کمیته هماهنگی سندیکایی لبنان راه مبارزه اعتصابی را برگزید!

Share Button

«حنا قریب» دبیر انجمن دبیران دبیرستانهای لبنان، در اظهار نظری که در روزنامه السفیر درج شدگفت: « ما نگران ساقط کردن کابینه نیستیم…..توجه ما فقط به حراست از حقوق شهروندان است.»

نهار نت لبنان
پنجشنبه ۸ نوامبر ۱۸آبان
امروز پنجشنبه، کمیته هماهنگی سندیکایی(لبنان ح ت)برگزاری یک اعتصاب سرتاسری، در اعتراض به شکست مذاکرات تعین طبقه بندی و تعدیل حقوقها را علام کرد. این کمیته از دولت خواسته بود تا مسئله را به پارلمان ارجاع دهد.
رئیس انجمن دبیران دبیرستانها، «حنا قریب» به رادیو لبنان گفت:« دولت از تعهد خود سر باز زد»
او؛ دولت، کمیته های اقتصادی، تعدادی از شرکتهای بزرگ و تجار کشور را مسئول تصمیمات فوق العاده و تنش آفزایی دانست که «کمبته هماهنگی سندیکاها» اتخاذ خواهد کرد دانست.
در اظهار نظری که در روزنامه السفیر درج شد گفت:« ما نگران ساقط کردن کابینه نیستیم…..توجه ما فقط به حراست از حقوق شهروندان است.»
هیئت دولت که دیروز با حضور رئیس بانک مرکزی، ریاض سلامه، تشکیل جلسه داده بود تا منبع تأمین اعتبار تعدیلات حقوق های مورد درخواست را مورد بررسی قرار دهد رسیدگی به مسئله را به آینده موکول کرد.
وزیر دارئی« محمد الصدفی به روزنامه الجمهوریه گفت:« ما مسئولیت اعتصاب را بعهده میگیریم ولی ما نمیتوانیم تصمیمی بگیریم که وضعیت اقتصادی مملکت را زیرو رو کند.»
او خاطر نشان کرد که پیشنهادات چندی برای تأمین منبع تعدیل حقوقها شده است که پیامدهای منفی دارند بنا براین ما باید آنها را مورد تجدید نظر قرار دهیم تا به ورطه نیفتیم.
صدفی قبلاً پیشنهاد افزایش مالیاتها برای مستقلات غیر قانونی ساحلی، سپرده های بانکی، دارائیهای لوکس، الکل، هزینه پستی را برای پوشش دادن تقاضای اضافه حقوق ها داده بود.
خزانه داری لبنان، به ۱٫۲ میلیارد دلار نیاز دارد تا افزایش مورد درخواست حقوق ۱۸۰۰۰ نفر از کارکنان بخش دولتی بشمول نظامیان را تأدمین کند.
رئیس بانک مرکزی در جلسه دیروز کابینه، نتیجه اقتصادی اجرای پیشنهادات صدفی را تشریح کرده و آنها را تورم زا توصیف کرد.
کمیته هماهنگی سندیکایی فردا جمعه تشکیل جلسه خواهد داد تا موضعی« محکم» دایر بر خواست ارجاع مسئله به پارلمان اتخاذ کند.
پایان گزارش نهار نت
………………………
کامنت من:
۱ ـ با توجه به اینکه کابینه فعلی (عمدتاً ۸ مارسی) زیر نفوذ حزب الله و متحد مسیحی وی میشل اعون«جنبش میهنی آزاد» و اکثریت پارلمانی آنهاست، ارجاع مسئله به پارلمان، نمایندگان حزب الله در پارلمان را بر سر دو راهی قرار خواهد داد. اگر با افزایش حقوقها موافقت کنند، کابینه را با بن بست مالی روبرو میکنند و اگر موافقت نکنند باید به سیاست پوپولیستی خود پایان داده و با جریانی روی یا روی شوند که؛ هم جامعه آموزشی و هم ارتش را برای درخواست اضافه حقوق پشت سر خود دارد.
۲ ـ جنبش اعتصابی و مطالباتی به بخش دولتی محدود نشده و فدراسیون اتحادیه های کارگری هم خواستهای مشابهی دارند. در یک کلام طرح مطالبات معشیتی و رفاهی کارکنان بخش دولتی میرود تا جامعه فرقه ایی شده لبنان را از باتلاق تقسیم بندیهای فرقه ایی دینی بیرون کشیده و به آن و گروهبندیهای حزبی و بلوکهای سیاسی آن شکل طبقاتی و اجتماعی بدهد و این یعنی پایان کار حزب الله بعنوان یک جریان سیاسی ـ مذهبی.
در لبنان آینده جایی برای حزبی که هویت خود را با انتساب به «الله» توصیف میکند وجود ندارد. تغیرات قریب الوقوع سوریه نیز این روند را شتاب خواهد بخشید. در مصر هم روند مشابهی در جریان است. سلفیست ها و بخشی از اخوان سعی دارند توده های مردم را به میدان تقسیمات، تفاوت ها و تعلقات مذهبی بکشانند ولی احزاب چپ و لیبرال و اتحادیه های کارگری میکوشند مردم لبنان را با منافع گروهی، صنفی و طبقاتی خود آشنا کرده و آنها را از زیر نفوذ اسلامگراییِ اُمت ساز بیرون بکشند.
مبارزه امروز زحمتشکان لبنان و مصر درسهای مفیدی برای ما مردم ایران دارد بویژه اینکه مدتهاست کارد از گوشت گذشته و به استخوان نشسته است. آگاه سازی مردم از آنچه در لبنان میگذرد و پیکار زحمتشکان آنجا وظیفه ایی است اخلاقی و سیاسی و منطقی!

No Comments