اخبار

چنگ، چنگ یاسی اما، جای پا، سُم خر است!

رژیم حاکم بر مملکت ما طی 40 سال با رخنه در درون اپوزیسیون، مخالفین خود را سر کار گذارده است، از آنها اطلاعات گیری کرده  بدون اینکه آنها خود ...

سیاسی - تحلیلی

امان از این همه دموکراسی‌خواهی سیاسیون ما!

باید ظرفیت‌های تغییر در رژیم را واقع‌بینانه دید. نباید تصور کرد که رژیم و اتاق فکر امنیتی آن اب...

  • گرگها و آدمها!

    اما دومین مشخصه این سربازان گمنام امام زمان اینست که 100% ...

  • در رابطه با آخرین مصاحبه شاهزاده ...

    من حداقل طی این 3 دهه اخیر که آگاهانه و با یک درک تئوریک، تا...

  • باز هم نگاهی به دو پروژه اطلاعاتی...

    آنهایی که تحت عنوان دموکراسی و برابری افراد و جریانها می کو...

از دیگران و جراید خارجی

آیت‌الله اسیرکُش و مأمور اجرای اعدام‌های سریالی، قاضی‌القضات می‌شود!

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۰۶ مارس ۲۰۱۹ حبیب تبریزیان – انتصاب  سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه جوانب متعدد و گسترده‌...