد چنین دولتی و برسمیت شناخته شدن آن از سوی بسیاری کشورها موازنه روانی را در سوریه بیش از گذشته بنفع مخالفین اسد بهم زده و ریزش نیروهای اسد را در حلقه های میانی و نزدیک حکومتی تشدید خواهد کرد. تدارک چنین اقدامای هم اکنون در قاهره درجریان است که البته با واگرایی ها و تنش هایی در درون اپوزیسون روبروست ازجمله شورای ملی سوریه که خود را تا کنون نماینده بخش اعظم اپوزیسیون سوریه میدانسته است فقط حق معرفی یک نماینده از ۱۹ شرکت کننده را یافته است که ظاهراً بعنوان اعتراض قصد عدم شرکت در اجلاسِ درجریان قاهره را دارد.
یک چنین منطقه حفاظت شده ایی به ارتش آزاد سوریه امکان خواهد داد تا ازحالت ترتیبات نامنظم و سخت قابل کنترول پارتیزانی و چریکی تا حدودی خارج شده و واحد های منظم خود را با مرکز رسمیفرماندهی ستادی تشکیا دهد که یقیناً، هم با پیوستن «گروهی» واحد های ارتش سوریه و هم تجهیز مستقیم از سوی ائتلاف ضد اسد تقویت خواهد شد.
ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه آب و همای سیاسی منطقه را عوض کرده و روی موازنه نیرو در لبنان و سپس عراق اثر مستقیم خواهد گذارد. تکرار میکنم که یکی از وظایفی که نشست ۲۳ مورد اشاره فوق[ اجلاس سران دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی سه کشور فرانسه ترکیه و آمریکا] در برابر خود نهاده است تدارک برای ترتیبات پس از اسد است و ساده اندیشی است که این نشست فقط برای سوریه پس از اسد مشغول نقشه ریزی بوده است.
مضحک در این میانه اینست که وزارت خارجه ما، که از نشست خفت آمیز «شورای آشتی سوریه» که با هزینه زیاد در ماه گذشته برگزار کرد عبرت نگرفته و در صدد تدارک نشست دیگری مرکب از «معارضین!؟» و نمایندگان دولت سوریه است. دولت ایران بجای ترتیب این نشست ها باید فکر تهیه یک ویلای بزرگ حفاظت شده برای بشار اسد و خانوده اش باشد نه نشست گذاری برای میانجی گری در معرکه ایی که در آن، خود بعنوان یک طرف دعوا و سرکوب در مظان اتهام است. در نشست کذایی تهران حتی یک نماینده از کشورهای منطقه و اثرگذار در سیاست منطقه شرکت نداشت. اکثر شرکت کنندگانش از ۱۳ تجاوز نکرد که در آنهم نماینده های درجه ۴ و ۵ کنسولی و سفارتی شرکت کردند.
متاسفانه برای بررسی تحلیلی موضوع گزارش حریت دیروز وقت کافی نیست و این خلاصه را به عجله درج میکنم تا در روزهای آینده که گرفتار هم خواهم بود به شرح جامعتری در باره آن بپردازم.
((((((((((((
آخرین خبر ها:
۱ ـ منصور وزیر خارجه لبنان در کنفرانس تهران شرکت خواهد کرد درصورتیکه در کنفرانس مکه نخست وزیر این کشور شرکت کرده بود
۲ ـ خبر مهمتر اینکه نهار نت لبنان چن لحظه پیش اعلام کرد که ایران دعوت از اسماعیل هنیه را نگذیب کرده است این در حالیست که هم دفتر هنیه و هم وزرات خارجه ایران این دعوت را اعلام کرده اند. پیش بینی من اینست که اگر این تناقض گویی هاادامه یابد نه هنیه شرکت خواهد کرد نه محمود عباس.

No Comments