نیم نگاهی به بحرین

Share Button

تصویر زیر خانم وزیرفرهنگ بحرین را نشان میدهد که «جهاد خازن» تحلیلگر سیاسی برجسته لبنانی مقیم انگلیس را  به حضور پذیرفته است. دیدن قیافه این خانم وزیر فرهنگ در ملاقاتش با این روزنامه نگار فضای سیاسی بحرین را نشان میدهد. کودتا چیان حزب اللهی در بحرین چه میخواستند به مردم بحرین بدهند؟ و چه میخواستند از آنها بگیرند؟

در بحرین همین شیعه مذهبان به نسبت جمعیتشان در پارلمان بحرین نمایده داشتند. نمایندگانی نه از غربال دستگاه استصوابی الک شده بلکه برگزیده مردم. آری! با نگاه به نسبت شیعیان و سنی ها در بحرین، در تقسیم قدرت تبعیض بوده و هست و خواهد بود زیرا حکومت الخلیفه از یک خانواده عرب سنی است. ولی باید پرسید تاکی باید اقلیت و اکثریت در این جوامع اسلام زده بر اساس تعلق دینی و نه بر اساس حقوق شهروندی و جایگاه شغلی،اجتماعی و اقتصادی، تعین شود. مگر این اقلیت ـ اکثریت در همه کشور های مدرن دموکراسی های غربی نیست ؟ چرا در آنجا اکثریت و اقلیت دینی مطرح نمیشود؟ در این کشور ها هم تبعیض هست ولی طبقاتی است و بر اساس شغلی و اجتماعی نه اعتقادی. جامعه مدرن این گونه است. تصور اینکه براساس ایجاد موازنه بین فرقه های مذهبی بتوان دموکراسی و عدالت سیاسی برقرار کرد جز توهم نیست. آزادی بر اساس تعامل سیاسی فِرَقِ مذهبی اگر و فقط اگر ممکن هم باشد فقط یک استبداد پنهان «ملوک المذاهب» است و نه دموکراسی. نظامی که از یک نظام ملوک الطوایفی هم بدتربوده و آبستن جنگ و جدل علی ابد مذهبی است.

برای اطلاع بیشتر اینهم لینک مطلب زیر:

http://www.bna.bh/portal/en/news/448818

 

Shaikha Mai Receives Jihad Al Khazen
Manama, March 2. (BNA) — Culture Minister Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa received here today the media figure Jihad al Khazen, and discussed with him local and Arab cultural issues.

Shaikha Mai welcomed Al Khazen’s visit to Bahrain, praising his interest in cultural issues and the various articles he has written throughout his media career, especially those about the Kingdom’s civilisation, rich history and influential culture.

W H Q

BNA 1345 GMT 2011/03/02

 

 

 

No Comments