خانم بازی لوکس وزیر خارجه اسلامی تونس در هتل لوکس شرایتون

Share Button

چند روز پیش وبلاگ نویس تونسی؛ خانم ریاحی، اسنادی را در وبلاگ خود منتشر کرد که بموجب آنها، وزیرخارجه تونس که درعین حال داماد رهبر قدرتمند ترین حزب اسلامی تونس، حزب النهضت،(اخوان المسلمین تونس) نیز هست بمدت ۵ شب به حساب وزار تخانه مربوطه مهماندار رفیقه جوان خود بوده است. خانم ریاحی دو ماه نیم زحمت میکشد تا تمام صورت حسابها و لیست اقامت وزیر خارجه اسلامی و داماد رهبر حزب اسلامی را بیرون کشیده و در وبلاگ خود انتشار میدهد. شاید تنها چیزی که این وبلاگ نویس نمیتواند مستنداً نشان دهد این بوده که این دو چند بار بنام اسلام با هم حال کرده اند و چقدر بریش ملت تونس خندیده اند.
حالا آقای قانوشی که هم حیثیت خودش و هم شهرت اسلامی حزبش خدشه دار شده است خواهان اجرای حدود شلاق برای تهمت زنندگان است. این فرار به جلو دو معنی دارد . اول اینکه قانونشی میخواهد با زیان غیر مستقیم که فردا برایش هزینه ساز نباشد این اتهام را به داماد خود تکذیب کند و در درجه دوم مطالبه جاری شدن چنین حدودی مثل شلاق زدن برای یک وبلاگ نویس و نه مطالبه مجازات کیفری مرسوم در تمام کشورهای مدرن دنیا، از رسوب زمخت تحجرگرایی در حتی ، لیبرال ترین حزب اسلامی یکی از معدود پیشرفته ترین
کشورهای اسلامی است.
قانوشی
Some analysts accused Rachid Ghannouchi of seeking to impose the Shariah law in Tunisia. (AFP)
برخی تحلیلگران میگویند قانوشی تلاش میکند تا قانون شریعت را در تونس پیاده کند.

Ghannouchi urges flogging of Tunisian blogger who ‘exposed’ his son-in-law
Sunday, 30 December 2012
Some analysts accused Rachid Ghannouchi of seeking to impose the Shariah law in Tunisia. (AFP)
By AL ARABIYA
Rachid Ghannouchi, the leader of Tunisia’s ruling Islamist Ennahda party, has said the punishment of flogging should be introduced against people who are charged of slander, in reference to a female blogger who published documents accusing his son-in-law of corruption and of extramarital affair.
The Islamist leader said during a Friday sermon that the content published by Tunisian blogger Olfa Riahi reflects “values of hypocrites” punishable according to the Shariah law.
Female blogger Riahi had published what she said were authentic documents accusing Foreign Minister Rafik Abdessalem of having paid for nights he spent with a woman in Sheraton hotel from the government’s coffers.
Riahi said the hotel receipts and billing information she obtained beat the names of the minister and his alleged mistress. In an interview with alchourouk.com, Riahi said it took her two and half months to verify the authenticity of the documents and trace the bill payments.
“I have the bank account of the foreign ministry and I am certain the documents are authentic,” calling on the authorities to open a probe into the “scandal.”
The minister appeared in the state television dismissing the allegations as part of a plot against his Islamist government. He said he expects similar accusations to be leveled against other ministers.
But he admitted staying at the Sheraton hotel “because he does not own a house in the capital and because the hotel was near his office.” He also admitted that the woman mentioned in Riahi’s documents was true, but said she was a “relative” who came to see him at the hotel.
Mondir Thabet, a Tunisian political analyst said Ghannouchi’s statement was a rejection of the country’s civilian status and “a clear call for imposing Shariah.”
Ziad Krichan, editor-in-chief of the daily newspaper “al-Maghrib” said Ghannouchi’s call reflects the Islamists unable to separate religion from politics.  

No Comments