اطلاعیه شخصی در دفاع از آیت الله هاشمی رفسنجانی

Share Button

بعنوان یک تبعیدی سیاسی، بعنوان یک زندانی سیاسی سابق، بعنوان کسی که تمام زندگی اش را بخاطر ترقی و سربلندی میهنش و رفاه مردمش گذارده است، بعنوان کسی که از رژیم آینده ایران، از برندگان آینده قدرت کمترین انتظاری برای خود ندارد، بعنوان کسی که تا مقطع جنبش سبز تنها احساسی که به روحانیت از جمله هاشمی رفسنجانی داشته است «نفرت» بوده است، بعنوان کسی که درهر اظهار نظر سیاسی خود، هزینه آنرا برای مردم و میهنش در نظر میگیرد و نه ارضای احساسات شخصی خودش، بعنوان کسی که تا بحال در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده است و کلاً ناجمهور ضد اسلامی را هم(تاجایی که بخودش مربوط میشود) قبول ندارد، با کمال اندیشه و عقل، با تمام وجدان و احساس مسئولیت مدنی و سیاسی میگویم:
مردم ایران، جنبش سبز، جنبش اصلاح طلبی، گرایش چپ، لیبرال، راست، مسلمانان واقعی، بی دینان انسانگرا، اصول گرایانی که شراب قدرت مستشان نکرده است باید پشت سر آیت الله هاشمی رفسنجانی بایستند.
میگویم :
میهن ما در اثر بی تدبیری شخص آقای خامنه ایی و مست شدگی او از قدرت در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و تا فروپاشی تمام عیار فاصله ایی ندارد.
میگویم:
این سرزمین را فقط رهبری و پیشگامی آیت الله رفسنجانی میتواند از فاجعه برهاند. این پیشگامی ممکن نمیشود مگر با حمایت ما، با حمایت آنهایی که به هاشمی رفسنجانی با نگاهی از گذشته نمی نگرند و برای آنها تخریب او از نجات میهنمان از اولویت بیشتری برخودار نیست.
حبیب تبریزیان
۲ اکتبر ۲۰۱۲

۱۱مهر ماه ۱۳۹۱

***************

من در روزهای آینده دلایل خود را  مشروحاً،برای چنین چرخشی که با مواضع عمومی سیاسی من بر حسب ظاهر تطبیق نمی کند، تدوین و درج خواهم کرد.

ح تبریزیان

No Comments