گاه نگار تظاهرات دومین جمعه علیه مُرسی

Share Button


هفته دو ۳۰ نوامبر
مردم مصر برای دومین هفته متوالی در جمعیت میلیونی در سراسر کشور بعنوان اعتراض به «فرمان مُرسی» به خیابانها می آیند. میعادگاه اعتراضی ساکنان پایتخت میدان تحریر است که یطور شبانه روزی در آنجا اعتصاب نشسته و تظاهرات ادامه دارد. محمد مُرسی، نه را ه پس دارد تا فرمان خود را پس بگیرد و نه نیروی سرکوب را که مخالفین را سر جای خود بنشاند و نه آمادگی تعامل با مخالفین را. مخالفین نیز از آنسو در حال حاضر راهی بجر ادامه تظاهرات خیابانی ندارند. آنها نه، میخواهند و نه میتوانند که قدرت را بزور از دست اخوان و مُرسی در آورند زیرا مُرسی در هر صورت و با هر میزان رأیی، رئیس جمهور قانونی کشور میباشد.
چنین بنظر میرسد که تا وارد شدن نیروی دیگری برای پایان دادن به این وضعیت، این تعادل قوا حفظ شود. مجمع تدوین قانون اساسی(اسلامیستی) عجولانه پیش نویس قانون اساسی جدید را که دو ماه دیگر برای تنظیم و تصویب آن وقت داشت را دیروز به رأی گذارد و که توسط حدود ۷۵نفر نماینگان باقی مانده در این مجمع که همگی از اسلامگرایان هستند، تصویب شد. هدف از تصویب عجولانه این قانون اساسی اینست که مردم به مرگ گرفته شوند تا تن به تب بدهند زیرا این قانون اساسی از فرمان مُرسی بدتر، شریعت گرایانه و استبدادی تر نباشد کمتر از آن نیست. این مجمع به هم قناعت نکرده در آخرین لحظه دو ماده دیگر برا آن افزود . ۱ ـ تأکید مجدد که نظام حالم باید بر اساس شرع باشد. یکی از رهبران اخوان و حزب «آزادی و عدالت» امروزدر رابطه با تصویب این قانون در مجمع قانونی اساسی گفت در پشت سر تصویب این قانون؛ مشیت الهی قرار دارد. ۲ ـ تا برگزاری انتخابات پارلمانی این مجمع برای خود حق قانونگزاری معمولی هم قائل است . حال مُرسی حتی میتواند فرمان خود پس بگیرد و بر اساس این قانون اساسی سلفیستی و اخوانی حکومت کند، بر اساس آن حکم راند و بر اساس موازین و فیلترینگهای شرعی آن انتخابات مجلس سنا و شورا برگزار کرده و نظام قضائی را باز سازی کند.
ولی از هم اکنون مخالفین تکلیف خود را با این قانون اساسی شریعت بنیاد تعین کرده اند. البرادیی رهبر حزب تازه تأسیس الدستور و یکی از چهره های اپوزیسیون صبح امروز در مصاحبه ای تلویزیونی که پخش شد در رابطه با این قانون اساسی اظهار داشت: باید توی رباله دان انداخته شود و دادگاه عالی قانون اساسی نیز قرار است شنبه و یکشنبه روی انحلال خود آن مجمع قانون اساسی که این قانون را نوشته است تصمیم بگیرد که به احتمال قوی؛ هم مجمع را منحل اعلام خواهد کرد و هم قانون اساسی تدوین شده توسط آنرا.
ولی تا اینجا، این معما همچان باقی است که اسلامگرایان بر اساس چه نیرو و قدرت اجرایی تند تند برای خود فرا ساختار حقوقی میساختند و میسازند؟ کجااست آن نیرویی که باید با قدرت اسلحه و. اتوریته قهرآمیزانه نظامی، انتظامی و دیوانی در پشت سر این قانون اساسی بایستد؟
من تحلیل جامع رویدادهای مصر را به روزهای آینده وامیگذارم ولی کاربران را عجالتاً به مشاهده گاه نگار اعرتاضات امروز در ادامهتظاهرات هفته پیش دعوت میکنم. با تأسف باید بگویم که متن انگلیس را مستقیم از
اهرام آنلاین کپی میکنم چون وقتی برای ترجمه همه ان ندارم.

«««««««««««««««««««««««««««««

draft constitution, Morsi’s ‘power grab’

17: 10 With 10,000s still in Tahrir Square, Ahram Online’s afternoon shift bids you farewell.
17:05 Abdel-Hakim Abdel-Nasser, son of former president Gamal Abdel-Nasser, joins Tahrir protesters, to cheering crowds.

17:00 Osama Najdi, member of Nasserist Karama Party, talks to Ahram Online’s reporter Osman Sharnoubi

“We are not against Morsi’s legitimacy; we are for it as long as he follows the revolution’s principles, which he is not.” Najdi explained:

“The Constitutional Declaration is unnecessary and entrenches a dictatorship. He is not taking concrete steps to hold accountable those who killed protesters and is not targeting the Ministry of Interior or punishing those who withheld evidence. Instead, he is asking the families of martyrs to bring evidence themselves. He also did not hold the Supreme Council of Armed Forces (SCAF) responsible and is now going to trick the Egyptians by referendum like the Brotherhood did in March 2011.”
16:45 Shifting South to Upper Egyptian governorate of Minya, 1000s of Salafists and Muslim Brotherhood members are demonstrating in support of Morsi’s decree.
The gathering crowds chanted against opposition figures Mohamed ElBaradei and Hamdeen Sabbahi, according to Al-Ahram Arabic news website.

16:30 Father of slain activist, Saleh Gaber, or “Jika”, who was gunned down by security forces on 20 November, speaks from the 6 April Movement stage on Tahrir Square. Jika was a member of the youth group.

“Jika is not one of Morsi’s sons he is the son of Egypt, Morsi’s real sons are ones with American passports not concerned with Egypt,” Jika’s father said, slamming Morsi’s yesterday’s statement on state TV.

The father saluted the youth of 6 April movement “for what they have given to Egypt.”

16:25 Former presidential candidate Hamdeen Sabbahi takes to the main stage on Tahrir and addresses 1000s of protesters.

“Egypt will not be forced to choose between a dictatorial declaration and a rushed constitution written by a fraction of Egyptian society. Egypt will not bow down to the will of a few,” he said, as crowds chanted back, “The people will overthrow the regime.”

Speaking to the Constituent Assembly directly, the Nasserist figure continued “You are afraid that the High Constitutional Court’s verdict on Sunday will be against you so you are racing to finish the constitution.”

Mostafa Mahmoud March (Photo: Nihal Akl)
16:20 The freshly completed Constitution remains Egypt’s hottest topic, with the country’s top political actors continuing to exchange barbs over the document’s content.

Senior adviser to the Muslim Brotherhood and Freedom and Justice Party, Gehad El-Haddad speaking to Ahram Online reporter Bel Trew, responds to some of the criticism leveled at the national charter:

“The constitution is is extremely balance – it walks a fine line between right and left and the end result is satisfying for the majority. We were expecting more but it’s a big step forward. I have some concerns with the document – for example, we want the decentralised management of the state on a municipality level which is not yet stated clearly in the constitution.

“However, my analysis is that it removes 50 per cent of the powers that the president had in the 1971 Constitution and balances it with the power of the parliament. “

In response to Human Rights Watch report criticising the lack of key articles protecting human rights El-Haddad said that there are grey areas, as nations have different perspectives on what is acceptable or not, the constitution reflects the cultural specificity of Egypt.

“The constitution is not a single document that suits all nations in the world but is tailored to the country’s own specificity.”

ElBaradei’s criticism of the national charter El-Haddad said was unfounded, as he was panning articles that don’t actually exist. The opposition figure had earlier said that the constitution belonged in the “garbage can of history.”

“At the end of the day, the constitution was passed by two-thirds majority, which is pretty unanimous, when there is a parliament in place, there can be amendments made the constitution as was done in France and the US.

The constitution in my mind is one of the most successful initiatives during Morsi’s presidency, it is very sad for me to see this political bickering from opposition figures, which is against finalising the transition of egypt.”

۱۶:۰۰ Meanwhile ex-presidential candidate Amr Moussa is heading a 1000s-strong march from the Wafd Party headquarters.

Wafd chairman Al-Sayed Al-Badawi is also in the march together with the party’s senior committee, as they enter Tahrir Square to participate in the million-man Tahrir rallies.

“Egyptians will not lose their political conscious and will not allow their will to be broken,” Al-Badawi told the crowds, “They won’t give up their right to the quality of life they demand.”

The head of Al-Wafd Party called for unity, confirming that Egyptians will stand together and face up to the Constitutional Declaration until it gets cancelled.

“Egyptians will stand against every attempt to destroy national unity.”.

“Down with the supreme guide rule. Void the constitutional declaration; down with Morsi,” the crowds shout back.
Opposition forces protest Egypt’s new draft constitution passed in the early hours of Friday morning; Demonstrations expected across the country against President Morsi’s contentious Constitutional Declaration
Bel Trew, Nada Rashwan, Yasmine Fathy, Yasmine Wali, Friday 30 Nov 2012
People gather at Tahrir Square to protest Egypt’s new draft constitution (Photo: Reuters)
15:55 Opposition leader Mohamed ElBaradei is expected to give to a speech on the main stage in Tahrir Square at 4pm, ElBaradei’s media spokesman announces.
15:50 The Nasserists are out in full force again. On Tuesday posters of former president Gamal Abdel-Nasser were being sold by every vendor on the square- now a symbolic museum has erected near KFC restaurant to commemorate the late state leader, whose era is famously remembered for its intolerance of the Muslim Brotherhood.The museum, dubbed the “Museum of the Revolution”, also displays newspaper clippings of notorious Islamist figures.One example is FJP member Azza El-Garf, who sparked uproar when he recommended the removal of articles in the constitution calling for gender equality.

In the revolutionary museum, protesters have also laid floral wreaths to the martyrs of the January 25 Revolution.

15:45 Moving further south, more counter protests are being held by Brotherhood members and Salafists in Assiut.

Hussein Lazoomy, the youth secretary of the Freedom and Justice Party in Upper Egyptian city said that “the purpose of the march is to show support and to demand that the remnants of the old regime are purged from Egypt.”

۱۵:۴۰ Not all the protests in Egypt today are against the president. A pro-Morsi march has erupted in the southwestern governorate of Wadi El-Gedid.

Members of the Muslim Brotherhood and the Salafist Nour Party are out on the streets chanting: “Yes, to Egypt’s new constitution,” and “Morsi is the people’s president.”

۱۵:۳۵ More marches are streaming into the square from El-Fateh mosque in Cairo’s downtown area of Ramses. Thousands of protesters participating in the march chant against the declaration as well as the Constituent Assembly that finalised the draft of the constitution overnight early Friday.

15:24 After a long march from Mostafa Mahmoud Mosque in Mohandiseen, the thousands of protesters are still high spirits as they enter Tahrir Square, waving Revolutionary Socialists and Egyptian Popular Current flags and chanting for social

justice and a representative government.

Leading the chants is labor activist and lawyer Haytham Mohamadein. He is joined by familiar faces including former presidential contender Hamdeen Sabbahi, former MP Ziad El-Eleimi and Egyptian actress and dancer Sherihan.

Mostafa Mahmoud March (Photo: Nihal Akl)

15:20 Staying in the Nile Delta, thousands are now taking the streets of the industrial city Mahalla to denounce Morsi’s declaration.
Mahalla saw brutal clashes between rival protest groups on Tuesday following a mass demonstration against the president’s “power grab”, which left more than 100 injured.

For more information on unrest in the Delta, read Ahram Online journalist Yassin Gaber’s report

15:15 Moving north to the Nile Delta city of Damanhour, 250 protesters are marching form Autobis Mosque to Saea Square against President Morsi’s controversial Constitutional Decree.

The protesters chanted against the Muslim Brotherhood, yelling, “The Brotherhood used religion to lie to us,” and “Oh Brotherhood, Egypt is for all Egyptians!”

Last week there bloody clashes in Saea Square, which houses the Brotherhood headquarters, between supporters of the Islamist group and opponents to Morsi resulting in the death of Brotherhood member Islam Maasoud, 15.

15:10 Meanwhile, fierce debates continue about the draft constitution. Abdul Aziz Husseiny, organisational secretary for the nationalist Karama Party tells Ahram Online his thoughts on the subject:

“The public opinion division over the constitution, and the persistence in completing the constitution in a very short time period is unheard of in any part of the world.

The Constitutional Declaration that was issued by the president recently allocated more time to finish off the constitution. So, when they draft the constitution quickly, they end up passing something bizarre. Also, the court appealed against the Constituent Assembly’s legitimacy. Plus, there are lots of members who were not happy and resigned from the assembly.

Putting the Constitution to referendum overrides the legitimacy and power of the judiciary. Thus, there will be no national consensus. They have to learn from the mistakes made by others and what the consequences were. In the end, the regime has lost its legitimacy, and that is what happened in the January 25 Revolution.”

۱۵:۰۵ Despite reports of sexual assault on Tahrir during Tuesday’s protests, Ahram Online reporter Hani Shukrallah, says that there are many women of all ages in the square today.

“It seems that the incidents of sexual harassment that have reported in the last few days have not been put off. Every now and then a woman leads the chants on the main stage in the square,” reports Shukrallah.

15:00 More marches are beginning to pour into the square, the latest 300 people holding banners that read “The residents of Azhar and Hossien (Fatimid working class areas near downtown Cairo) rejects Morsi’s constitutional declaration.” The march was saluted by the protesters in the square.

14:55 Around 2000 people have entered Tahrir Square on a march from El-Fatah mosque chanting “Bread, Freedom, and down with the Constituent Assembly,” says Ahram Online reporter Zeinab El-Guindy.

Protesters are holding pictures of Gaber Salah, also known as Jika, a 16-year-old member of 6 April movement, who was killed during clashes with Egypt’s police force last week.

14:50 Moving north to Egypt’s coastal city of Alexandria, a march of around 10,000 protesters has began from Kaed Ibrahim mosque.

According to Alexandria activist Mahienour El-Massry, the march is heading to the Sidi Gaber district of the city. He says, “When we get there, a group of us will head to Tahrir to support the protests there, and the rest will continue holding marches and protests in Alexandria.”

A popular conference will also be held at the end of the march by the different political forces. El-Massry says Muslim Brotherhood supporters and Salafists are also planning to hold a protest in the same area.

“They will gather in Sheikh Street, which is only one street away from where we will be. I am not sure what will happen.”

The march was organised by the liberal Constitution Party, the Egyptian Social Democratic Party, the Popular Coalition Party, the Revolutionary Socialists, the 6th of April Movement, and the Alexandria based “We are all independent” group.

14:45 Two wooden watch towers have been constructed on the Arab League entrance to Tahrir and one near the Egyptian Museum to maintain security, reports Ahram Online journalist Zeinab El-Guindy.

Protesters plan to man the towers to keep an eye on sexual assault and thuggery – particularly as there were several reports of mob sexual attacks on women during Tuesday’s million-man protest.

Security towers (Photo: Zeinab El-Guindy)
14:30 Reports are coming in that the march at Istaqama Mosque in Giza has been attacked by pro-President Morsi supporters – the second opposition protest to be confronted by pro-Brotherhood groups.

14:15 There are a number of first-time protesters who say they have “had enough” and so joined the thousands-strong march which has yet to leave Shubra Square, Ahram Online reporter Ekram Ibrahim reports.

Ramez Fawzi, 35, is one of them:

“I am here to get rid of Morsi, I am fed up. We wanted the Constitution first but they brought the president first and now he has given us a tailored constitution.”

“Egypt has been ruined after the revolution,” added 56-year-old housewife Soad Gerges, who admits that she has never demonstrated before, “I am praying that Egypt is fixed.”

“The groups are mostly shouting “Yes, we are chanting against the supreme guide”, “Morsi, leave”, “Egypt, some thieves have stolen you from us” and “we do not want a Wahabi constitution”,” reports Ahram Online’s Ibrahim, “In addition, the liberal Egyptian Social Democratic Party and Coptic group Maspero Youth Union are the leading organisers of this march. The Liberal Adl and Free Egyptians parties also sent representatives.”

14:10 Moving back to Tahrir Square, where the numbers are increasing, Ahram Online reporter Zeinab El-Guindy says protesters have hung signs saying “No entry for sexual harrassers.”

Following a rise in reports of mob sexual assaults on women in the square, “Tahrir Bodyguards” a new initiative was launched by independent activists and rights groups such as Nazra for Feminist Studies, Egyptian Initiative for Personal Rights, HarassMap. Ahram Online reporter Bel Trew spoke to Leil-Zahra, an activist who has been working on the project and similar campaigns like the End Sexual Harrasment Campaign.

“First of all we’re working on a guide to advise women on how to dress when going to the square,and for men on how to help a girl who is being attacked. So for example, give the girl your back to protect her, don’t smother, get her to a safe space then make sure you get woman to look after her and give her emotional support. The guide will be distributed among activists and then a simplified version will be blown up to A3 size and hung around the square. We are also running a hotline phone number,which is essentially a phone tree to reach volunteers who will intervene and get the girl out. All the volunteers wear a pink band to identify them, as one of the biggest problems the girls who get attacked face in the chaos is trying to work out who is helping them and who is actually attacking them. On friday “Tahrir Bodyguard”, will set up an awareness tent on the square.”

14:05 Brotherhood figures, meanwhile, are praising the draft Constitution passed in the early hours of this morning. Leading member of the Freedom and Justice Party (FJP) Essam El-Erian, hinted that divine inspiration was behind the national charter on his Facebook page:

“When people read the draft constitution they will all know that it is an honor for every Egyptian. Perfection belongs to God only but we have produced a draft constitution that suits revolutionary Egypt; one that achieves the hopes of the martyrs and the injured revolutionaries. Every Egyptian will realise that there is an organised campaign of rumours and lies promoted against the draft, and that it will fail.”

۱۴:۰۰ Tensions rise in Cairo’s suburbs: protesters participating in a march from Raba El-Adwyia Mosque in Heliopolis to Tahrir told Ahram Online reporter Salma Shukrallah that their demonstration have been blocked by Muslim Brotherhood supporters.

“There were tens of us and we expected more to join as made our way to Tahrir, however a group of Brotherhood supporters blocked our way and kept chanting in support of the president and the Constitutional Declaration”, one of the protesters said, “as it got nasty we thought we’d have to leave and join other marches. However we gathered again and decided to go on with our march.”

۱۳:۵۰ “This is the worst constitution in Egypt’s history,” Hana Abul-Ghar, a leading member of the Egyptian Social Democratic Party and child rights advocate, tells Ahram Online.

“It is not fit for Egypt whatsoever especially after all the sacrifices made before and after the revolution. We are going to Tahrir today and we will sit-in with all the other revolutionary forces and movements because everybody is angry. There was a chance yesterday to contain the anger of people but now they are forcing us to accept the status quo. When we didn’t agree with Mubarak so we made him step down, and if Morsi continues we will make him lose his legitimacy.We accepted that he is Egypt’s president but if he doesn’t act as a president for all Egyptians so we will not accept him. He wants to be president for part of the Egyptians living here, that’s it.”

13:45 Back to Tahrir Square, Ahram Online journalist Ekram Ibrahim speaks to 50-year-old ex-Islamist protester Ibrahim Abul-Kheir, who came to demonstrate against Muslim Brotherhood and the constitution:

“I was a member of the [hardline Salafist] Call and Proselytism group in the 1970s, from my experience I can tell you these [Islamists] are all frauds. The Muslim Brotherhood is a fascist group that we need to get rid of. I was arrested during the Mubarak regime and I participated in the 18-day uprising against it, but now I’d rather have him in power than the Brotherhood.”

“I own a medical supplies factory,” he continued, “As a member of the industrial section, I see the article about industries in the draft constitution is too ambiguous and does not uphold the industrial section at all.”

۱۳:۳۰ Marches from Fatah Mosque in Ramses, Dawaram square in Shoubra, Mostafa Mahmoud Mosque in Mohandiseen and Istaqama Mosque in Giza have left and are on their way to Tahrir Square.

13:20 Liberal forces continue to slam the last minute constitution. Elham Aidarous of the Socialist Popular Alliance Party, which lost one of its members Tuesday to a heart attack during the clashes just off Tahrir Square, explained his reservations with the draft national charter:

“The military have super powers in the new draft constitution, much more than they had in the 1971 Constitution in terms of allowing military trials for civilians and appointing military officials.

The Armed Forces has a separate board and budget away from the parliament or any other civilian authority. The Shura Council that we wanted to dissolve is now strongly tied to the president. There are no articles added on the personal freedoms. They refused criminalising human trafficking and specifying an age for marriage.”

۱۳:۱۰ Not all in the presidential camp are happy with the way the Constitution has been put together. Consultant to the president, Ayman El-Sayad, says on his official Twitter account that what we saw yesterday with the Constituent Assembly “marathon” session proves that this is not the right enivronment for writing a constitution.

13:00 The reactions are coming in thick and fast to the passing of Egypt’s draft Constitution. Leading member of the Brotherhood’s Freedom and Justice Party, Dr. Ahmed Okeil spoke to Ahram Online:

“Its called the project of the Constitution now not the constitutional draft. I think it is a very good document, that honors Egypt after the revolution and its martyrs. It fulfilled most of the demands, however there some reservations that I have, that need to be discussed, such as the National Defense Council .. at the end of the day its all in the hands of the public. The real judge will be the people.”

۱۲:۴۵ Protesters in Tahrir chant “leave” and “the people want to bring down the regime,” as they finish prayers. The planned marches are expected to start setting off to Tahrir Square now.

12:30 Just off Tahrir Square, Ahram Online’s Zeinab El-Guindy describes the devastation left over from week long clashes between police and protesters:

“The square is almost empty now as private cleaning companies are now removing the remains of the street battles. The smell of tear gas remains strong around the area – the air stings. Protesters have also installed barbed wires to block entrance. Some of them are standing at the entrances to prevent further clashes, where the army built roadblocks in front of the US Embassy at the square. The damage from the clashes has reached the school attached to the Qasr El-Doubara church, its walls are partially destroyed and its windows broken. Groups of Christians are arriving at the church for the sermon, many of them carrying Egyptian flags.”

۱۲:۰۰ The subject of the Friday’s prayers on Tahrir Square is very much centred around the surprise vote on the constitution.

A sheikh leading the prayers tells protesters that the Muslim Brotherhood and the Salafists have tarnished Islamic Shari’a Law. He accused the Brotherhood of taking advantage of the “blood of the martyrs” of the revolution, in collaboration with the United States to secure themselves power.

11:45 “The constitution belongs in the garbage can of history,” said leading figure Mohamed ElBaradei in a televised interview with Egyptian private channel Al-Nahra, last night.

The draft nation charter, which has sparked uproar among the opposition forces, ElBaradei said was rushed and “not up to people’s expectations.” However, he did add that Morsi still has a chance to retreat and return the authorities he assumed in Thursday’s Constitutional Declaration back to the people.

11:30 The security forces have been busy erecting barricades around Cairo’s flashpoint square ahead of today’s expected million-man protest, says Ahram Online’s Zeinab El-Guindy on Tahrir.

“Protesters at the entrance checkpoints block traffic to Tahrir completely as they search incoming people into the square.

There is a new wall just off the square on Simon Bolivar near the US embassy. Surrounding the barricade is the wreckage of last night’s fierce battle between protesters and the police: I can see a burnout car, a smashed shop, broken up pavement and a lot of rocks strewn across the street.

The entrance to Mohamed Mahmoud Street, the site of many clashes between protesters and police in the past, has also been blocked off, with barbed wire fences.

Patriotic songs can be heard playing through the tents erected on the square’s central garden – protesters have been camping out here since Friday last week, when Presdient Morsi released his decree.

Ahead of the marches that will converge on Tahrir following Friday noon prayers, a few hundred protesters are already in the square – the focus of dissent is now divided between the new draft constitution and Morsi’s contentious Constitutional Declaration.

Banners decorate the square – one popular slogan is a list of key demands: ‘bread, freedom, bringing down the Constituent Assembly.’

The liberal Egyptian Social Democratic Party, part of the ‘Revolution Salvation Front’ a coalition of opposition forces behind the sit-in, also has a large sign reading “down with the unconstitutional declaration.”

The liberal Constitution party, meanwhile opted for the sign ‘No to monopolising power’.”

Above the anti-corruption “Shayfenkom” movement the banner reads ‘no to the infringement on the independence of the judiciary’ while a farmer rights group has a sign that says ‘farmers are in Tahrir because they do not feel any change.'”

A burnt out car by the new security barricade on Simon Bolivar Square (Photo: Bel Trew)
11:10 Dozens are already gathered on Tahrir for today’s expected milion man protest. Fierce clashes between protesters and police continued through the night just off the flashpoint square on the Nile Corniche. In response, security forces erected another concrete security barrier in the early hours of the morning on near the American Embassy, walling in downtown Cairo.

11:07 Eleven Egyptian newspapers will not to publish their editions on Tuesday, and three privately owned satellite channels will not broadcast Wednesday in protest of the political events happening in Egypt, reports Reuters.

11:05 The subject of Egypt’s draft national charter is expected to be the hot topic on Tahrir, together with Morsi’s contentious Constitutional Declaration, as it was passed in the early hours of the morning, despite mass walkouts by liberal and leftist members.

Hossam El-Gheriany, head of the assembly, confirmed after the marathon session which ended in the early hours of Friday morning, that they had passed the national charter and would “call the president today at a reasonable hour to inform him that the assembly has finished its task and the project of the constitution is completed.”

The president’s critics see the Constitutional Declaration and the rushed draft charter as an attempt to push through the text which they say ahs been hijacked by the Brotherhood.

11:03 “There is no place for a dictatorship,” President Mohamed Morsi said in a speech late last night in an attempt to reassure the nation ahead of a weekend of planned protests and growing unrest within the country.

The power grab, he said was “for an exceptional stage,” and “will end as soon as the people vote on the constitution,” Morsi told state television 10pm Thursday.

Morsi also reiterated that he was “very happy that Egypt has real political opposition,” and stressed that the country need to attract investors and tourists to Egypt.

11:00  Good morning, we are opening our live coverage of today’s protests across Egypt. Dozens are already in Tahrir Square as part of the ongoing sit-in until President Mohamed Morsi rescinds his controversial Constitutional Declaration.

Thousands are expected to gather in Egypt’s main squares Friday, in protest called by opposition forces against President Mohamed Morsi’s “authoritarian” Controversial Declaration.

Egypt also wakes up to a new draft constitution, which was passed by the beleaguered Constituent Assembly in the early hours of the morning. Just 85 members sat for the marathon session, after mass resignations by liberal and leftists forces and the representatives of the church.

Leftist, liberal and independent political forces met Thursday at the headquarters of Egypt’s Socialist Popular Alliance Party headquarters to discuss Friday’s demonstrations. Attendees included the Constitution Part, the Popular Current Movement, the Egyptian Social Democratic Party, April 6 Youth Movement and the Maspero Youth coalition.

“The only way to break the current impasse is to listen to the pulse of the street,” the opposition statement read, “as opposed to following a group that has attempted to steal the revolution.”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

هفته اول۲۳ نوامبر

توجه! این گاهنگار ادامه خواهد داشت.
این صفحه دقیقا از سایت اهرام آلاین و همراه با آن تازه میشود.فرصتی برای ترجمه نیست ولی در صورت چرخش غیر قابل انتظاری در اوضاع  ترجمه و در صدر همین صفحه درج میکنم. تا ابنجا میتوان گفت مردم از ساعاتی قبل از ظهر بوقت قاهره شروع به آمدن کرده اند. و از آنطرف سلفیستها و حزب جماعت السلامیه بر خلاف اخوان المسلمین که تظاهرات امروز خود را برای اجتناب از درگیری کنسل کرده است، میخواهند در اسکندریه تظاهرات کنند. بعید نیست عوامل آنها برای اخلال به میدان التحریر هم بیایند. شورای عالی قضات هم برای بررسی نتجه مذاکرات دیروز با مرسی جلسه گذارده است. مخالفین همچنان مصمم هستند تا پس گرفتن «حکم حکومتی»  از طرف مژسی به تظاهرات و اعتصاب نشسته در سراسر مصر ادامه دهند. تصور اینکه این رویارویی با مسالمت پیش رود بنظر من باطل است. (ح تبریزیان

توجه! متآسفانه مثل اینکه سایت اهرام آنلاین قفل شده است. گرازش خبری و تحلیل من  را از سیر حوادث امروز فردا میتوانید در همین سایت ببینید!

توجه! برای ساعاتی سایت اهرام آنلاین از کار افتاده بود. این بخش تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

ساعات گزارش و گاهشمار هنگام درج تغیر  جا داده و بسمت چپ رفته است. فکر میکنم با دستکاری بدتر شود.لذا به ساعات هم توجه نمائید! ضمناً من نکات مهم را با رنگ آبی های لایت میکنم. ساعات قسمت های تازه درج شده را با رنگها ی مختلف هایلایت کرده و عکس های تازه را هم میگذارم. 

آخرین خبر در ساعت ۴ بوقت قاهره: کانون قضات پس بحث پیرامون مذاکرات دیروز شورای عالی قضات  و مُرسی، با رد پیشنهادات مرسی تصمیم گرفت به اعتصاب تا پس گرفتن «فرمان حکومتی» ادامه دهد.

یک تضویر عمومی از میدان  التحریر در آغاز   صبح امروز سه شنبه ۲۷  نوامبر ۲۰۱۲

 

گاه نگار تظاهرات امروز از زیان اهرام آنلاین

Live updates: Nationwide battle against Morsi ‘dictatorship’ soars
Hundreds gather on Tahrir Square to protest President Morsi’s Constitutional Declaration; Muslim Brotherhood, Salafist Calling and Gamaa Al-Islamaya demonstrate in Alexandria despite Brotherhood cancelling rally

Ahram Online, Tuesday 27 Nov 2012
—————————
Egypt’s current political situation ‘very delicate’: Intelligence expert
Intelligence assessments recommend abrogation of president’s controversial declaration and face-saving way out of Egypt’s current political impasse
Ahmed Eleiba, Tuesday 27 Nov 2012
Print Send

Views:1037
Hossam Khairallah (Photo: Al-Ahram)
Related
Constitutional declaration leaves Egypt’s Morsi with declining support

Judges maintain strike, unsatisfied with Morsi’s ‘clarification’
Hossam Khairallah, former deputy of Egypt’s General Intelligence apparatus and expert in national security affairs, believes the current crisis Egypt is witnessing is “very delicate and needs to be understood and dealt with in a very sensitive way by both the president and his aides.”
In an interview with Ahram Online, Khairallah said that the presidency needs to be careful in the way it manages the crisis and be aware of the messages it is sending, “whether to the public or the state’s major institutions or the international community, keeping in mind Egypt’s international image, which is in very bad condition at the moment.” Khairallah explained that there were many indicators of bad crisis management by the Morsi administration.

Informed sources told Ahram Online that General Intelligence had given the president a political situation assessment asserting that the only way out of the current crisis “was for the president to defuse all reasons behind the anger in the street within the coming 48 hours at most.”

“The role of intelligence at this moment is limited to putting a realistic assessment of what is happening in the street in front of the president and recommending the ways out of the crisis,” said Khairallah. The recommendation now, according to Khairallah and sources close to General Intelligence, is for the president to withdraw his constitutional declaration at the behest of the masses and invite political forces to a comprehensive national dialogue on the basis of “no winners or losers.”

Informed sources told Ahram Online that intelligence had suggested non-embarrassing scenarios for the cancelation of the declaration by making changes to certain articles.

Khairallah, however, questioned the ability of the president’s aides and advisors to read the situation. “They lack political experience and many of their statements are actually sending negative messages to the military and the international community,” he said, in reference to the new prosecutor-general’s statements two days ago in which he threatened anyone who tried to organise a military coup with the death penalty. “What kind of message is this? Is it a threatening statement to the army, or an implication that Egypt might face a military coup?” asked Khairallah.

A military source told Ahram Online that the army would not interfere in the current crisis “unless it is asked to do so [by the people].”

Khairallah confirmed what the military source said, adding that “there are signs that the military is worried because of the current situation in general, but it is the only institution within the state that is cautiously calculating its movements, as it does not want to again find itself in a situation like the one it faced after Mubarak’s ouster.”
………

Hundreds of artists march from Cairo Opera House to Tahrir
Ahram Online follows Morsi opposition march by several hundred artists from outside Cairo Opera House near Qasr El-Nil Bridge to Tahrir Square

گزارش بعد از ساعت ۱۷۰۰ ادامه نیافت .

۱۷:۰۰ That’s it from the afternoon team, follow our live updates on the events as they develop through the evening here

16:57 Political analyst Rabab El-Mahdi offers her take on Tahrir.

The masses in Tahrir Square reflect that there is popular opposition to President Morsi’s Constitutional Declaration, it surpasses the old regime remnants vs Brotherhood dichotomy, and expresses a wider public rejection to the Morsi’s declaration.”

۱۶:۵۵ Thousands have now joined the march in Fatah mosque which has begun to head to Tahrir Square, says Ahram Online Randa Ali.

“Be happy Mubarak, Mursi is following your footsteps,” the protesters are chanting.

16:51 Hundreds have begun to gather at the Fatah Mosque in Ramses Square. Protesters are waving flags of the liberal Free Egyptians Party, the liberal Democratic Front Party and the leftist Tagammu Party. The march will head to Tahrir Square.

16:48 Abdullah Fathy, Deputy Head of Judges Club, told Ahram Arabic language website that four out of eight primary courts have freezed work on Tuesday.

The Appeal Courts will also freeze their work on Thursday. The Judges Club will organise an open demonstration to Tahrir Square if the president insists on keeping the Constitutional Declaration.

16:44 Hundreds from the Independent Current of the Engineering Syndicate, a reformist current within the syndicate, are marching in Ramses to Tahrir Square and chanting against the Constitutional Declaration and the Muslim Brotherhood, reports Ahram Online journalist Salma Shukrallah.

16:40 The European Union has threatened to decrease aid to Egypt if President Mohamed Morsi insists on implementing his controversial constitutional decree, a senior member of the EU Parliament told German newspaper Frankfurter Rundschau.

“If Morsi chooses the road of dictatorship then the funds pumped into the Egyptian market will be less,” Elmar Brok, head of the EU Parliament’s foreign affairs committee, said.

16:30 April 6 Movement refuted that their members were involved in attacks on Muslim Brotherhood offices in President Morsi’s hometown, Sharkia Governorate and on an Muslim brotherhood demonstration in Salheya city.

16:15 Egypt’s Judges’ Club denounce the president’s office recalcitrance on his Constitutional Declaration and assert they will continue escalating their strike and work to press for the executive to retract his decree.

In a statement released on Tuesday the Judges’ Club assert they are struggling to preserve the judicial branch’s independence.

16:05 Ahram Online reporter Zeinab El-Guindy discusses the major issues she overheard on Tahrir:

“From most of the people I spoke, Article 2, which prevents Morsi’s declarations and decisions from being subject to appeal, was the major point of contention. This, they tell me, gives him more power than Mubarak.

Today is for me, the biggest protest against the Muslim Brotherhood that I have witnessed since the start of the January 25 Revolution. However I’m not sure this protest will be enough to stop the declaration. The president refuses to back down, meanwhile the Brotherhood believe they are in the right, in addition there is an increasing polarisation between the Islamists and the opposition forces – there is no ground for dialogue.

On the square, the traffic is being blocked by Popular Committee members who are trying to prevent children from entering the square for their own safety. However, they have not been successful as many schools are closed across Cairo, allowing hundreds of youth to join the ongoing street fights at the corner of the square.

Also, noticeably, unlike other million man protests, the flags of Muslim Brotherhood and Freedom and Justice Party as well Morsi’s pins have disappeared.”

16:00 Thousands of lawyers enter Tahrir Square from their syndicate chanting “the people want the fall of the regime.”

 

هزاران  تن از جامعه  قضایی وارد  میدان التحریر میشوند

Meanwhile on the opposite side of the square, at Qasr Al-Nil entrance, another march arrives waving the flags of the Egyptian Popular Curr.

15:55 Sitting in the tent-city of Tahrir, Ahram Online journalist Zeinab El-Guindy speaks to newcomers and some familiar faces:

“We are insisting on stopping this declaration,” says well-known farmers rights activist Shahinda Maklad, “We cannot tolerate any more martyrs or push the country into a civil war.”

She added that Egyptians already had a tyrannical president during the time of Mubarak and now are facing the same problem in Morsi thanks to the Constitutional Declaration.

“Morsi has done nothing to do anything to make the people stand by him,” says two women in their 50sm “He should take steps towards the people instead of issuing a dictatorial declaration, like, for example, implementing a minimum and maximum wage.”

 

 

جمعیت لحظه به لحظه انبوه تر میشود ح ت

 

15:50 BREAKING: Fatehy Gareeb from Socialist Popular Alliance Party has just passed away in Galaa Hospital. Gareeb, who is in his twenties, suffocated from tear gas in Simon Bolivar Square.

15:48 Egypt is in trouble, says presidential adviser and prominent writer Ayman El-Sayad on his official Twitter account.

The only positive thing that is happening today is that we managed to convince the Muslim Brotherhood to postpone their rally.”

Mnot cancel his declaration and the manorsi’s aide thinks thaopposition will not budge on this det the crisis if far from being over and that the only certainties are that the president will d.

“Egypt is losing everyday” El Sayad concluded.

15:45 Hundreds of artists are currently marching from the Opera House in Zamalek to Tahrir Square to protest Morsi’s declaration.

Down with the Constitutional Declaration’ and ‘Down with the regime” chant protesters alongside beating drums.

The artists will remain in the square until Morsi cancels his declaration, Actors’ Syndicate member Ahmed Saleh told Ahram Online’s Ati Metwali.

“After the January 25 Revolution we were supposed to be a good country, with democracy and honour. Our rulers now do not represent us,” choreographer and dancer Hani Hassan told Ahram Online.

15:30 Asmaa Salem, 40, a member of the Popular Current in 10th of Ramadan city tells Ahram Online journalist Zeinab El-Guindy why she came today.

“It is not my first time in Tahrir Square. I am here to stand against the Constitutional Declaration and the ‘Brotherhoodisation’ of Egypt. Either Morsi cancels the declaration or we will topple him like we did Mubarak.

15:24 Dozens of lawyers gather at North Giza Court to demand a vote of no confidence in Lawyers’ Syndicate leader Sameh Ashour.

Ashour has has been criticied by some lawyers, in particular Islamists, for opposing the president’s declaration and for backing the judiciary’s   partial strike.
15:23 Number of injured police officers has reached 218, including 26 who were reportedly shot with pellets, reports Egyptian state news agency MENA.

Clashes have been ongoing between protesters and security forces since 19 November leaving hundreds of protesters injured and at least one dead.

15:20 Protesters who have staged a sit-in on Tahrir Square since Friday tell Ahram Online reporter Sarah El-Rashidi that their aim is not only to force President Morsi to back tack on his declaration but to bring down the president himself.

“We need to focus on the real problem, not the side effects,” Jihan Adam, a liberal activist in her twenties, tells Ahram Online.

“We need to end Muslim Brotherhood rule for many reasons, not only Morsi’s declaration. They are not delivering any of the revolution’s demands.”

۱۵:۱۵ Clashes continue in Simon Bolivar Square near Tahrir between hundreds of protesters and the Central Security Forces, says Ahram Online reporter Osman El Sharnouby.

The security forces are sporadically using tear gas to disperse the protesters who, unabated, return to confront the police.

15:11 An anti-Morsi march at Al-Azhar University was attacked by Muslim Brotherhood groups in front of the administrative building, April 6 Youth Movement member Mahmoud Afifi says via Twitter.

15:04 Hundreds of protesters are marching from the liberal Wafd Party headquarters in Dokki towards Tahrir Square.

Earlier this month, the party withdrew its representatives from the constitution-drafting assembly.

15:00 Moving south, to Upper Egyptian governorate Bani Sueif, political currents and youth coalitions have organised protests in public squares in support of Tahrir protesters .

Demonstrators are holding banners reading “the Islamist project broke Somalia, divided Sudan and destroyed Afghanistan, ripped Gaza and is dividing Egypt with the Constitutional Declaration and Brotherhood’s constitution, we are warning against division.”

Also they are chanting “down down with Brotherhood guide rule” and “take off your beard and you will find that underneath it is Mubarak’s face.”

 

14:55 Protesters at the entrance of Mohamed Mahmoud Street just off Tahrir Square have erected a statue of a man wearing pharaonic symbol the “key of life” as it sculpts itself from bricks – which, the artists say, represents the Egyptian people finally breaking their silence and forging their own future.

14:50 Moving to the coast, Muslim Brotherhood members are gathering at the Al-Qaed Ibrahim Mosque in Alexandria in support of the president, state news agency MENA reports.

“Today’s protest is to support the president. We do not intend to clash with anyone,” a local Brotherhood leader says.

14:45 The journalists’ march is gaining momentum as people join the protest on its way to Tahrir Square, pushing the numbers to over a thousand.

“Bread, freedom and social justice” and “no to prohibiting freedoms” read the demonstrators’ banners.

14:30 Back in the capital, 500 lawyers are chanting “down with the Brotherhood” and “Egypt is a state of law” as they protest against the president’s declaration in front of their syndicate building.

“[The declaration] is devastating and unprecedented. Nobody can challenge Morsi’s decisions now. If he does not rescind the declaration, he will be kicked out in 18 days,” Ibrahim El-Sharkawy, a lawyer, tells Ahram Online reporter Lina El-Wardani.

14:20 Moving south to Upper Egypt’s Assiut 1000s of Al-Azhar students and faculty members are marching to the governorate’s headquarters in support of the president’s declaration.

“The people demand the purging of the judiciary,” protesters chant.

14:15 Seifeddin Maghraby, a member of Muslim Brotherhood’s Guidance Bureau in Qena, Upper Egypt, says the Islamist group will not attend protests in support of President Morsi’s declaration.

Brotherhood premises in the governorate are being protected against possible attacks, he added, in an interview with Al-Ahram Arabic news website.

Morsi’s declaration, Maghraby says, “is to protect the nation from those who promote instability.


14:00 Thousands of protesters from Nile Delta governorate Menofiya arrived in 70 buses (not trustworthy Habib) to participate in Tahrir Square’s mass protest, Al-  Ahram Arabic language news website reports.

Menofiya directorate reportedly intensified security preempting attacks on public properties, headquarters of Menofiya governorate, Muslim Brotherhood premises and Freedom and Justice Party offices.

13:50 Egypt’s Constitution Party and Popular Current movement have announced that they will not be protesting in the Nile Delta city of Damanhour to avoid provoking further disputes and to allow people to mourn15-year-old Islam Masoud.

Masoud, who the Brotherhood say is a member of their organisation, was killed on Sunday during clashes against the Islamist group.

The Constitution Party has also refuted any claims circulated by the Muslim Brotherhood’s website that members of the party are currently protesting at Al-Saea Square, where the bloody battles took place.

Meanwhile the Popular Current have denounced any act of violence, calling for the “preservation of the peacefulness of the revolution.”

۱۳:۴۵ The judges General Assembly in Nile Delta city Mansoura city announce that they will also join the judicial strike called for by the Judges Club on Saturday.

The Mansoura judiciary rejected the Constitution Declaration in their statement and said they hold President Morsi responsible for any bloodshed in the streets of Egypt.

However, the head of the Judges Club in Bani Suief governorate, Upper Egypt, told Ahram Online that its members will go on with their daily work until their General Assembly decides on Saturday if it will join the nationwide judicial strike.

13:30 Back on Tahrir, Ahram Online journalist Zeinab El-Guindy reports numbers are increasing, with a diverse cross-section of society protesting against the declaration.

“Leave Morsi” and “Morsi you coward, you agent for the Americans” are the main chants, El-Guindy adds, while anti-Brotherhood banners are being hung over the square.

13:20 Meanwhile, lawyers are gathering outside their syndicate building in downtown Cairo in preparation for a march to Tahrir Square. Journalists are also expected to march to the square at 1:30pm.

The Constitutional Declaration has split the lawyers syndicate. Islamist members of the syndicate have called for the removal the syndicate’s leader in protest at his stance against the declaration.

13:15 The Supreme Judicial Council (SJC) is holding an urgent meeting at noon to discuss the meeting between its members and President Morsi on Monday night. After the 90-minute meeting, presidential spokesman Yasser Ali said the judges “were understanding of the reasons behind the president’s Constitutional Declaration.”

However, later on Monday night, SJC members reportedly said the declaration had taken them by surprise and the judiciary was still against the declaration.

The new general-prosecutor, Talaat Ibrahim, who was appointed by the president last week, will reportedly attend the SJC meeting in his capacity as a council member.

“We only thanked the president for meeting us [on Monday] to explain his point of view,” an SJC member told Ahram Online. “This does not mean that we approve what he did.”

An official statement is expected to be released by the SJC after the meeting.

13:00 Spokesperson of the Muslim Brotherhood Mahmoud Ghozlan announced Tuesday that protests supporting the Constitutional Declaration have only been cancelled in Cairo. Demonstrations are expected to take place scheduled earlier in various governorates, he confirmed.

“We have postponed the million-man march to avoid any bloodshed, and out of concern for the nation’s security,” said Ghozlan who added that whoever claims otherwise is only doing so to “cause strife among Egyptians.”

The Brotherhood protest was expected to take place in front of Cairo University today but was cancelled late Monday to avoid clashes between pro and anti-Brotherhood groups.

12:50 Protesters are forming “popular commitees” (groups of volunteers) in Tahrir Square to secure the entrances, report eyewitnesses.

12:45 Meanwhile, workers at Mahalla Textile Company announce their participation in Tuesday’s protests against the Constitutional Declaration. Strikes by Mahalla textile workers in 2006 and 2008 played a key role in the build-up to the January 25 Revolution, which culminated in the ouster of Egypt’s longstanding president Hosni Mubarak.

Union leader Wedad El-Demerdash told the Al-Ahram Arabic-language news website that workers were planning to begin protesting after the end of their morning shift.

“We have other motives for joining the protest [as well as the declaration], such as the refusal to have a 50 per cent quota of workers and peasants on the Constituent Assembly,” added Wedad.

12:40 The director of the influential April 6 Youth Movement, Ahmed Maher, declared to the press that if things continue in Egypt as they are there will be more chaos and both the presidency and the Brotherhood must comprehend the urgency of the current situation.

Maher proposed that President Morsi retract the recent Constitutional Decree, but keep the decisions to re-try remnants of the old regime and to replace the prosecutor-general. He also suggested that the Supreme Judiciary Council appoint the new prosecutor-general and not the president.

12:35 Moving North, judges in the Nile Delta governorate of Gharbiya have continued their strike for a second day in protest at President Morsi’s Constitutional Declaration. They say they will continue their strike until the declaration is rescinded as agreed by the general council of judges in Tanta.

This follows crisis talks between the Supreme Judicial Council and the president late Monday night, after which Morsi declared a “compromise” had been brokered, although this was later refuted by judges speaking to the media saying that they did not reach an agreement.

12:30 Good morning, we open our coverage of mass protests expected against President Morsi’s recent “power grab.” Starting on Cairo’s Tahrir Square, continuing clashes between protesters and police enter their eighth day. Ahmed Naguib, 18, was announced dead on Monday night after being shot by poilce on Sunday – this follows Monday’s funeral for “Jika” or Gaber Salah, 19, who was gunned down earlier in the week just off Tahrir.

Rival protests are expected across Egypt on Tuesday both against President Mohamed Morsi’s controversial Constitutional Declaration awarding him sweeping powers and in support of the president’s decisions, as clashes on Tahrir Square enter their eighth day.

President Morsi announced late Monday night, following crisis talks with the Supreme Judicial Council that a compromise has been reached but that he would not back down.

Despite Muslim brotherhood cancelling their rally in support of the president’s recent declaration to “prevent bloodshed”, Brotherhood, Salafist Calling and Gamaa Al-Islamaya announce mass demonstration in Alexandria.

Meanwhile, opposition parties and groups have called for ‘million-man’ marches and are currently staging an open-ended sit-in on Their Square since Friday, in protest at President Mohamed Morsi’s Thursday declaration which “gives the president Pharaoh-like powers,” according to protesters.

Political parties and movements opposed to the declaration held a press conference on Monday at the headquarters of the Socialist Popular Alliance Party in Downtown Cairo to publicise plans for Tuesday’s rallies and protests.
“The statement issued by the presidency last night was not acceptable. It did not present anything new concerning the clear demand by national and revolutionary political powers to cancel the constitutional declaration,” read the groups’ statement

No Comments