ایران و انگلیس: دو دستآورد پزشکی که دنیا را تکان خواهد داد

Share Button

روزنامه دیلی تلگراف امروز سه شنبه ار دو دستآرد بزرگ در زمینه پزشکی فنی و سرطان خبر داد. دستآورد نخست به ایران تعلق دارد که  به اختراع ماشین قطع دست و انگشت در ایران است و دومی یک دستآورد جهش آمیز پزشکی در زمینه مهار کردن بیماری سرطان است که ظرف ۵ سال آینده کاربردنی خواهد شد. پرسش اینست که آیا این اختراع شگرف قرن در ایران برای اختلاسهای هزاران میلیارد تومانی هم بکار میرود و یا آن مختلسین فقط حق دستیابی به آن دستآورد پزشکی انگلیسی را خواهند داشت اگر تومور سرطانی بگیرند.
انگشت
Iran unveils finger amputating machine for use on thieves
Iran has unveiled its latest innovation in criminal punishment – a machine that cuts off the fingers of thieves.

برابر گزارش خبرگزاری ایسنا، این ماشین در جریان قطع دست انگشتان یک دزد در هفته گذشته در شیراز به معرض تماشا گذارده شد.
و اما خبر دوم راجع به پیشرفت امید بخش در زمینه مهار سرطان است که در همین نشریه درج شده است.
برابر این خبر، نقشه DNA تومور سرطانی اجازه میدهد تاتومور سرطانی مورد درمان و تحت کنترل قرار گرفته و به برکت این روش انقلابی درمانی که ظرف ۵ سال آینده بکار گرفته خواهد شد بیماری سرطان از یک بیماری کشنده به یک بیماری مهار شدنی معمولی تبدیل میشود.

دیلی تلگراف سه شنبه ۲۹ ژانویه
DNA map offers hope on cancer treatments
Cancer will become a manageable disease rather than a death sentence thanks to a revolutionary treatment which will be available within five years, British specialists predictDNABy Stephen Adams, Medical Correspondent10:00PM GMT 28 Jan 2013105 Comments
All patients will soon have their tumour’s DNA, its genetic code, sequenced, enabling doctors to ensure they give exactly the right drugs to keep the disease at bay.
Doctors hope it will be an important step towards transforming some types of cancer into a chronic rather than fatal disease.
The technique could enable terminally ill patients, who can currently expect to live only months, to carry on for a decade or more in relatively good health, according to specialists at the Institute of Cancer Research in London.
“We should be aspiring to cure cancer, but for people with advanced disease, it will be a question of managing them better so they survive for much longer – for many years,” said Prof Alan Ashworth, chief executive of the institute.
“Cancer often appears in people who are old, and if we can keep them alive long enough for them to die of something else, then we are turning cancer into a chronic disease.”

No Comments